logo Lékařská fakulta I. interní kardioangiologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110115 I. IKAK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci