ZLKED081p Konzervační zubní lékařství IV, endodoncie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MDDr. Petr Kučera (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 16:00–17:40 B11/334, Čt 11. 3. 16:00–17:40 B11/334, Čt 18. 3. 16:00–17:40 B11/334, Čt 25. 3. 16:00–17:40 B11/334, Čt 1. 4. 16:00–17:40 B11/334, Čt 8. 4. 16:00–17:40 B11/334, Čt 15. 4. 16:00–17:40 B11/334
Předpoklady
ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ( ZLKZL072p Konzerv. zub. lék. III-předn. || ZLES0711c Konzervační z.l-estetika -cv. )
aZLFA0722c && aZLES0711p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření znalostí endodoncie v oblasti strojového opracování kořenového kanálku, termokondenzačních technik a mikroskopické endodoncie.Prohloubení znalostí ze zobrazovacích metod ve stomatologii ve vztahu ke konzervačnímui zubnímu lékařství.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti znát základy strojového opracování kořenového kanálku rotačními a reciprokačními technikami a budou schopni je prakticky aplikovat. Budou mít základní znalosti z mikroskopické endodoncie a využití zobrazovacích metod včetně CBCT v endodoncii.
Osnova
 • Strojové opracování kořenového kanálku I Strojové opracování kořenového kanálku II. Opakovaná endodontická léčba, indikace, provedení. Plán endodontické léčby (indikace, kontraindikace ošetření kanálku, indikace k revizi kořenového kanálku) Kořenové výplňové materiály. Techniky plnění kořenového kanálku – rozdělení, materiálové vybavení, přístrojové vybavení. Technika laterální a vertikální kondenzace Termokondenzační přístrojové techniky – Teplá laterální kondenzace, McSpadenova technika, Thermafil, Vertikální kondenzace. Chirurgické metody doplňující endodontickou léčbu. Mikroskop v endodoncii. CBCT a výtěžnost v endodoncii.
Literatura
  povinná literatura
 • PEŘINKA, Luděk, Štěpánka BARTŮŠKOVÁ a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2003. 288 s. ISBN 8090318126. info
  doporučená literatura
 • Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult. Edited by Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman - Ilan Rotstein. Eleventh edition. St. Louis, Mo.: Elsevier, 2016. xiii, 907. ISBN 9780323096355. info
 • KOMABAYASHI, Takashi. Clinical cases in endodontics. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018. xi, 221. ISBN 9781119147046. info
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
 • BARNETT, Frederic. Contemporary endodontics. Phildelphia, Pa.: Saunders, 2010. viii, 192-. ISBN 9781437718119. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška z endodoncie - souhrnná
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLKED081p