Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. REKOVÁ, Alice, Blanka PINKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Eozinofilní celulitida - Wellsův syndrom. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2022, roč. 23, č. 2, s. 143-144. ISSN 1213-0494.
 2. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana KOPULETÁ a Jana DROCHYTKOVÁ. Infraorbitální vráska a Hertoghovo znamení. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2022, roč. 23, č. 2, s. 141-142. ISSN 1213-0494.
 3. 2021

 4. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Dentova nemoc. Pediatria pre prax. Bratislava: Solen, 2021, roč. 22, č. 2, s. 75-76. ISSN 1336-8168.
 5. SEEMAN, Tomáš, Michal MALINA, Josef GUT, Pavlína PLEVOVÁ, Martin BEZDÍČKA, Zdeněk DOLEŽEL a Eva SEEMANOVÁ. Dětská nefrologie, 2. přepracované a doplněné vydání. druhé. Praha: Grada, 2021. s. 147-219, 72 s. Postgraduální medicína. ISBN 978-80-271-3283-6.
 6. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Marek JEŘÁBEK. Gitelmanův syndrom. Pediatria pre prax. Bratislava: Solen s.r.o., 2021, roč. 22, č. 5, s. 216-217. ISSN 1336-8168.
 7. DOLEŽEL, Zdeněk a Barbora SEDLÁČKOVÁ. Když chybí zářivý úsměv aneb černé zuby. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 22, č. 5, s. 349-349. ISSN 1213-0494.
 8. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zlata KAPOUNOVÁ, Julie DOBROVOLNÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Irena HALUZOVÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina HORTOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Kamila JANČEKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Petr LOKAJ, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jakub PECL, Tomáš PRUŠA, Ondřej RYBNÍČEK, Kateřina SLABÁ, Veronika SUCHODOLOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jiří TŮMA, Milan URÍK, Ondřej ZVĚŘINA a Denisa BEZDĚKOVÁ. Výživa dětí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, 2021. 248 s. ISBN 978-80-210-9846-6.
 9. 2020

 10. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana ŠŤASTNÁ, Jan PAPEŽ a Petra KONEČNÁ. Acanthosis nigricans. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 1, s. 54-55. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.005.
 11. GROMBIŘÍKOVÁ, Hana, Viktor BÍLY, Barbora RAVČUKOVÁ, Anna ŠEDIVÁ, Eva HLAVÁČKOVÁ, Aleš PANCZAK, Zdeněk DOLEŽEL a Tomáš FREIBERGER. Clinical and genetic evaluation of PFAPA and hereditary recurrent fevers. In 19th Biennial Meeting of The European Society of immunodeficiencies. 2020.
 12. DOLEŽEL, Zdeněk, Marie MACKŮ, Jana FRÁŇOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Lukáš HOMOLA a Pavel VÍT. Kawasakiho choroba provázená šokem. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 5, s. 364-368. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.075.
 13. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA a Zdeněk DOLEŽEL. Lamotriginem indukovaná sarkoidóza provázená akutním poškozením ledvin. In 41.pracovní dny dětské nefrologie. 2020. ISBN 978-80-907517-8-1.
 14. PAPEŽ, Jan, Zdeněk DOLEŽEL a Markéta JURKOVIČOVÁ. Otok beder jako neobvyklá manifestace Henochovy Schönleinovy purpury. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 6, s. 437-438. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.092.
 15. PAPEŽ, Jan, Zdeněk DOLEŽEL a Markéta JURKOVIČOVÁ. Otok beder jako neobvyklá manifestace Henochovy‑Schönleinovy purpury. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2020, roč. 21, č. 6, s. 437-438. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.092.
 16. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Štefánia AULICKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Primární hypomagnezemie se sekundární hypokalcemií. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 117-119. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.023.
 17. DOLEŽEL, Zdeněk, Pavel JEŠINA a Blanka STIBURKOVA. Severe hyperuricemia in two children with acute gastroenteritis: answers. Pediatric Nephrology. New York: Springer, 2020, roč. 35, č. 8, s. 1431-1435. ISSN 0931-041X. doi:10.1007/s00467-020-04493-8.
 18. DOLEŽEL, Zdeněk, Pavel JEŠINA a Blanka STIBURKOVA. Severe hyperuricemia in two children with acute gastroenteritis: Questions. Pediatric Nephrology. New York: Springer, 2020, roč. 35, č. 8, s. 1429-1430. ISSN 0931-041X. doi:10.1007/s00467-020-04491-w.
 19. 2019

 20. STIBURKOVA, Blanka, Jana BOHATA, Iveta MINARIKOVA, Andrea MANCIKOVA, Jiri VAVRA, Vladimir KRYLOV a Zdeněk DOLEŽEL. Clinical and Functional Characterization of a Novel URAT1 Dysfunctional Variant in a Pediatric Patient with Renal Hypouricemia. Applied Sciences-Basel. BASEL: MDPI, 2019, roč. 9, č. 17, s. 1-8. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9173479.
 21. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětská nefrologie. In Jakub Zieg; Sylva Skálová. Dětská nefrologie do kapsy. První vydání. Praha: Mladá fronta a.s., 2019. s. 14 -23. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5330-3.
 22. DOLEŽEL, Zdeněk. Horečka u dětí. Angis revue. Vyškov: Angis plus s.r.o., 2019, roč. 2019, září-říjen, s. 35-39. ISSN 2464-5435.
 23. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV a Zdeněk DOLEŽEL. Intoxikace kofeinem provázená rabdomyolýzou. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 1, s. 32-34. ISSN 1213-0494.
 24. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Monogenní hypertenze. Pediatria pre prax. 2019, roč. 20, č. 5, s. 216-217. ISSN 1336-8168.
 25. DOLEŽEL, Zdeněk a Veronika FIAMOLI. Pseudotrombocytopenie - satelitismus trombocytů. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 20, č. 6, s. 371-372. ISSN 1213-0494.
 26. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA a Zdeněk DOLEŽEL. Reninom v nezvyklé lokalizaci. In 40. pracovní dny dětské nefrologie. 2019. ISBN 978-80-907517-4-3.
 27. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Zdeněk DOLEŽEL a Aneta SIWÁ. Vzácná oční manifestace u dívky s podezřením na Alportův syndrom. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 28. 2018

 29. KARNISOVA, Lucia, Ondrej HRADSKY, Kveta BLAHOVA, Filip FENCL, Zdeněk DOLEŽEL, Tomas ZAORAL a Jakub ZIEG. Complement activation is associated with more severe course of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome, a preliminary study. European journal of pediatrics. New York: Springer, 2018, roč. 177, č. 12, s. 1837-1844. ISSN 0340-6199. doi:10.1007/s00431-018-3255-2.
 30. DOLEŽEL, Zdeněk, Pavlína AUTRATOVÁ a Lucia MARUŠIAKOVÁ. Henna tetováž. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-0494.
 31. DOLEŽEL, Zdeněk, Blanka PINKOVÁ, Hana BUČKOVÁ a Pavlína AUTRATOVÁ. Morbus Darier. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 2, s. 107-108. ISSN 1213-0494.
 32. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Andrea BRZOBOHATÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete. Pediatrie pro praxi. 2018, roč. 2018/19, č. 6, 1 s. ISSN 1213-0494.
 33. DOLEŽEL, Zdeněk, Veronika FIAMOLI a Jan PAPEŽ. Znáte schistocyty? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 6, s. 363. ISSN 1213-0494.
 34. 2017

 35. BAJEROVA, Katerina, Milan BAJER, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Abdominal Surgery in Patients with Crohn's disease in 2011-2016 - Retrospective Single Centre Data. 2017. ISSN 0277-2116.
 36. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Dobrá rada do ordinace – stojí za vyzkoušení. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 317-318. ISSN 1213-0494.
 37. DOLEŽEL, Zdeněk, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Necrobiosis lipoidica. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 2, s. 125-125. ISSN 1213-0494.
 38. DOLEŽEL, Zdeněk, Martin JOUZA a Marcel SCHÜLLER. Nejčastější purpura s trochu jiným začátkem. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 4, s. 247. ISSN 1213-0494.
 39. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Magdalena ROHANOVÁ. Nekróza podkožního tuku novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 306. ISSN 1213-0494.
 40. KONEČNÁ, Zuzana, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Od retardace růstu k transplantaci ledviny. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 3, s. 182-185. ISSN 1213-0494.
 41. KONEČNÁ, Petra, Zuzana HRUBÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Vzácné formy diabetu mellitu v dětství:Wolfram-like syndrom. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.12. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 42. 2016

