ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Martina Ondříková (pomocník)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 27. 11. 10:00–12:30 STK N03901, Út 28. 11. 8:00–10:30 STK N03901, St 29. 11. 8:00–10:30 STK N03901, Čt 30. 11. 8:00–10:30 STK N03901, Pá 1. 12. 8:00–10:30 STK N03901
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ( ZLBC0221p Biochemie I - přednáška || ZLBC0321p Biochemie I - přednáška ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. ) && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s )
Předpokladem je znalost tématiky probírané v prvním semestru (předmět ZLLM0421p).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student
* definuje význam mikrobiálních nálezů v různých lokalizacích
* analyzuje rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* posoudí, které infekce jsou vzácné a které se zpravidla vyskytují častěji
* popíše základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění; nicméně zde může jít pouze o základ a další rozšíření je očekávání v klinických předmětech, zejména Infektologii
Výstupy z učení
Student zná běžnou flóru (existuje-li)/přechodné nálezy/běžné kontaminanty/patogeny v 
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Student zná specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
  • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
  • 1. - 2. Původci respiračních infekcí
  • 3. - 4. Původci zažívacích infekcí
  • 5. - 6. Původci infekcí CNS a močových infekcí
  • 7. - 8. Původci pohlavních a pohlavně přenosných infekcí
  • 9. - 10. Původci infekcí ran a kůže
  • 11. - 12. Původci sepsí
  • 13. - 14. Původci kongenitálních a nozokomiálních infekcí
Literatura
Výukové metody
přednášky, prezentace kazuistik, domácí studium doporučené literatury
Metody hodnocení
Návštěva přednášek se nekontroluje, je však vřele doporučena.
Předmět je zakončen zkouškou, která má tři části. Při neúspěchu při kterékoli části student dále nepokračuje, s výjimkou studenta, který přichází k poslednímu opravnému termínu. Ten vždy absolvuje všechny tři části zkoušky s tím, že u třetí části je přítomen přísedící.
(1) Student nejprve absolvuje písemný připouštěcí test (20 otázek, většina typu "single best answer", menší část doplňovacích či jiných). Test je úspěšně absolvován v případě alespoň 14 správných odpovědí. U opravného termínu se promíjí test studentům, kteří jej v předchozím pokusu napsali úspěšně.
(2) Poté student pokračuje k praktické zkoušce. Praktická zkouška představuje splnění praktického úkolu, který si student vylosuje nebo mu je určen asistentem. Může být vyžadováno písemné vypracování protokolu o provedeném úkolu. Praktická část zkoušky se u opravného termínu promíjí pouze studentům, kteří byli u předchozího pokusu hodnoceni známkou A nebo B.
(3) Poté student pokračuje k teoretické části, kde si losuje po jedné otázce ze tří okruhů. Otázek je celkem 180 (toto číslo se může mírně změnit). Student otázky vypracuje písemně, takto vypracované otázky podepíše a odevzdává. Následně jsou mu ústně kladeny doplňující dotazy k jednotlivým otázkám. Poté je student hodnocen.
Upozornění 1: U kterékoli části zkoušky může být student také vyzván k předložení protokolů z praktické části. Ke kvalitě jejich vypracování může být při konečném hodnocení přihlédnuto.
Upozornění 2: Odpuštění testu či praktické části zkoušky se netýká studentů, kteří přicházejí znovu na řádný termín poté, co si předmět zapsali jako opakovaný.
Poznámka: Student, který byl neúspěšný u části (1) či (2) a má pocit, že byl při hodnocení poškozen, se může do 60 minut odvolat k hlavnímu examinátorovi.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090, (přednosta ústavu/head)
Sekretariát/secretary: 543 183 091
doc. MUDr. Vladana Woznicová
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz TEL 543 183 165
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
as. MUDr. Alena Siváková: alena.sivakova@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLLM0522p