ZLIP061p Interní propedeutika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0.5/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Josef Hanuš (cvičící)
MUDr. Martin Harazim (cvičící)
MUDr. Pavla Kavříková (cvičící)
MUDr. Hana Kolovratníková (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Papežová (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Michal Šenkyřík (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vaculová (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (16,70 %), II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (16,70 %), Interní kardiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (16,70 %), Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (33,20 %), Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (16,70 %)
Předpoklady
( ZLBC041s Biochemie II - seminář || ZLBC0422s Biochemie II - seminář ) && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování cvičení bude student schopen odebrat kompletní anamnézu, bude znát laboratorní a další diagnostická vyšetření u jednotlivých onemocnění ve vnitřním lékařství - především se zaměřením na stomatologickou problematiku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Odebrat u nemocných anamnézu.
- Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného.
- znát laboratorní a další diagnostické testy u nejzávažnějších stavů.
Osnova
 • Přednášky Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy
 • Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic
 • Vyšetření srdce
 • Vyšetření břicha, zažívací trakt
 • Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin
Literatura
  doporučená literatura
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
  neurčeno
 • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
 • Souček M., Špinar J., Svačina P. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada 2005, 365s.
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
Výukové metody
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. probíhá formou seminářů,přednášek a také u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na výuce.Požadované znalosti jsou v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Informace učitele
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. Probíhá formou seminářů, přednášek a také u lůžka nemocného. Proto nutný bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělen za aktivní účast, předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vytahne 1 složenou otázku. Otázky ke zkoušce: ZLIP061p 1.Chorobopis Vyšetření srdce – všeobecně 2.Anamnéza – všeobecně Měření krevního tlaku – správné postupy 3.Základní fyzikální vyšetření Hypertenze – klasifikace 4.Otoky – obecně Srdeční ozvy 5.Poruchy vědomí Vyšetření břicha – způsoby vyšetření 6.Tělesná teplota Vyšetření srdce – fyzikální 7.Vyšetření hlavy – pohled, poklep Vyšetření jater 8.Vyšetření srdce. Inspekce a palpace hrudníku Žloutenka – ikterus 9.Vyšetření plic Fyzikální vyšetření břicha – poslech 10.Vyšetření páteře – fyzikální Základní vyšetření moči 11.Vyšetření ledvin – fyzikální Vyšetření krku 12.Vyšetření dutiny ústní Kašel 13.Vyšetření tepenného systému Fyzikální vyšetření břicha – poklep, pohmat 14.Vyšetření lymfatických cév a uzlin Vyšetření pohybového aparátu – základní 15.Základní opatření a vyšetření u život ohrožujících stavů Vyšetření žilního systému – základní
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.