ZLNE0822c Neurologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D. (zástupce)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Hana Božková (pomocník)
Yveta Břenková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření; použít informace o neurologické symptomatologii ke stanovení syndromů objevujícím se při postižení nervového systémuů vytvořit diferenicální diagnózu; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí topické a diferenciálně diagnostické rozvaze interpretovat výsledky paraklinických vyšetření
Osnova
 • Stáže.
 • Obecná neurologie - den 1.-2.
 • Obsah zaměřen na propedeutiku a syndromologii. Praktická výuka v posluchárně a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty.
 • 1.den: Neurologická anamnéza. Reflexologie. Parézy, pyramidové jevy, hybné poruchy. Vyšetření kraniálních nervů. Vyšetření senzitivity, poruchy citlivosti.
 • 2.den: Vyšetření extrapyramidových a mozečkových poruch, vyšetření páteře, poruch stoje a chůze, menigeálního syndromu, vyšetření v bezvědomí. Základy vyšetřovacích metod v neurologii.
 • Speciální neurologie - den 3.-5.
 • Obsah zaměřen na hlavní nozologické jednotky a syndromy v neurologii. Úvodní teoretické téma 45 minut v posluchárně (seminář, částečně participují studenti, na dané téma krátký příspěvek, např. současná léčba určité nozologické jednotky), dále praktická výuka u lůžka i na ambulanci.
 • 3. den: neurologický chorobopis, neurologická diagnóza (možná zde také seminář o vyšetřovacích metodách v neurologii); mozkové cévní příhody.
 • 4. den: Epilepsie, tumory, vertebrogenní onemocnění, movement disorders, bolesti hlavy, demence.
 • 5. den: Nervosvalová onemocnění, onemocnění kraniálních nervů, kriticky nemocný pacient. Klasifikovaný zápočet spojený s vypracováním neurologického chorobopisu (= praktická zkouška jako součást závěrečné rigorózní zkoušky)
Literatura
Výukové metody
stáže, semináře
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet po absolvování povinné výuky.
Závěrečná rigorózní ústní zkouška
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I., II. a dětské neurologické kliniky.
Kontaktní osoby:
I.neurologická klinika (FN Pekařská): Prof.MUDr.Martin Bareš, Ph.D., tel. 543182651, pondělí 9-11 hod.
II.neurologická klinika (FN Jihlavská): Prof.MUDr.Josef Bednařík,CSc., tel. 532232354 nebo 532232501, pondělí 13-15 hod.
Dětská neurologická klinika (FN Černopolní): Doc.MUDr. Petr Vondráček, Ph.D., tel. 532232931
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/ZLNE0822c