ZLPL0865p Protetické zubní lékařství V - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPL0764c Protetické zub.lék.IV.-cv. && ZLPL0764p Protetické zub.lék.IV -předn.
ZLPL0764c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit ošetřovat studenty pacienty s komplikovaným zdravotním stavem, celkovými onemocněními, rozštěpy, pacienty po onkologické léčbě a pacienty se zavedenými implantáty.
Výstupy z učení
Student se naučí navrhovat různé typy léčby u celkově nemocných pacientů. U pacientů s implantáty se naučí jak zavřené, tak otevřené typy otiskovacích metod.
Osnova
  • Rozsah studijního predmetu : hod/týden 3,3, kredity 14 4. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 5. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 6. sem: 1 hod. prednášky, 2 hod. praktická cvicení 7. sem: 1 hod. prednášky, 4 hod. praktická cvicení 8. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení 9. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení Přednášky: Pacienti ke speciálnímu protetickému ošetření Pacienti s rozštěpy – fixní náhrady Pacienti s rozštěpy – snímatelné zubní náhrady Pacienti onkologičtí Pacienti po úrazu Pacienti s anomáliemi Pacienti se senzibilizací Pacienti s atrofií alveolu, s exostosami Protetické ošetření za pomocí implantátů – typy implantátů Protetické ošetření za pomocí implantátů – implantáty jednotlivé a vmezeřené Protetické ošetření za pomocí implantátů – zkrácený zubní oblouk Protetické ošetření za pomocí implantátů – zbytkový chrup a bezzubá čelist Oprava speciálních protetických náhrada a rebaze Pomocné prostředky k ošetření protetických náhrad Materiály ke speciálnímu protetickému ošetření
Literatura
    doporučená literatura
  • TVRDOŇ, Martin. Protetická stomatológia, liečba a prevencia. Bratislava: Science 2001, 1999. 580 s. ISBN 8096796151. info
  • SHILLINGBURG, T. Herbert. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4th Revised
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Základní ucebnice Tvrdon M.: Protetická stomatologia, liecba a prevencia 2001, Science Bratislava Andrik P., Bílý B., Bittner.: Stomatologická protetika 1983, Osveta Martin Bittner J.: Protetická technologie 1989 Dombrady L.: Stomatologická protetika 1977, Avicenum Praha Doplnková literatura Pokorný J.: Základní problematika paralelometru 1992, IDV PZ Brno Bittner J.: Technologie pro zubní laboranty 1985, IDV PZ Brno Bittner J., Vacek M., Novák J.: Stomatologické protézy I, II 1982, Avicenum Praha Prucek J.: Fasetování stomatoprotetických náhrad umelými pryskyricemi 1993, UP Olomouc Dapeci A.: Fixní zubní náhrady v prevenci paradontopatií 1990, MU Brno Geering A., Kundert M.: Total-und hybridprothetik 1986, Thieme New York ////////////////////////////// Expert literature: Voldrich a kol.: Stomatologická protetika,1960, Státní nakladatelství Praha Bittner, Vacek: Gnatologie, 1986, Zdravotnické nakladatelství Tvrdon M a kol.: Protetická stomatologia, lécba a prevence, 1999, Slovak edition
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.