ZLOM0911p Orální medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 9. 14:00–15:40 STK N03901, St 27. 9. 14:00–15:40 STK N03901, St 4. 10. 14:00–15:40 STK N03901, St 11. 10. 14:00–15:40 STK N03901, St 18. 10. 14:00–15:40 STK N03901, St 25. 10. 14:00–15:40 STK N03901, St 1. 11. 14:00–15:40 STK N03901, St 8. 11. 14:00–15:40 STK N03901
Předpoklady
ZLPD0833p Parodontologie III - přednáška && ZLSP03X Samostatná práce ZL && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
ZLPD0833p, ZLSP03X, ZLFA0722p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou naučit studenta: - Morfologie, fyziologie a patofyziologie ústní sliznice. Patologická anatomie ústní sliznice. - Etiologie onemocnění sliznice dutiny ústní. - Klinický obraz onemocnění sliznice dutiny ústní. - Obecné zásady terapie. - Onemocnění rtu, gingivy, jazyka. Stomatitidy. Choroby slinných žláz. - Slizniční projevy systémových a infekčních onemocnění. - Diferenciální diagnostika onemocnění ústní sliznice: a) stomatitidy s hlavním symptomem vředu, b) stomatitidy s hlavním symptomem erozí, c) diferenciální diagnostika onemocnění s hlavním symptomem „bílé plochy“. Důležité symptomy a jejich vztahy k celkovým a místním chorobám: a) poruchy slinné sekrece, b) povlak jazyka, c) zápach z úst, d) poruchy chuti, e) glossodynie a stomatodynie. - Systémové: syndromy s projevy v orofaciální oblasti. - Sexuálně přenosné choroby a jejich manifestace v dutině ústní. - Ošetřování pacientů po transplantaci orgánů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu umět:
- diagnostikovat základní slizniční onemocnění
- rozlišit běžná slizniční onemocnění od orálních projevů systémových chorob
- znát diferenciální diagnostiku slizničních onemocnění
- navrhnout léčbu běžných slizničních onemocnění
Osnova
  • - Projevy infekčních onemocnění (virové, bakteriální, mykotické) v dutině ústní. Herpes simplex, stomatitis herpetica, gingivostomatitis herpetica, herpes zooster, infekční mononukleóza, AIDS, NOP, orální kandidóza. - Slizniční onemocnění s účastí imunitních reakcí (recidivující afty, multiformní erytém, orální lichen planus). Autoimunitní onemocnění (puchýřnaté choroby pemfigus, pemfigoid). Alergické a toxoalergické reakce. - Působení zevních vlivů na sliznice dutiny ústní (traumatický vřed, popálení, poleptání, galvanismus). Prekancerózy (leukoplakie). Pigmentové léze v dutině ústní. - Poruchy slinné sekrece, Sjőgrenův syndrom. Glossodynie, stomatodynie. - Projevy celkových onemocnění v dutině ústní (hematologická onemocnění, poruchy látkové přeměny, endokrinopatie)
Literatura
  • SLEZÁK, Radovan. Malé ilustrované repetitorium. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2004. 231 s. ISBN 8086225550. info
  • SLEZÁK, Radovan, Otakar KOPECKÝ a Jan KREJSEK. Recidivující afty. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 103 s. ISBN 8072620495. info
  • SLEZÁK, Radovan. Infekční choroby ústní sliznice. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 166 s. ISBN 8071692212. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium podmínkou kolokvia je: 100% účast na seminářích
Navazující předměty
Informace učitele
Liška, K.: Orofaciální patologie, 1981 Šťáva, Z.: Nemoci kůže a ústní sliznice, 1981 Slezák, R., Kopecký, O., Krejsek, J.: Recidivující afty, 2000 Hollá, L., Fassmann, A.: Repetitorium onemocnění sliznice dutiny ústní(vybrané kapitoly), 2003 Slezák, R.: Malé ilustrované repetitorium, 2004
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLOM0911p