ZLKED081p Konzervační zubní lékařství IV, endodoncie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MDDr. Jan Doubrava (přednášející)
MDDr. Petr Kučera (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 22. 2. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 29. 2. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 7. 3. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 14. 3. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 21. 3. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 28. 3. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 4. 4. 15:30–17:10 STK N03901
Předpoklady
ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ( ZLKZL072p Konzerv. zub. lék. III-předn. || ZLES0711c Konzervační z.l-estetika -cv. )
aZLFA0722c && aZLES0711p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření znalostí endodoncie v oblasti strojového opracování kořenového kanálku, termokondenzačních technik a mikroskopické endodoncie.Prohloubení znalostí ze zobrazovacích metod ve stomatologii ve vztahu ke konzervačnímui zubnímu lékařství.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti znát základy strojového opracování kořenového kanálku rotačními a reciprokačními technikami a budou schopni je prakticky aplikovat. Budou mít základní znalosti z mikroskopické endodoncie a využití zobrazovacích metod včetně CBCT v endodoncii.
Osnova
 • Strojové opracování kořenového kanálku I Strojové opracování kořenového kanálku II. Opakovaná endodontická léčba, indikace, provedení. Plán endodontické léčby (indikace, kontraindikace ošetření kanálku, indikace k revizi kořenového kanálku) Kořenové výplňové materiály. Techniky plnění kořenového kanálku – rozdělení, materiálové vybavení, přístrojové vybavení. Technika laterální a vertikální kondenzace Termokondenzační přístrojové techniky – Teplá laterální kondenzace, McSpadenova technika, Thermafil, Vertikální kondenzace. Chirurgické metody doplňující endodontickou léčbu. Mikroskop v endodoncii. CBCT a výtěžnost v endodoncii.
Literatura
  povinná literatura
 • PEŘINKA, Luděk, Štěpánka BARTŮŠKOVÁ a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2003. 288 s. ISBN 8090318126. info
  doporučená literatura
 • Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult. Edited by Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman - Ilan Rotstein. Eleventh edition. St. Louis, Mo.: Elsevier, 2016. xiii, 907. ISBN 9780323096355. info
 • KOMABAYASHI, Takashi. Clinical cases in endodontics. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018. xi, 221. ISBN 9781119147046. info
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
 • BARNETT, Frederic. Contemporary endodontics. Philadelphia, Pa.: Saunders, 2010. viii, 192-. ISBN 9781437718119. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/ZLKED081p