ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karel Crha (přednášející)
MUDr. Eliška Gazárková (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Ivana Meixnerová (přednášející)
MUDr. Samuel Tvarožek (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. 14:20–16:00 N03520, Po 2. 10. 14:20–16:00 N03520, Po 9. 10. 14:20–16:00 N03520, Po 16. 10. 14:20–16:00 N03520, Po 23. 10. 14:20–16:00 N03520, Po 30. 10. 14:20–16:00 N03520, Po 6. 11. 14:20–16:00 N03520, Po 13. 11. 14:20–16:00 N03520
Předpoklady
ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLOT0711c ORL - cvičení && ZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení && ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečná přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Mimo jiné je vyzvednuta prevence a vyhledávání reprodukčních poruch nad vlastní léčbou nemoci. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium. Výstupy ze vzdělávání u absolventa kurzu zahrnují zejména dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění. Na konci kurzu student získá dostatek praktických I teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti také získají základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví.
Osnova
  • PORODNICTVÍ Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné Wavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová reterdace plodu. Hypotrifický novorozenec. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví.
  • GYNEKOLOGIE Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Dysfunkční krvácení. Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Hluboký pánevní zánět. Pelveoperitonitis. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku .. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčenÍ. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje v celkem třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích Gynekol. – porod. kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část, praktickou výuku s využitím dokumentace pacienta a možností praktické realizace vyučovaných vyšetřovaných metod a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky. Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Teoretické znalosti

Kontinuální hodnocení – deset otázek ze strany vyučujícího zahrnující ten den probíranou problematiku. Student odpovídá interaktivně popřípadě může žádat 15 minut na přípravu klinického tématu. Očekávána odpověď je charakteru ano/ne nebo krátká rozvaha týkající se klinického problému.

Závěrečné hodnocení – dvacet otázek formou testu s výběrem jedné nebo více správných možností. Doba potřebná k vypracování testu je stanovena na 20 minut.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html
informace učitele
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLPG0911p