 43. PAPEŽ, Jan, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Jana ŠULÁKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Archibaldovo znamení. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 3, s. 171-172. ISSN 1213-0494.
 44. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Ask - Upmark syndrom. In III. kongres pediatrů v Brně. 2016. ISBN 978-80-7471-163-3.
 45. DOLEŽEL, Zdeněk a Barbora ŠPIČÁKOVÁ. Bohnovy noduly. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 6, s. 371. ISSN 1213-0494.
 46. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jan PAPEŽ. Hematidrosis – stigma nebo nemoc? In XXXIII. dny praktické a nemocniční pediatrie, Olomouc. 2016. ISBN 978-80-7471-148-0.
 47. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dana NOVOTNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Hypofosfatázie - vzácné onemocnění s možností nové terapie. Pediatria. Bratislava: A-medi management, 2016, roč. 11, č. 5, s. 271-274. ISSN 1336-863X.
 48. PELCLOVÁ, Daniela, Jana ŠŤASTNÁ, Štěpánka VLČKOVÁ, Kamil VLČEK, Michal URBAN, Andrea LAŠTOVKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. IS CENTRAL EUROPE SAFE FROM ENVIRONMENTAL LEAD INTOXICATIONS? A CASE SERIES. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2016, roč. 24, č. 2, s. 120-122. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4640.
 49. PAPEŽ, Jan, Tomáš HONZÍK, Pavel JEŠINA, Petr JABANDŽIEV, Jiří ŠTARHA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny - deficit ornitintranskarbamoylázy. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 1, s. 52-55. ISSN 1213-0494.
 50. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 12-19. ISSN 1211-9059.
 51. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. The Wolfram-like syndrome: a case report. In 42 Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes(ISPAD), 26-29 October,2016, Valencia, Spain, in Pediatric Diabetes 2016,17(suppl.24) s.76-77. 2016. ISSN 1399-5448. doi:10.111/pedi.12451.
 52. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana NOVOTNÁ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Jan PAPEŽ a Martin JOUZA. Tyreotoxická periodická paralýza. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 6, s. 379-382. ISSN 1213-0494.
 53. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Zpěněná moč. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 104. ISSN 1213-0494.
 54. 2015

 55. DOLEŽEL, Zdeněk, Hae Il CHEONG, Adéla HOLESZOVÁ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Bartterův syndrom - klinicko-genetická analýza. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 3, s. 179-182. ISSN 1213-0494.
 56. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslava BAJEROVÁ a Zdeňka RÁČILOVÁ. Bolest nohy - Köhlerova nemoc. Olomouc: Solen, 2015. ISSN 1213-0494.
 57. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Martina JOBOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Celiakální krize. In II. Kongres pediatrů a dětských sester v Brně. 2015. ISBN 978-80-7471-121-3.
 58. DOLEŽEL, Zdeněk, Martin MRÁZ, Martina MAŇÁKOVÁ a Blanka STIBŮRKOVÁ. Excelentní pomoc metabolomik. 1. vyd. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015. s. A32-A32, 1 s. ISBN 978-80-7471-102-2.
 59. MALINA, Michal, Tomáš SEEMAN, Josef GUT, Pavlína PLEVOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Geneticky podmíněné nefropatie a uropatie. In Tomáš Seeman, Jan Janda. Dětská nefrologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 160-226. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3360-2.
 60. PAPEŽ, Jan, Lenka MRÁZOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Komplexní multioborová péče o děti s dětskou mozkovou obrnou je nutností. Olomouc: Solen, 2015. 19 s. ISBN 978-80-7471-131-2.
 61. MRAZ, Martin, Olha HURBA, Josef BARTL, Zdeněk DOLEŽEL, Anthony MARINAKI, Lynette FAIRBANKS a Blanka STIBURKOVA. Modern diagnostic approach to hereditary xanthinuria. Urolithiasis. New York: Springer, 2015, roč. 43, č. 1, s. 61-67. ISSN 2194-7228. doi:10.1007/s00240-014-0734-4.
 62. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015, roč. 16, č. 2, s. 113-113. ISSN 1213-0494.
 63. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Tomáš KADLČÍK, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Skrotální hematom - neobvyklý příznak krvácení do nadledvin. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 42-44. ISSN 1213-0494.
 64. DOLEŽEL, Zdeněk a Alena HAVLÍČKOVÁ. Zbrázděný jazyk - lingua scrotalis. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 5, s. 347. ISSN 1213-0494.
 65. 2014

 66. MIKOVÁ, M., Zdeněk DOLEŽEL, Marcel SCHÜLLER a Hana BUČKOVÁ. Akutní hemoragický edém dětí -leukocytoklastická vaskulitida. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 89, č. 2, s. 73-76. ISSN 0009-0514.
 67. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Nina ONDRUŠKOVÁ, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dirk LEFEBER a Zdeněk DOLEŽEL. Cesta k diagnoze může být opravdu dlouhá: případ chlapce s dědičnou poruchou glykosylace způsobenou deficitem 1,2-alfa-manosidázy. In 10. festival kazuistik, Pediatrická konference. 2014. ISBN 978-80-87735-11-4.
 68. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Dentova nemoc. první. Olomouc: Solen,s.r.o., 2014. s. A28-A29, 2 s. ISSN 1803-5892.
 69. DOLEŽEL, Zdeněk. Hypertenze u dětí a mladistvých. Angis revue. Vyškov: Angis plus s.r.o., 2014, roč. 7, č. 3, s. 48-50.
 70. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Hana BENÁKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Increased risk of vitamin B12 nutritional deficiency in long-term treated patients with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia. In EAPS, Barcelona, 17-21.10.2014, Arch Dis Child 2014, 99, Suppl.2, A292 www.adc.bmj.com. 2014. doi:10.1136/archdischild-2014-307384.800.
 71. DOLEŽEL, Zdeněk. Mnoho tváří "staré" nemoci. první. Olomouc: Solen, s.r.o., 2014. s. A11 - A12, 2 s. ISBN 978-80-7471-057-5.
 72. MRAZ, Martin, Olha HURBA, Josef BARTL, Zdeněk DOLEŽEL, Anthony MARINAKI, Lynette FAIRBANKS a Blanka STIBURKOVA. Modern diagnostic approach to hereditary xanthinuria. In The 47th ESPN Congress in Porto, Portugal, September 18-20, 2014. 2014. ISSN 0931-041X.
 73. DOLEŽEL, Zdeněk, Barbora ŠPIČÁKOVÁ, Linda SKUTKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Nepřehlédnutelné odchylky. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 1, s. 49. ISSN 1803-5892.
 74. DOLEŽEL, Zdeněk, Petr JABANDŽIEV, Zdeňka RÁČILOVÁ, Jiří ŠTARHA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Pavel ZERHAU. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické "puzzle". Česko-slovenská pediatrie. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 69, č. 1, s. 3-11. ISSN 0069-2328.
 75. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Barbora VARADYOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Rudolf AUTRATA, J. MATUŠOVÁ a Eva GREGOROVÁ. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 3, s. 114-118. ISSN 1211-9059.
 76. 2013

 77. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalaninemia may cause serum selenium deficiency in adult patients: the Czech experience. Biological Trace Element Research. Totowa: Humana Press, 2013, roč. 154, č. 2, s. 178-184. ISSN 0163-4984. doi:10.1007/s12011-013-9724-6.
 78. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Alena MIKUŠKOVÁ, Jana JAGEROVÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalninemia may cause serum vitamin B12 and folic acid deficiency: the Czech experience. In 12th International congress of inborn errors of metabolism, Barcelona; Journal of Inherited Metabolic Diseases,s.307. 2013. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-9635-x.
 79. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Zdena HAŇKOVÁ, Lucie KOLBOVÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Dlouhodobá terapeutická restriktivní dieta při HPA/PKU může v dospělosti způsobit sérový deficit selenu. In 28.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt, s. 68. 2013. ISBN 978-80-260-4295-2.
 80. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Dan WECHSLER. Fyziologické kožní nálezy novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2013, roč. 14, č. 2, s. 140. ISSN 1213-0494.
 81. DOLEŽEL, Zdeněk, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan PAPEŽ a Petra HANÁKOVÁ. Gitelmanův syndrom provázený manifestní tetanií-kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Československá lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 5, s. 634-636. ISSN 1210-7859.
 82. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ, Veronika TEXLOVÁ a Helena SCHNEIDEROVÁ. Cholelitiáza a nefrolitiáza v průběhu léčby ceftriaxonem. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 2, s. 120-122. ISSN 1213-0494.
 83. DOLEŽEL, Zdeněk. Komentář ke článku "Nové možnosti individuální přípravy léčivých přípravků pro pediatrii". Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2013, roč. 14, č. 5, s. 341-341. ISSN 1213-0494.
 84. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elies HOEFSLOOT. Neobvyklá příčina diabetu v dětském věku: Wolframův syndrom. In 9. festival kazuistik, Luhačovice, Sborník abstrakt, s. 108. 2013. ISBN 978-80-87735-03-9.
 85. DOLEŽEL, Zdeněk, Eva KOCÁNOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Zuzana STRAŠÁKOVÁ. (Ne)známá vaskulitida. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 261. ISSN 1213-0494.
 86. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Elies HOEFLSLOOT. Wolfram syndrome: new mutation case report. In 12th international congress of inborn errors of metabolism, Barcelona, Journal of Inherited Metabolic Diseases, s. 337. 2013. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-013-9635-x.
 87. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elies HOEFLSLOOT. Wolframův syndrom. In Terezie Pelikánová. Diabetologie,metabolismus, endokrinologie,výživa; 2013, r.16, supp.1. první. Praha: TIGIS print, 2013. s. 53-54. ISSN 1212-6853.
 88. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elias HOEFLSLOOT. Wolframův syndrom-kazuistika. In 28.pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt, s.59. 2013. ISBN 978-80-260-4295-2.
 89. 2012

