prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

učo 2360
Zástupce přednosty kliniky PeK PDM LF MU
532234995, 532234226
2360(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz zdolezel(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Akademické a řídící funkce

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Oborové rady
Oborové komise
Školitelé
Rady a kolegia