ZLAZ0911s Atomový zákon - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLAZ0911s/21: St 25. 10. 8:00–12:10 STK N03901, Čt 26. 10. 8:00–12:10 STK N03901, Pá 27. 10. 8:00–12:10 STK N03901
ZLAZ0911s/22: St 25. 10. 8:00–12:10 STK N03901, Čt 26. 10. 8:00–12:10 STK N03901, Pá 27. 10. 8:00–12:10 STK N03901
Předpoklady
ZLPL0865c Protetické z.l.V - cvičení && ZLOR0843c Ortodoncie III - cvičení && ZLPD0833c Parodontologie III - cvičení && ZLOC0855c Orální chirurgie V - cvičení && ZLZM0311p Zobraz. metody v z.l. předn. && ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ( ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. || ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. ) && ( ZLKZL072p Konzerv. zub. lék. III-předn. || ZLES0711p Konzervační z.l-estetika -př. ) && ( ZLKZL083c Konzerv.zub. lék. V-cvičení || ZLRK0811c Konzerv. z.l.-rekonstr.kor.-cv ) && ( ZLKED081c Konzerv.z.l.endo II-cvičení || ZLED0811c Konzerv.z.l.-endodoncie II cv. ) && ZLSP03X Samostatná práce ZL
ZLPL0865c && ZLOR0843c && ZLPD0833c && ZLOC0855c && ZLZM0311p && ZLKK041c && ZLKZ051p && ZLED061p && ZLES0711p && ZLRK0811c && ZLED0811c && ZLSP03X
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s problematikou vzniku RTG záření, se způsoby interakce záření s hmotou, s účinky ionizujícího záření na živou hmotu, s principy a přístupy v radiační ochraně včetně způsobů radiační ochrany a také se základními právními normami v radiační ochraně v ČR. Výuka je zaměřena také na praktické problémy zubních lékařů a stomatologů v oblasti nakládání s RTG přístroji a jejich zobrazovacími systémy a při dodržování platných stqndardů v této oblasti.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu ovládá:
1. Výstupy Atomového zákona v rámci WHO
2. Atomový zákon č.263
3. Vyhláška 409, 422 z roku 2016
4. Rentgenka, vznik RTG záření
5. Biologické účinky ionizujícího záření
6. Postup k získání odborné způsobilosti
7. Dodržování limitů při práci s RTG
Osnova
  • - rentgenka, vznik RTG záření - konstrukce a funkce RTG přístroje, tradiční a současná řešení - základní veličiny a jednotky v radiační ochraně (RO) - interakce fotonového záření s hmotou (tkání) - praktické dopady interakce IZ v ambulanci - biologické účinky ionizujícího záření - stochastické a deterministické účinky - principy radiační ochrany - způsoby ochrany před ionizujícím zářením - limity, diagnostické referenční úrovně (diagnostic reference levels) a další standardy v RO - co je třeba v ambulantní praxi vědět a dodržovat - postup získání zvláštní odborné způsobilosti, význam
Literatura
  • KODL, Otto. Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních. Vyd. 3., přeprac. Praha: Česká stomatologická komora, 2007. 80 s. ISBN 9788087109045. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
- „atomový” zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění - vyhláška č. 307/2002 Sb. v platném znění - vyhláška č. 146/1997 Sb. v platném znění - kolektiv autorů, Principy a praxe radiační ochrany, AZIN 2005
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLAZ0911s