 90. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Columna Bertini. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 6, s. 418-418. ISSN 1213-0494.
 91. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Detemination of prealbumin, selenium, zinc and iron concentrations in serum for monitoring the nutrition status of phenylketonuric and hyperphenylalaninemic patients. In Archives diseases in childhood, 97, suppl. 2, s. 1-58, 2012. 2012. ISSN 1468-2044.
 92. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ, Jiří ŠTARHA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Pavel ZERHAU. Dyselektrolytémie u kojenců s infekcí močových cest. první. Uherské Hradiště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., 2012. s. 60-61. ISBN 978-80-260-1928-2.
 93. VONDRÁK, Karel, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří DUŠEK a Michal HLADÍK. Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2011. první. Uherské Hradiště: Uheroskohradišťská nemocnice a.s., 2012. s. 52-53. ISBN 978-80-260-1928-2.
 94. FENDRYCHOVÁ, Jaroslava, Ivo BOREK, Zdeněk DOLEŽEL a A KOLEKTIV. Intenzivní péče o novorozence. druhé přepracované. Brno: NCO NZO, 2012. s. 298-309. ISBN 978-80-7013-547-1.
 95. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Intravitreal pegaptanib combined with diode laser therapy for stage 3+ retinopathy of prematurity in zone I and posterior zone II. European Journal of Ophthalmology. Milano, Italy, 2012, roč. 22, č. 5, s. 687-694. ISSN 1120-6721. doi:10.5301/ejo.5000166.
 96. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Investigation into the concentration of serum pre-albumin nad trace elements to monitor the nutritional status of phenylketonuric and hyperphenylalninemic patients. In J Inherit Metab Dis 35, 2012,Suppl1, S 44. 2012. ISSN 0141-8955.
 97. DOLEŽEL, Zdeněk, Marcel SCHÜLLER, Marie MACKŮ a Jana FRÁŇOVÁ. Neobvyklý nález - perforace nosní přepážky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 198-198. ISSN 1213-0494.
 98. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ, Igor JÍRA, Martina JOBOVÁ a Tereza PINKASOVÁ. Pneumorachis. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 185-187. ISSN 1213-0494.
 99. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 68, č. 1, s. 29-36. ISSN 1211-9059.
 100. NOVOTNÁ, Dana, Zdeněk DOLEŽEL, J. LEBL, Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Růst a pubertální vývoj u dětí s intrauterinní růstovou retardací v moravské větvi studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 67, č. 2, s. 75-80. ISSN 0069-2328.
 101. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ, Zdeňka RÁČILOVÁ a Tereza PINKASOVÁ. Tranzitorní hyperfosfatazemie. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 4, s. 252-254. ISSN 1213-0494.
 102. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Eva KOCÁNOVÁ. Tuberózní skleróza. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 2, s. 130-130. ISSN 1213-0494.
 103. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Kateřina KUBÍČKOVÁ, Jana FOGLOVÁ, Petra HANÁKOVÁ, Zuzana MAKOVSKÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk DOLEŽEL. Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 4, s. 472-476. ISSN 1210-7859.
 104. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 67, č. 3, s. 170-177. ISSN 0069-2328.
 105. 2011

 106. STRÁNSKÁ, Eva, Anna HOLUBOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Cysta choledochu - méně častá příčina bolestí břicha. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 4, s. 270-272. ISSN 1213-0494.
 107. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Errare humanum est. In Pediatrie pro praxi - suppl. A. 2011. ISSN 1803-5892.
 108. DOLEŽEL, Zdeněk, Hana BUČKOVÁ, Jana GOTTFRIEDOVÁ a Eva KOCÁNOVÁ. Chemie kolem nás. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 12, č. 2, s. 124-124. ISSN 1213-0494.
 109. VONDRÁK, Karel, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří DUŠEK, Michal HLADÍK a Jiří ŠTARHA. Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2010. první. Plzeň: Retisk s.r.o., 2011. s. 50-51.
 110. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Infekce močových cest - co je a co není zcela nové. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 5, s. 300-303. ISSN 1213-0494.
 111. DOLEŽEL, Zdeněk, Věra ZEJDLOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Martina JOBOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kawasakiho choroba - je nalezen specifický laboratorní ukazatel? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 2, s. 121-123. ISSN 1213-0494.
 112. NOVOTNÁ, Dana, Petr OKRAJEK, Zdeněk DOLEŽEL, Lubomír KUKLA a Jan LEBL. Kolik dětí se rodí small for gestational age? Analýza populace 7341 dětí ze studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 66, č. 2, s. 92-98. ISSN 0069-2328.
 113. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Komplikovaná pansinusitida. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 4, s. 276. ISSN 1213-0494.
 114. DOLEŽEL, Zdeněk, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra KONEČNÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Kongenitální hyperinzulinismus - limitace diagnostiky a léčby. In Dědičné metabolické poruchy : Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4.
 115. VALÍČKOVÁ, Jana, Hana BUČKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Lichen sclerosus et atrophicus u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 6, s. 425-426. ISSN 1213-0494.
 116. KOVÁCS, László a Zdeněk DOLEŽEL. Pediatria. 1. vyd. Bratislava: ARETE, s.r.o., 2011. 30 s. ISBN 978-80-970624-0-8.
 117. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Pochybení v praxi - opravené diagnózy. In Pediatria pre prax - supl. 2. 2011. ISSN 1337-4443.
 118. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Zuzana HRUBÁ, Lucie KOLBOVA, Hana VINOHRADSKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Tetrahydrobiopterin-responsive phenylketonuria: the Czech experience. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism. 2011. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-011-9371-z.
 119. DOLEŽEL, Zdeněk, Katarína PRAMUKOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. TINU syndrom, In: Pediatrie pro praxi, 12, 6, s. 433-433. Olomouc: Solen, 2011. 1 s. ISSN 1213-0494.
 120. 2010

 121. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. druhé, přepracované. Brno: NCONZO, 2010. 56 s. ISBN 978-80-7013-523-5.
 122. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Baby bottle and the risk of water intoxication. Journal of Pediatric Sciences. Ankara: Journal of Pediatric Sciences, 2010, roč. 2, č. 2, 3 s. ISSN 1309-1247.
 123. KŘENOVÁ, Zdenka, Lia ELSTNEROVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Leoš KŘEN. Cadual regression syndrome in one of dizygotic twins. Fetal and Pediatric Pathology. USA: TAYLOR & FRANCIS, 2010, roč. 29, č. 6, s. 419-423. ISSN 1551-3815. doi:10.3109/15513815.2010.505629.
 124. KŘENOVÁ, Zdenka, Lia ELSTNEROVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Leoš KŘEN. Caudal regression syndrome in one of dizygotic twins. Fetal and Pediatric Pathology. London: Informa health care, 2010, roč. 29, č. 6, s. 419-423. ISSN 1551-3815.
 125. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER a Dalibor JANEČEK. Epulis congenitus - vzácný nádor novorozeneckého věku. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Olomouc, 19.–22. 5. 2010. 2010. ISSN 0069-2328.
 126. DOLEŽEL, Zdeněk, Marie MACKŮ a Lubomíra OVČAČÍKOVÁ. Erytém obličeje. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 1, s. 61. ISSN 1213-0494.
 127. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Renata GAILLYOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ, Miluše VILÉMOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Petra KONEČNÁ, Slávka POUCHLÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Galactosemia, Prader-Willi syndrome and diabetes mellitus type I: two case reports. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Istanbul, Turkey, 31 August– 3 September 2010. 2010. ISSN 0141-8955.
 128. DOLEŽEL, Zdeněk. Horečka u dětí. Farmakoterapeutické informace. Praha: SÚKL, 2010, č. 9, s. 1-4. ISSN 1211-0647.
 129. VONDRÁK, Karel, Zdeněk DOLEŽEL, Michal HLADÍK a Tomáš SEEMAN. Chronický dialyzační program u dětí v ČR v roce 2009. In Abstract Book 31. Annual Meeting of the Czech working group for pediatric nephrology. první. Hradec králové: Dětská klinika LF UK Hradec Králové, 2010. s. 56-57. ISBN 978-80-254-8510-1.
 130. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Juxtaglomerular cell tumor - a rare cause of secondary hypertension. Bratislava Medical Journal. Bratislava: LF UK, 2010, roč. 111, č. 12, s. 653-655. ISSN 0006-9248.
 131. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Lia ELSTNEROVÁ. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, č. 9, s. 523-525. ISSN 0069-2328.
 132. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Monogenní hypertenze. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Olomouc, 19.–22. 5. 2010. 2010. ISSN 0069-2328.
 133. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Dan WECHSLER. Může být moč i modrá? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 11, č. 3, 1 s. ISSN 1213-0494.
 134. DOLEŽEL, Zdeněk, Eva KOCÁNOVÁ a Jana GOTTFRIEDOVÁ. PLEVA. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 6, s. 397. ISSN 1213-0494.
 135. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Polyurie a polydipsie. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Olomouc, 19.–22. 5. 2010. 2010. ISSN 0069-2328.
 136. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slavka POUCHLA, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Tetrahydrobiopterin responsiveness after loading test of 21 Czech HPA/PKU patients and correlations to their genotype. In Pediatric Research. Supp1, November 2010, s.505. 2010. ISSN 0031-3998.
 137. BERGSTRALH, EJ, CG MONICO, JC LIESKE, RM HERGES, CB LANGMAN, B HOPPE a DS MILLINER. Transplantation outcomes in primary hyperoxaluria. American Journal of Transplantattion. Atlanta: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 10, č. 11, s. 2493-2501. ISSN 1600-6135.
 138. WECHSLER, Dan, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Zdeněk DOLEŽEL. Trombocytopenie u novorozence. In XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25.–26. březen 2010. 2010. ISSN 0042-773X.
 139. MACKŮ, Marie, Jana FRÁŇOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Zdeněk DOLEŽEL, Martin LOKAJ a Rudolf AUTRATA. Uveitidy u dětských revmatických nemocí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2010, roč. 12, č. 7, s. 832-836. ISSN 1212-4184.
 140. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Petra KONEČNÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Jana JAGEROVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Výsledky zátěžového testu s BH4 u 18 HPA/PKU pacientů a korelace ke genotypu. In Česko-slovenská Pediatrie. první. Praha: ČLS JEP, 2010. s. 318-319. ISSN 0069-2328.
 141. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Zátěžový test s BH4 u 21 HPA/PKU pacientů a korelace s genotypem-první zkušenosti. Dědičné metabolické poruchy, 25. pracovní dny, květen 2010, Trenčanské teplice, Slovenská republika, Kniha abstrakt, 2010.
 142. 2009

