ZLED0811p Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 27. 2. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 5. 3. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 12. 3. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 19. 3. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 26. 3. 16:00–17:40 KOM 206, Čt 2. 4. 16:00–17:40 KOM 206
Předpoklady
ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLES0711p Konzervační z.l-estetika -př.
aZLFA0722c && aZLES0711p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření znalostí endodoncie v oblasti strojového opracování kořenového kanálku, termokondenzačních technik a mikroskopické endodoncie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti znát základy strojového opracování kořenového kanálku rotačními a reciprokačními technikami a budou schopni je prakticky aplikovat. Budou mít základní znalosti z mikroskopické endodoncie.
Osnova
 • Strojové opracování kořenového kanálku I Strojové opracování kořenového kanálku II. Opakovaná endodontická léčba, indikace, provedení. Plán endodontické léčby (indikace, kontraindikace ošetření kanálku, indikace k revizi kořenového kanálku) Kořenové výplňové materiály. Techniky plnění kořenového kanálku – rozdělení, materiálové vybavení, přístrojové vybavení. Technika laterální a vertikální kondenzace Termokondenzační přístrojové techniky – Teplá laterální kondenzace, McSpadenova technika, Thermafil, Vertikální kondenzace. Chirurgické metody doplňující endodontickou léčbu. Mikroskop v endodoncii.
Literatura
  povinná literatura
 • PEŘINKA, Luděk, Štěpánka BARTŮŠKOVÁ a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2003. 288 s. ISBN 8090318126. info
  doporučená literatura
 • INGLE, John Ide a Leif K. BAKLAND. Endodontics. 5th ed. Hamilton: BC Decker, 2002. xvii, 974. ISBN 1550091883. info
 • Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult. Edited by Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman - Ilan Rotstein. Eleventh edition. St. Louis, Mo.: Elsevier, 2016. xiii, 907. ISBN 9780323096355. info
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška - prezenční forma nebo distanční online forma (ms teams)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLED0811p