ZLKED061p Konzervační zubní lékařství II, endodoncie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MDDr. Jan Doubrava (přednášející)
MDDr. Petr Kučera (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení && ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před.
ZLKZ051p && (ZLPL0452p || ZLPL0562p) && ZLPA0521c && ZLPF0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy diagnostiky a diferenciální onemocnění zubní dřeně a periodoncia, terapeutické metody zachovávající vitalitu zubní dřeně. Ošetření kořenového kanálku. Resorpce. Chrurgické výkony doplňující endodontické ošetření. Materiály a medikamenty v endodoncii. Komplikace v endodoncii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen diagnostikovat onemocnění zubní dřeně a periodoncia a navrhnout odpovídající léčbu. Ovládá techniky terapeutických metod zachovávajících vitalitu zubní dřeně a ošetření kořenového kanálku.Zná problematiku resorpcí, základy endodontické chirurgie a zvládání komplikací.
Osnova
  • Základy ošetření kořenového kanálku - důležité pojmy z morfologie. Onemocnění pulpy a apikální oblasti: Pulpitidy – patomorfologický obraz, klinické projevy. Etiologie pulpitid – infekční, traumatické, iatrogení. Degenerativní změny. Nekrosa a gangréna zubní dřeně. Periodontitis – rozdělení, příčiny, klinické projevy Resorpce. Diferenciální diagnostika v endodoncii. Plán endodontické léčby, diagnostika v endodoncii - význam rtg vyštření, CBCT. Terapeutické metody zachovávající vitalitu zubní dřeně. Ošetření kořenového systému (RCT) - preendodoncie, přistupová kavita, preparace kořenového kanálku, irigace, plnění, základy postendodoncie. Medikamentózní látky užívané v endodoncii. Základy endodontické chirurgie. Komplikace v endodoncii a jejich řešení.
Literatura
    povinná literatura
  • PEŘINKA, Luděk, Štěpánka BARTŮŠKOVÁ a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2003, 288 s. ISBN 8090318126. info
    doporučená literatura
  • Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult. Edited by Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman - Ilan Rotstein. Eleventh edition. St. Louis, Mo.: Elsevier, 2016, xiii, 907. ISBN 9780323096355. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška - písemná část a diskuse.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.