 143. JANDA, Jan, Radim KOČVARA a Zdeněk DOLEŽEL. Actual problems of the pediatric nephrology and urology. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. 118 s. ISBN 978-80-7394-166-6.
 144. TEPLAN, Vladimír. Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně. první. Praha: Grada Publishing, 2009. s. 139-145. ISBN 978-80-247-1121-8.
 145. ZHOU, Yulin, Jining WANG, Peter MALLOY, Zdeněk DOLEŽEL a David FELDMAN. Compound heterozygous mutations in the vitamin D receptor in a patient with hereditary 1,25-dihydroxyvitamin D-resistant rickets with alopecia. Journal of Bone and Mineral Research. Washington: ASBMR, 2009, roč. 24, č. 4, s. 643-651. ISSN 0884-0431.
 146. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětská nefrologie. In Hereditatis petitio české nefrologie. Praha: Tigis, 2009. s. 176-186. ISBN 978-80-903750-8-6.
 147. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětský lékař v zajetí paragrafů - pohled za oceán. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 4. ISSN 1213-0494.
 148. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER a Dalibor JANEČEK. Kongenitální epulis. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 4. ISSN 1213-0494.
 149. DOLEŽEL, Zdeněk, Marie MACKŮ, Marcel SCHÜLLER a Tamara SARKASIAN. Mohli jsme být v diagnostice rychlejší? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 4, s. 260-265. ISSN 1213-0494.
 150. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a František JIMRAMOVSKÝ. Monogenní hypertenze. In ;26.Pediatrická pracovná konferencia. Košice: Progress, 2009. s. 17-19.
 151. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, František JIMRAMOVSKÝ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Monogenní hypertenze. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 64, č. 2, s. 89-94, 5 s. ISSN 0069-2328.
 152. DOLEŽEL, Zdeněk. Onemocnění ledvin a močových cest. In Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Brno: NCO NZO, 2009. s. 145-157, 12 s. ISBN 978-80-7013-491-7.
 153. DOLEŽEL, Zdeněk, David FELDMAN, Peter MALLOY a Hana BUČKOVÁ. Rachitida s alopecií. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2, s. 126-126. ISSN 1213-0494.
 154. 2008

 155. DOLEŽEL, Zdeněk. Hematurie u dětí. In Pediatria pre prax. 1. vyd. Bratislava: Solen,s.r.o., 2008. s. 14-14. ISBN 1337-4443.
 156. DOLEŽEL, Zdeněk. Chřipka u dětí a mladistvých. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2008, roč. 4, č. 5. ISSN 1801-2434.
 157. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kde jsme udělali chybu? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 3, s. 9-9. ISSN 1213-0494.
 158. DOLEŽEL, Zdeněk. Objem intravaskulární tekutiny a hodnoty sérového albuminu u dětí s první atakou nefrotického syndromu. 1. vyd. Praha: ČLS - Česká pediat.společnost, 2008. s. 17-18.
 159. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Rozumíme-li genům, rozumíme lépe i našim pacientům. Pediatria. Bratislava: Samedi, 2008, roč. 3, S5, s. 11-11. ISSN 1336-863X.
 160. GEIER, Pavel a Zdeněk DOLEŽEL. Volume status and serum albumin levels in children with the first episode of nephrotic syndrome. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2008, roč. 23, č. 9, s. 1646-1646. ISSN 0931-041X.
 161. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Vrozené syndromy provázené proteinurií. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 63, 7-8, 1 s. ISSN 0069-2328.
 162. 2007

 163. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Hematurie anebo proteinurie u dětí a mladistvých. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha s.r.o., 2007, roč. 9, č. 2, s. 134-137. ISSN 1212-4184.
 164. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří GEIER, Janusz FEBER, Jiří ŠTARHA a Helena TOMÁŠKOVÁ. Hypertension in children with nephrotic syndrome. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2007, roč. 22, č. 9, s. 1493-1493. ISSN 0931-041X.
 165. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Hypokalémie - (ne)snadný diferenciálně-diagnostický rébus? Medical tribune. Praha: Medical tribune cz, 2007, roč. 3, č. 23, s. 5-6. ISSN 1214-8911.
 166. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a Berward HINKES. Je renální biopsie vždy nutná? In Abstrakt- XXV. dny praktické a nemocniční pediatrie. 1. vyd. Olomouc: Solen, s.r.o., 2007. s. 19-19.
 167. DOLEŽEL, Zdeněk. Léčba horečky u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 24-28. ISSN 1213-0494.
 168. DOLEŽEL, Zdeněk. Medikamentózní léčba běžných nemocí u těhotných a kojících žen. In Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007. s. 24-24. ISBN 978-80-903674-3-2.
 169. DOLEŽEL, Zdeněk. Moschowitzova nebo Moschcowitzova purpura? Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 146, č. 11, s. 890-890. ISSN 0008-7335.
 170. DOLEŽEL, Zdeněk. Problematika močového ústrojí. In Intenzivní péče o novorozence. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2007. s. 268-279. Pediatrie. ISBN 978-80-7013-447-4.
 171. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Proteinuria - a diagnostic puzzle. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2007, roč. 22, č. 9, s. 1521-1521. ISSN 0931-041X.
 172. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Reninoma - a rare cause of hypertension. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2007, roč. 22, č. 9, s. 1486-1486. ISSN 0931-041X.
 173. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Zrádná porucha močení. In Abstrakt - XXV. dny praktické a nemocniční pediatrie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, s.r.o., 2007. s. 22-22.
 174. 2006

 175. DOLEŽEL, Zdeněk. Arteriální hypertenze u dětí a dospívajících. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta, a.s., 2006, roč. 17, č. 40, s. 20-22. ISSN 0044-1996.
 176. DOLEŽEL, Zdeněk. člen Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 2006.
 177. DOLEŽEL, Zdeněk a Květa BLÁHOVÁ. Dětská nefrologie - akutní selhání ledvin. první. Praha: Galén, 2006. 17 s. Trendy soudobé pediatrie. ISBN 80-7262-378-8.
 178. GEIER, Pavel, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA, Helena TOMÁŠKOVÁ a Anna KUDLIČKOVÁ. Epidemiology of nephrotic syndrome. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2006, roč. 21, č. 10, s. 1617-1617. ISSN A25918.
 179. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 1, s. 20-25. ISSN 0069-2328.
 180. DOLEŽEL, Zdeněk, Markéta KNETIGOVÁ, Jan PETRŽELKA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Horečka - diagnostický hlavolam. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 5, s. 262-262. ISSN 0069-2328.
 181. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Hořčík a dětská nefrologie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 5, s. 263-263. ISSN 0069-2328.
 182. DOLEŽEL, Zdeněk. Psychosomatická medicína v dětském a dorostovém věku. In Praktický lékař a psychosomatická medicína. první. Brno: LF MU Brno, 2006. s. 17-18. ISBN 80-903674-1-0.
 183. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Reninon-vzácná příčina sekundární hypertenze. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2006, roč. 7, č. 5, s. 284-285. ISSN 1213-0494.
 184. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Sport a ledviny. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2006, roč. 7, č. 6, s. 346-347. ISSN 1213-0494.
 185. 2005

