logo Lékařská fakulta Interní hematologická a onkologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110212 IKHIIBoh FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
zástupce přednosty klinikyprof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci