Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

učo 19400
Odborný pracovník FarmÚ Teorie LF MU

Pracoviště