 186. DOLEŽEL, Zdeněk, Marie MACKŮ, Ondřej RYBNÍČEK, Yveta TOMANOVÁ a Jana FRÁŇOVÁ. Eosinofilie-nesnadný hlavolam. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2005, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 1213-0494.
 187. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Farmakokinetika mykofenolát mofetilu u autoimunitních chorob v dětském věku. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 186-187. ISSN 1212-7973.
 188. DOLEŽEL, Zdeněk, Markéta KNETIGOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jan PETRŽELKA a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2005, roč. 6, č. 5, s. 258-260. ISSN 1213-0494.
 189. CIECHANOWICZ, Andrzej, Zdeněk DOLEŽEL, Grzegorz PLACHA, Jiří ŠTARHA, Jaroslaw GORA, Zbigniew GACIONG, Andrezj BRODKIEWICZ a Grazyna ADLER. Liddle syndrome caused by P616R mutation of the epithelial sodium channel beta subunit. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer Verlag, 2005, roč. 20, č. 6, s. 837-838. ISSN A25918.
 190. ZAPLETAL, Ondřej, Jan BLATNÝ, Simona KÖHLEROVÁ, Miroslav PENKA, Jiří ŠTARHA, Zdeněk DOLEŽEL, Ivo HOFÍREK, Oldřich POZLER a Petr SEDLÁČEK. Paroxyzmální noční hemoglobinurie: kazuistika 16leté pacientky s komplikovaným průběhem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 3, s. 170-171. ISSN 0069-2328.
 191. DOLEŽEL, Zdeněk. Shaken baby syndrom: jeho příčiny a důsledky. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta,a.s., 2005, roč. 54, č. 33, s. 16-17. ISSN 0044-1996.
 192. DOLEŽEL, Zdeněk, Lia ELSTNEROVÁ, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ, Markéta KNETIGOVÁ a Světlana ALEXANDROVÁ. Tragédie provázející kojení. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2005, roč. 6, č. 3, s. 147-150. ISSN 1213-0494.
 193. ŠTARHA, Jiří, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. X-vázaná hypofosfatemická křivice. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 4, s. 224-227. ISSN 0069-2328.
 194. 2004

 195. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Acute laryngitis/epiglottitis-systemic complications. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 44-44. ISSN 0069-2328.
 196. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Cystická onemocnění ledvin u dětí. Pediatrie po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2004, roč. 1, č. 1, s. 46-51. ISSN 1214-6773.
 197. DOLEŽEL, Zdeněk. člen oborové komise IGA ČR. IGA ČR, 2004.
 198. DOLEŽEL, Zdeněk. Diskuse vztahující se k Reyeově syndromu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 38-40. ISSN 0069-2328.
 199. DOLEŽEL, Zdeněk. Diskusní příspěvek k článku. Interní medicína pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 11, s. 564-564. ISSN 1212-7299.
 200. DOLEŽEL, Zdeněk a Jiří ŠTARHA. Hypertenze medicíny dětského a dospělého věku aneb co může pediatr někdy sdělit internistovi. Interní medicíny pro praxi. Konice: Solen, 2004, roč. 6, č. 11, s. 549-550. ISSN 1212-7299.
 201. DOLEŽEL, Zdeněk. Hyponatrémie a hypernatrémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 18-23. ISSN 0069-2328.
 202. ŠTARHA, Jiří, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 10, s. 526-528. ISSN 0069-2328.
 203. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jan BLATNÝ, Jiří ŠTARHA, Martin KLABUSAY a Hana GERYKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza? Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 5, č. 2, s. 86-89. ISSN 1213-0494.
 204. Jaká je Vaše diagnóza? Pediatrie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2004, roč. 5, č. 1, s. 35-36. ISSN 1213-0494.
 205. DOLEŽEL, Zdeněk, Andrzej CIECHANOWICZ, Jiří ŠTARHA, Grzegorz PLACHA, Jaroslav GÓRA, Zbygniew GACIONG, Andrzej BRODKIEWICZ a Grazyna ADLER. Liddleův syndrom. Zdravotnické noviny - on line. Praha: Sanomamag, 2004, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1214-7664.
 206. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jan BLATNÝ, Jiří ŠTARHA a Hana GERYKOVÁ. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in a girl with hemolysis and "hematuria". Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 19, č. 10, s. 1177-1179. ISSN 0931-041X.
 207. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Primární hypertenze v dětském věku-zkušenosti s použitím felodipinu. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 1, s. 49-50. ISSN 1212-7973.
 208. ŠIMKOVÁ, Eva, Jiří ŠTARHA, Michal HLADÍK, Květa BLÁHOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří DUŠEK. Report on the dialysis program in children with chronic renal failure in the Czech Republic. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 54-54. ISSN 0069-2328.
 209. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Dana NOVOTNÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Secondary pseudohypoaldosteronism in an infant with pyelonephritis. Bratislavske Lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2004, roč. 105, č. 12, s. 435-437. ISSN 0006-9248.
 210. DOLEŽEL, Zdeněk, Lia ELSTNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Dan WECHSLER, Vlastirad MACH a Miroslava JANKOVÁ. Trombóza renálních žil u novorozence. Zdravotnické noviny - on line. Praha: Sanomamag, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-7664.
 211. DOLEŽEL, Zdeněk a Markéta KNETIGOVÁ. Your diagnosis? - hematuria and dysuria. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 44-44. ISSN 0069-2328.
 212. 2003

 213. DOLEŽEL, Zdeněk a Jiří ŠTARHA. Abnormální nálezy v moči - proteinurie a hematurie. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4, č. 1, s. 32-36. ISSN 1213-0494.
 214. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Accidental methadone (MET) intoxication in children. In Abstracts book of EUROPAEDIATRICS 2003. Geneve: KENES International, Switzerland, 2003. s. 287-287.
 215. ŠTARHA, Jiří, Dana DOSTÁLKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Intoxikace vodou u malých dětí způsobená nadměrným příjmem hypotonických tekutin. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 58, č. 2, s. 73-75. ISSN 0069-2328.
 216. DOLEŽEL, Zdeněk, Markéta KNETIGOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Lze příčinu hematurie vždy snadno určit? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 58, č. 2, s. 70-72. ISSN 0069-2328.
 217. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Metadonová substituce - možné riziko intoxikace. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4, č. 2, s. 103-105. ISSN 1213-0494.
 218. Pediatria - 1000 otázok a odpovedí. In KOVÁCS, László, Ľudmila PODRACKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Pediatria - 1000 otázok a odpovedí. 1. vyd. Martin: Osveta, 2003. s. 1-359. ISBN 80-8063-128-X.
 219. DOLEŽEL, Zdeněk. Perorální rehydratace kojenců a batolat - možnosti a limitace. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4, č. 2, s. 71-74. ISSN 1213-0494.
 220. KŘEN, Leoš, Prabhjot KAUR, Viktor GONCHARCUK, Zdeněk DOLEŽEL a Zdenka KŘENOVÁ. Primary angiosarcoma of the spleen in a child. Medical and pediatric oncology. Hoboken: Wiley-liss, 2003, roč. 40, č. 6, s. 411-412. ISSN 0098-1532.
 221. DOLEŽEL, Zdeněk. Test odborných znalostí. Causa subita. Praha: IMP, 2003, roč. 6, č. 1, s. 36. ISSN 1212-0197.
 222. ŠTARHA, Jiří, Vlastirad MACH, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Ultrazvukové vyšetření ledvin (ultrazvuk s B záznamem a ultrazvuk s energetickým dopplerovským záznamem) u dítěte s akutní pyelonefritidou: srovnání se statickou scintigrafií ledvin. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 58, č. 3, s. 134-136. ISSN 0069-2328.
 223. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Zvracení - opravené diagnózy. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2003, roč. 4, č. 3, s. 169. ISSN 1213-0494.
 224. 2002

 225. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní a chronické selhání ledvin. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2002, roč. 3, č. 6, s. 293-296. ISSN 1213-0494.
 226. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a Zdeňka OSVALDOVÁ. Dyslipidemie u některých nefropatií dětského věku. In Sborník Atherosklerosa- hyperhomocysteinémie. Praha: Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP, 2002. 3 s.
 227. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ, Zdeňka OSVALDOVÁ a Jiří ŠTARHA. Hypolipidemika u onemocnění ledvin. Kutná Hora: ČLS JEP, 2002. 1 s.
 228. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Hyponatremie-potencionální tichý zabiják. Kutná Hora: ČLS JEP, 2002. 1 s.
 229. DOLEŽEL, Zdeněk, Pavel VÍT a Zdenka KŘENOVÁ. Iontové kanály ve zdraví a nemoci. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2002, roč. 3, č. 4, s. 162-166. ISSN 1213-0494.
 230. ŠTARHA, Jiří, Zdeněk DOLEŽEL, Jaroslav PROCHÁZKA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza? (1. a 2. část). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 1, s. 18-20. ISSN 0069-2328.
 231. ŠTARHA, Jiří, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana GERYKOVÁ, Ilona FALTUSOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Terapie akutní subglotické laryngitidy: srovnání účinku rektálně podaného prednisonu s kortikoidy aplikovanými parenterálně. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 7, s. 348-351. ISSN 0069-2328.
 232. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Zdeňka OSVALDOVÁ, Jiří ŠTARHA a Hana HRSTKOVÁ. The analysis of the risks for the development of tumour lysis syndrome in children. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, č. 6, s. 206-209. ISSN 1336-0345.
 233. 2001

 234. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Zdena OSVALDOVÁ. Benigní proteinurie - diagnostika, chyby, omyly. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 235. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětská nefrologie pro praxi - vybrané kapitoly diagnostiky a léčby. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 126 s. ISBN 80-7013-337-6.
 236. BUCHANEC, Ján a Zdeněk DOLEŽEL. Diathesis haemorrhagica. In Vademékum pediatra. 1. vyd. Martin: Osveta, 2001. s. 533-535. ISBN 80-8063-018-6.
 237. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Globalizace medicíny na modelu hemoragické horečky s renální symptomatologií. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: JLF UK, 2001. s. 28-32. 1. ISBN 80-88866-10-3.
 238. DOLEŽEL, Zdeněk. Hemoragická horečka s renálním syndromem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 12, s. 725-727. ISSN 0069-2328.
 239. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana DZÚROVÁ, Miroslava JANKOVÁ a Milada MUCHOVÁ. Hypertenze (HT) v novorozeneckém věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, S1, s. 51. ISSN 0069-2328.
 240. DOLEŽEL, Zdeněk. IgA nefropatie u dětí - stálá skepse nebo nové naděje? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0494.
 241. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Is it possible to influence the mortality in children with hemolytic uremic syndrome? Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK Bratislava, 2001, roč. 102, č. 2, s. 59-65. ISSN 0006-9248.
 242. DOLEŽEL, Zdeněk a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? 1. a 2. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 6, s. 355-357. ISSN 0069-2328.
 243. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Kidney functions after chemotherapy in cancer paediatric patients. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 244. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Lactate dehydrogenase index as a prediction of tumor lysis syndrome. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A 101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 245. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Magická čísla 4+4 a 6+6 u dětí s nefrotickým syndromem. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: JLF UK, 2001. s. 224-226. 1. ISBN 80-88866-10-3.
 246. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Na co umírají děti s hemolyticko uremickým syndromem - analýza jednoho centra. In Abstrakt XXII.pracovní dny dětské nefrologie. 1. vyd. Rožnov, 2001. 1 s.
 247. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA, Jana LEICHMANOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdena OSVALDOVÁ. Nefrotický syndrom - jak léčit, kde léčit, kdo jej má léčit? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 248. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Neobvyklý průběh akutní yersiniové infekce v dětském věku. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: SymeKard, 2001, roč. 10, č. 3, s. 132-135. ISSN 1210-0048.
 249. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Oral rehydration in the therapy of simple diarrhea in infants and toddlers. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2001, roč. 102, č. 10, s. 485-486. ISSN 0006-9248.
 250. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Pozdní následky léčby cytostatiky ve vztahu k postižení funkce ledvin. In Sborník abstrakt XXII. pracovní dny dětské nefrologie. 1. vyd. Rožnov, 2001. 1 s.
 251. DOLEŽEL, Zdeněk. Přehled současných zkušeností s léčebným uplatněním blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: SymeKard, 2001, roč. 6, č. 10, s. 309-313. ISSN 1210-0048.
 252. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Recentní pohled na léčbu dehydratace. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 3, s. 152-153. ISSN 1213-0494.
 253. DZÚROVÁ, Jana, Milan VACUŠKA, Zdeněk DOLEŽEL, Petr FRÁŇA, Lenka BAROŠÍKOVÁ a Jiří VENTRUBA. Sledování psychomotorického vývoje u dětí s časnou formou hydrocefalu (H). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, S1, s. 58. ISSN 0069-2328.
 254. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdena OSVALDOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Syndromy inkoordinace močového měchýře. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. II, 1 s. ISSN 0069-2328.
 255. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA a Vlastirad MACH. The ultrasonographic examinations and 99mTc DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis in childhood. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 256. 2000

 257. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Abúzus drog v dětském věku - pohled klinika. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 8, s. VIII, 1 s. ISSN 0069-2328.
 258. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. 58 s. ISBN 80-7013-307-4.
 259. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní/těžká hypertenze u dětí - současný léčebný postup. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 3, s. 109-110. ISSN 1213-0494.
 260. DOLEŽEL, Zdeněk, Vlastirad MACH, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Diagnostika akutní pyelonefritidy v dětském věku: srovnání ultrasonografického vyšetření a scintigrafie ledvin pomocí DMSA. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 101, č. 9, s. 495-498. ISSN 0006-9248.
 261. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Miroslava JANKOVÁ. Dyselektrolytémie (DE) v podmínkách intenzivní péče. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, S1, s. 16. ISSN 0069-2328.
 262. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Children with haemolytic uremic syndrome (HUS) in a long-term study. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A, 2000. s. 173.
 263. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří NAVRÁTIL a Miroslava JANKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza?- 1.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 3, s. 172. ISSN 0069-2328.
 264. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří NAVRÁTIL a Miroslava JANKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza?- 2.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 3, s. 176-177. ISSN 0069-2328.
 265. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. LDH index during cytostatic therapy. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A., 2000. s. 174.
 266. ŠIMKOVÁ, Eva, Jiří KREISINGER, Dana DOSTÁLKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Michal HLADÍK, Jiří DUŠEK, Janusz FEBER, Karel VONDRÁK a Jan JANDA. Léčba chronického selhání ledvin (RRT) u dětí v České republice v letech 1990-1999. In Sborník III.pediatrického nefrologického setkání. 1. vyd. Ostrava: FN Ostrava, 2000. s. 15.
 267. ŠTARHA, Jiří, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Liddleův syndrom (LS)-neobvyklá příčina arteriální hypertenze. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 4, s. 244-247. ISSN 0069-2328.
 268. DOLEŽEL, Zdeněk, Miroslava JANKOVÁ, Jiří ŠTARHA, Petr GÁL a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. Osmolální dysbalance u dětí s postižením centrálního nervového systému (CNS). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 11, s. 716-719. ISSN 0069-2328.
 269. DOLEŽEL, Zdeněk a Jaroslav PROCHÁZKA. Příspěvek k práci: Krvácení do nadledvin u novorozenců. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 9, s. 589-590. ISSN 0069-2328.
 270. DOLEŽEL, Zdeněk. Příspěvek práci: Gitelmanův syndrom - možná příčina hypokalémie nejasného původu. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 9, s. 532. ISSN 0032-6739.
 271. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Zdeňka OSVALDOVÁ. Recentní léčba akutní/těžké hypertenze u dětí. In Aktuality v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK Martin, 2000. s. 25-27. ISBN 80-88866-10-3.
 272. DOLEŽEL, Zdeněk, Alena HOLČÍKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 2000, roč. 14, č. 6, s. C88, 1 s. ISSN A25918.
 273. KOPEČNÁ, Lenka, Alena HOLČÍKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). In Abstract of 9.Tagung mitteleurop.Lander. 1. vyd. Wien: AKH Wien, Univ.Kinderklinik, 2000. s. 22.
 274. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Riziko urolithiázy u dětí s cystickou fibrózou. In Aktuality v pediatrii. 1. vyd. Martin,SR: JLF MU, Martin, 2000. s. 55-56. ISBN 80-88866-10-3.
 275. GÁL, Petr, Andrej BOBULA, Eva NOVOTNÁ, František TECL a Zdeněk DOLEŽEL. Severe sequelae of a syrian bear attack on a 10-year-old girl in a ZOO. A case report. Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2000, roč. 8, č. 4, s. 311-313. ISSN 1230-5545.
 276. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. The rare cause of hypokalaemia. Nephrology Dialysis Transplantation. Velká Británie: Oxford University Press, 2000, roč. 15, č. 9, s. 1475. ISSN 0931-0509.
 277. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Ultrasonografie a/nebo scintigrafie v diagnostice akutní pyelonefritidy. In Daignostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK, Martin, 2000. s. 18-20. ISBN 80-88866-11-1.
 278. KOPEČNÁ, Lenka, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Lenka KLAPAČOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a terapií Kawasakiho choroby u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 4, s. 198-200. ISSN 0032-6739.
 279. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Zum risiko einer urolithiasis bei patienten mit cystischer fibrose. In HOLČÍKOVÁ, Alena. Abstraktband 38. Jahrestagung Östereichische Gesselschaft für Kinder-und Jugendheilkunde. 1. vyd. Graz, 2000. s. 46.
 280. 1999

