ZLCH0833p Chirurgie III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Hanslík (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. PharmDr. Martin Potrusil (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (10,00 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (20,00 %), Klinika operační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie - Lékařská fakulta (10,00 %)
Předpoklady
ZLCH0732p Chirurgie II - přednáška && ZLIP061p Interní propedeutika - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem poředmětu je seznámit studenty formou přednášek se základní problematikou náhlých příhod břišních, vaskulární chirurgie a kompletní traumatologie - incidence, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prognóza.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování třísemestrálního předmětu:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát onemocnění v jednotlivých oblastech a jejich diagnostiku.
- znát rovněž problematiku traumatologie této oblasti.
- schopen diferenciální diagnostiky onemocnění v uvedených třech oblastech a znát léčbu těchto onemocnění.
- schopen teoreticky zvládnout krvácení v uvedených oblastech hlavy a krku, znát základy sutury tkání a základy anestézie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
  • Náhlé příhody břišní I
  • Náhlé příhody břišní II
  • Kardiovaskulární chirurgie I
  • Kardiovaskulární chirurgie II
  • Traumatologie horní končetiny I
  • Traumatologie horní končetiny II
  • Traumatologie dolní končetiny I
  • Traumatologie dolní končetiny II
Literatura
  • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001. 224 s. ISBN 8085912449. info
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednášky z chirurgie nejsou klasifikovány. Po ukončení 8 semestru následuje zkouška z chirurgie, sestávají z praktické (vyšetření pacienta, anamnéza, chorobopis, diff. dg. a otázky související s případem) a teoretické části.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.