doc. MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.

učo 44278
Odborný pracovník I. IKAK FN USA LF MU