 281. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. A rare cause of hypertension with metabolic alkalosis. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 1999, roč. 14, č. 9, s. A61, 1 s. ISSN 0931-0509.
 282. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Acute renal failure in the course of cytostatic therapy. In Abstracts of 3rd Pediatric Three Countries Meeting. 3. vyd. Starý Smokovec: Slovenská lekárska spoločnost, 1999. s. 19. 3.
 283. DOLEŽEL, Zdeněk. Bartterův syndrom v roce 1999. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 5, s. 227-231. ISSN 0069-2328.
 284. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a Anna PIJÁČKOVÁ. Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 3, s. VI, 1 s. ISSN 0032-6739.
 285. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Pavel PILER a Roman HANÁK. Hemofiltrace v podmínkách intezivní péče. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 97-98.
 286. DOLEŽEL, Zdeněk. Hypertenze v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 12, s. 27-29. ISSN 1212-0197.
 287. GÁL, Petr, Zdeněk DOLEŽEL, František TECL, Václav KALIŠ a Lenka KOPEČNÁ. Hypertrofická stenóza pyloru - častá příčina zvracení v novorozeneckém věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 5, s. 190-195. ISSN 0069-2328.
 288. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější trendy v terapii dehydratace. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 22-24. Diagnostika a terapia v pediatrii VII.
 289. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Pseudo-Bartter syndrome as a presentation of cystic fibrosis (CF). Pediatric Nephrology. London: Springer Verlag, 1999, roč. 1999, č. 13, s. P27, 1 s. ISSN A25918.
 290. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Pseudo-Bartterův syndrom. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 1999. s. 93-94.
 291. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine (CBZ). In 8.Tagung mitteleuropaische Lander,Padiatrische Forschung. 8. vyd. Wien: Kinderklinik AKH, 1999. s. 10. Abstracts, 8.
 292. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Syndromy spojené s akutním selháním ledvin (ASL) a šokem-diagnostické a léčebné aspekty. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 293. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace průběhu akutní boreliózy. Praktický lékař. 1999, roč. 1999, 79(2), s. 85-87.
 294. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace v průběhu akutní yersiniózy. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 79, č. 2, s. 85-87. ISSN 0032-6739.
 295. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Vzácná příčina sekundární hypertenze. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 90-91.
 296. 1998

 297. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Aktuální aspekty infekcí dýchacích cest u dětí. Causa subita. Praha, 1998, roč. 1, č. 4, s. 31-32. ISSN 1212-0197.
 298. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka KOPEČNÁ. Alagillův syndrom. In XIII. inborn errors of metabolism. 1. vyd. Stupava: Slovenská pediatrická společnost, 1998. s. 12.
 299. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka KOPEČNÁ. Alagillův syndrom - klinika a terapie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 70. ISSN 0069-2328.
 300. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Alagillův syndrom. klinika a terapie. In Čs. Pediatrie, Suppl.1, 1998, s. 70. Praha: ČLS JEP, 1998. s. 70. ISSN 0069-2328.
 301. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Cefixim (suprax) v léčbě sinusitis u dětí. In Abstract Gedeon Richter konference. 1. vyd. Praha: Gedeon Richter, 1998. s. 5-8.
 302. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a A. PIJÁČKOVÁ. Deficit alfa-1-antitrypsinu u dětí. In Abstrakt XVI. dne klinické pediatrie s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. s. 8.
 303. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Michal FEDORA, Lenka KOPEČNÁ a Michal KLIMOVIČ. Extrakorporální eliminační metody v pediatrické intenzivní péči. Anesteziologie a neodkladná péče. Praha, 1998, roč. 9, č. 1, s. 22-25. ISSN 0862-4968.
 304. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Roman NEKVASIL. Hemofiltration in conditions of pediatric intensive care. In XXII. Int. Congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 254. ISBN 90-75141-64-5.
 305. STEJSKAL, Jaroslav, Anna PIJÁČKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a J. MACKŮ. "Hepatický" syndrom u novorozenců s dědičnými metabolickými poruchami. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 383-388. ISSN 0069-2328.
 306. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Children with hemolytic uremic syndrome (HUS) in a long-term study. In XXII.Int. Congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 270. ISBN 90-75141-64-5.
 307. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Infekce močových cest (IMC) v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 97. ISSN 0069-2328.
 308. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Jaká je Vaše diagnóza? - část 1. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 512. ISSN 0069-2328.
 309. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Jaká je Vaše diagnóza?- část 2. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 516-517. ISSN 0069-2328.
 310. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? 1. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 442-443. ISSN 0069-2328.
 311. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? (1. část): Zkušební test. Československá pediatrie. 1998, roč. 1998, 53(7), s. 442-443. ISSN 0069-2328.
 312. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? 2. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 450-451. ISSN 0069-2328.
 313. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? (2. část): Zkušební test. Československá pediatrie. 1998, roč. 1998, 53(7), s. 450-451. ISSN 0069-2328.
 314. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější aspekty patogeneze a terapie hemolyticko uremického syndromu (HUS). In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1998. s. 26-28.
 315. DOLEŽEL, Zdeněk. Příspěvek k článku : J. Jautová, M. Kovalová, D. Jarčušková: K problematike alergie na hmyz u detí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 10, s. 654. ISSN 0069-2328.
 316. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Stavy akutní dušnosti v pediatrii. In Sborník 5. Brněnských dnů praktického lékařství s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 1998. s. 4-7.
 317. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Syndromy spojené s akutním selháním ledvin a šokem. In Abstract 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: FDN Brno, 1998. s. 15.
 318. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Systemic complications in the course of acute laryngitis and epiglotitis. In sborník XXII. international congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden communications B.V., 1998. s. 630. ISBN 90-75141-64-5.
 319. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a H. JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace v průběhu akutní yersiniózy. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 56. ISSN 0069-2328.
 320. 1997

 321. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Acute renal failure (ARF) in the course of cytostatic therapy. In Abstracts of XXXIV.Congress of ERA-EDTA. 1. vyd. Ženeva: ERA-EDTA + Gambro, 1997. s. 74.
 322. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Akutní selhání ledvin v průběhu léčby cytostatik - jsou možné predikce tohoto selhání? In Diagnostika a terapia v pediatrii V. 5. vyd. Martin: Jeseninova lekárska fakulta Martin., 1997. s. 28-31. ISBN 80-7013-245-0.
 323. DOLEŽEL, Zdeněk. Diskusní příspěvek k práci J. Zbojana a kol.: Výmenná transfúzia v liečbe septického šoku novorodenca. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 12, s. 946-947. ISSN 0069-2328.
 324. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Extrakorporální eliminační metody (EEM) v léčbě vrozených poruch metabolismu (VPM). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, Suppl. 1, s. S22, 1 s. ISSN 0069-2328.
 325. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Hemofiltration in conditions of pediatric intensive care. In Abstracts of XXXIV. ERA-EDTA Congress. 1. vyd. Ženeva: ERA-EDTA + Gambro, 1997. s. 200.
 326. FEDORA, Michal, Roman NEKVASIL, Zdeněk DOLEŽEL, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a Roman HANÁK. Je již čas považovat HFO za konvenční způsob mechanické ventilace novorozenců s respiračním selháním? Anesteziologie a neodkladná péče. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 8, č. 1, s. 36-40. ISSN 0862-4968.
 327. FEDORA, Michal, Roman NEKVASIL, Zdeněk DOLEŽEL, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a Roman HANÁK. Je již čas považovat HFO za konvenční způsob mechanické ventilace novorozenců s respiračním selháním? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 1, s. 3-7. ISSN 0069-2328.
 328. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Méně časté komplikace u akutních stenozujících zánětů horních dýchacích cest. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 10, s. 754-756. ISSN 0069-2328.
 329. DOLEŽEL, Zdeněk a Roman NEKVASIL. Možnosti uplatnění kontinuálních eliminačních metod v terapii dědičných metabolických poruch. In Abstraktum 12 th workshop. 1. vyd. Brno: Milupa, 1997. s. 11-12. 12.
 330. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Roman NEKVASIL. Our experience with hemofiltration in children in the conditions of pediatric intensive care. In Abstract of 6.Tagung mitteleuropaischer Lander-Pediatrische Forschung. 1. vyd. Wien: AKH Wien, 1997. s. 15.
 331. DOLEŽEL, Zdeněk. Our experience with hemofiltration in children in the conditions of pediatric intensive care. In Abstraktum "Annual ESPIC Congress". Bratislava: Slovenská pediatrická spoločnosť, 1997. s. 56.
 332. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Příspěvek k nežádoucímu účinku preparátu Convulex. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 77, č. 9, s. 443-444. ISSN 0032-6739.
 333. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Michal FEDORA. Současné použití hemodialýzy a hemoperfúze v léčbě závažné intoxikace mydocalmem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 2, s. 81-82. ISSN 0069-2328.
 334. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Syndromy akutního selhání ledvin a šoku v dětském věku. In Vybrané kapitoly z pediatrie IV. 1. vyd. Martin: Jeseninova lekárska fakulta UK Martin., 1997. s. 18-24. ISBN 80-7013-246-9.
 335. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Systémové komplikace v průběhu akutních stenozujících zánětů horních dýchacích cest. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, Suppl.1, s. 82. ISSN 0069-2328.
 336. ŠTARHA, Jiří, Radovan SEDLINSKÝ, Zdeněk DOLEŽEL a Marie SMRŽOVÁ. TINU syndrom - syndrom tubulointersticiální nefritidy a uveitidy. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 5, s. 304-306. ISSN 0069-2328.
 337. 1996

 338. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Akutní selhání ledvin (ASL) v průběhu cytostatické terapie. Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 1996, roč. 9, č. 2, s. 67-69. ISSN 0862-495X.
 339. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Akutní selhání ledvin v průběhu léčby cytostatiky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 75. ISSN 0069-2328.
 340. ŠTARHA, Jiří, Radovan SEDLINSKÝ, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Denys - Drashův syndrom. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 9, s. 581. ISSN 0069-2328.
 341. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Děti po přestálem hemolyticko uremickém syndromu v dlouhodobém sledování. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 78. ISSN 0069-2328.
 342. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Does decrease furosemide the need for dialysis in children with hemolytic uremic syndrome? Scripta medica. Brno: LF MU, 1996, roč. 69, č. 5, s. 175-178. ISSN 1211-3395.
 343. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Michal FEDORA, Roman HANÁK a Pavel PILER. Hemofiltrace v podmínkách pediatrické intenzivní péče. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 61. ISSN 0069-2328.
 344. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jaroslav STEJSKAL. Hemolyticko - uremický syndóm v dětském věku. In Diagnostika a terapia v pediatrii III. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1996. s. 13-14.
 345. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? - 2.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 10, s. 637-638. ISSN 0069-2328.
 346. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? 1.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 10, s. 630. ISSN 0069-2328.
 347. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Roman NEKVASIL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Our experience with hemofiltration under conditions of pediatric intensive care. Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 1996, roč. 10, č. 4, s. P30, 1 s. ISSN A25918.
 348. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Roman HANÁK, Michal FEDORA a Pavel PILER. Zkušenosti s hemofiltrací v podmínkách pediatrické intenzivní péče. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 1996, č. 4, s. 213-218. ISSN 0069-2328.
 349. 1995

 350. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Roman HANÁK, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ a Pavel PILER. Hemofiltration in Children in the Conditions of Pediatric Intensive Care. Scripta medica. Brno: LF MU, 1995, roč. 68, 3-4, s. 79-86. ISSN 1211-3395.
 351. 1994

 352. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a Lenka KOPEČNÁ. Akutní renální selhání u dětí - současné terapeutické možnosti. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Bratislava: Evian, s.r.o., 1994. s. 9-10.
 353. STEJSKAL, Jaroslav, Zdeněk DOLEŽEL a Boris HABANEC. Alagillův syndrom, arteriohepatální dysplázie (Syndromická biliární hypoplázie). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 2, s. 89-91. ISSN 0069-2328.
 354. NEKVASIL, Roman, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Zoja PENKOVÁ. Euthanázie v neonatologii: ano,ne,někdy,nikdy? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, Suppl.2, s. 39. ISSN 0069-2328.
 355. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Lenka KOPEČNÁ. Hyperkalcémie - časný příznak akutní lymfoblastické leukémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 670-672. ISSN 0069-2328.
 356. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jaroslav STEJSKAL. Mortalita dětí s hemolyticko uremickým syndromem v moravském regionu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 3, s. 150-153. ISSN 0069-2328.
 357. DOLEŽEL, Zdeněk. Onemocnění ledvin a močových cest u dětí. In Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost I. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. s. 58-64. ISBN 80-7013-175-6.
 358. DOLEŽEL, Zdeněk. Poznámky k diagnostice neonatální hypokalcémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 10, s. 621. ISSN 0069-2328.
 359. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Milan DRESSLER a Zoja PENKOVÁ. Simple and cheap apparatus for inhalatory application of nitride oxide with the possibility of continuous monitoring NO and NO2 in inhalation mixture. Pediatric Research. Rotterdam: Williams and Wilkins, 1994, roč. 36, 1,part 2, s. 177. ISSN 0031-3998.
 360. DOLEŽEL, Zdeněk a Dana DOSTÁLKOVÁ. Therapeutic Algorithm for typical D+ Hemolytic Uremic Syndrome. Scripta medica. Brno: LF MU, 1994, roč. 67, 5-6, s. 177-182. ISSN 1211-3395.
 361. 1993

 362. STEJSKAL, Jaroslav, Anna PIJÁČKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Karel HUŠEK. Alfa 1 antitrypsin deficit - dědičná střádavá choroba jaterního endoplazmatického retikula. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 10, s. 604-607. ISSN 0069-2328.
 363. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Autoimunní adrenalitida - idiopatická Addisonova nemoc. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 5, s. 270-272. ISSN 0069-2328.
 364. DOLEŽEL, Zdeněk. Farmakoterapie hypertenzní krize. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 273. ISBN 80-210-0554-8.
 365. DOLEŽEL, Zdeněk. Farmakoterapie hypertenzní krize. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 28.
 366. DOLEŽEL, Zdeněk. Hemolyticko uremický syndrom. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brnp: LF MU, 1993. s. 26-27.
 367. DOLEŽEL, Zdeněk. Hemolyticko-uremický syndrom. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 270-272. ISBN 80-210-0554-8.
 368. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL a Dana DOSTÁLKOVÁ. HUS v průběhu enterokolitidy vyvolané Campylobacter jejuni. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 11, s. 659-661. ISSN 0069-2328.
 369. STEJSKALOVÁ, Simona, Zdeněk DOLEŽEL a Roman NEKVASIL. Hydrops fétu neimunní povahy. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 7, s. 410-414. ISSN 0069-2328.
 370. DOLEŽEL, Zdeněk. Kongestivní srdeční selhání. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 32-33.
 371. DOLEŽEL, Zdeněk. Peritoneální dialýza (PD). In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 30-31.
 372. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 274. ISBN 80-210-0554-8.
 373. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení (DIS). In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 29.
 374. 1992

 375. STEJSKAL, Jaroslav a Zdeněk DOLEŽEL. Doplněk k algoritmu terapie typické formy HUS u dětí. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1992, roč. 47, č. 6, s. 368-369. ISSN 0069-2328.
 376. JIMRAMOVSKÝ, František, Jaroslav STEJSKAL a Zdeněk DOLEŽEL. Epavit - dietetikum vhodné i pro pediatrickou praxi. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1992, roč. 47, č. 4, s. 217-219. ISSN 0069-2328.
 377. 1991

 378. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Ludmila BRÁZDOVÁ. Hemolyticko uremický syndrom - rozbor případů na II.dětské klinice FDN. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1991, roč. 46, Suppl.1, s. 26. ISSN 0069-2328.
 379. JIMRAMOVSKÝ, František a Zdeněk DOLEŽEL. Změny sérových lipidů u dětí se solitární ledvinou. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1991, roč. 46, Suppl.1, s. 49. ISSN 0069-2328.
 380. 1989

 381. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Jitka VOCÍLKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Algoritmus diagnostiky a léčby renálního selhání u novorozence. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1989, roč. 44, č. 11, s. 669-670. ISSN 0069-2328.
 382. 1988

 383. STEJSKAL, Jaroslav a Zdeněk DOLEŽEL. Algoritmus terapie typické formy hemolyticko-uremického syndromu u dětí. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1988, roč. 43, č. 11, s. 680-682. ISSN 0069-2328.
 384. JIMRAMOVSKÝ, František, Zdeněk DOLEŽEL a Jaroslav STEJSKAL. Forsírovaná diuréza a výměnná transfúze v léčbě těžkých otrav salicyláty. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1988, roč. 43, č. 9, s. 556-558. ISSN 0069-2328.
 385. VALNÍČEK, Svatopluk, Zdeněk DOLEŽEL, Jana HRUBANOVÁ, Marie HABANCOVÁ a Jaroslav STEJSKAL. Importance of Blood Clotting Tests in the Diagnosis of Haemolytic-uraemic Syndrome and Experience with its Treatment. Folia Haematologica. Leipzig, 1988, roč. 115, č. 3, s. 371-376. ISSN 0323-4347.
 386. 1986

 387. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Marie HABANCOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Urátová nefropatie - komplikace cytostatické terapie. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1986, roč. 41, č. 2, s. 105-107. ISSN 0069-2328.
 388. 1984

 389. DOLEŽEL, Zdeněk. EKG u neonatální hypokalcémie. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1984, roč. 39, č. 9, s. 555-556. ISSN 0069-2328.
 390. 1983

 391. NEKVASIL, Roman, Jaroslav STEJSKAL, Milada MUCHOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Použití parciální exsangvinační trasfuze v neonatologii. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1983, roč. 38, č. 12, s. 721-723. ISSN 0069-2328.
 392. NEKVASIL, Roman, Jaroslav STEJSKAL, Jaromír ŽÁK, Milada MUCHOVÁ, Milan NEVRTAL a Zdeněk DOLEŽEL. Sonografická analýza bolestivého pláče novorozenců a dětí nízké porodní hmotnosti při hyperbilirubinémii a hypoxicko-ischemické encefalopatii. Českoslevenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1983, roč. 38, č. 7, s. 397-401. ISSN 0069-2328.
 393. 1982

 394. NEKVASIL, Roman, Jaroslav STEJSKAL, Jaroslav PROCHÁZKA, Milada MUCHOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Intravenozní aplikace prostaglandinů PGE2 - urgentní terapie kritické hypoxie u některých cyanotických srdečních vad v neonatálním období. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1982, roč. 37, č. 8, s. 439-445. ISSN 0069-2328.
 395. NEKVASIL, Roman, Jaroslav STEJSKAL, Milada MUCHOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Teplotní gradienty a jejich význam pro včasné rozlišení endogenní a exogenní hypertermie novorozenců. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1982, roč. 37, č. 3, s. 117-120. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 5. 2022 23:15