ZLVL801p Vnitřní lékařství blok 1- 5

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Majerník (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ZLPL0764p Protetické zub.lék.IV -předn. && ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení && ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení && ZLPD0732c Parodontologie II -cvičení
Splnění prerekvizit. Teoretické znalosti patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie. Aktivní účast na seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- rozumět problematice interních onemocnění
- rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Osnova
  • ústní zkouška
Literatura
    povinná literatura
  • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5
    doporučená literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
    neurčeno
  • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
Výukové metody
ústní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Zkouška probíhá na klinikách dle rozdělení: Rozdělení studentů ke zkoušce z Vnitřního lékařství, 4. ročník ZL, od akademického roku 2019/2020 skupiny 21 + 22 Klinika: Počet studentů 51 (rozdělení na 1/3, dle A-Z) IKK FN Brno - Bohunice 17 (1 - 17) IGEK FN Brno - Bohunice 17 (18 - 34) II. IK FN USA - Pekařská 17 (35 - 51) OTÁZKY KE ZKOUŠCE: 1. Arteriální hypertenze - definice, klasifikace, klinický obraz. Anémie – patofyziologické rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba. 2. Cor pulmonale Plicní hypertenze - etiologie, klinický obraz, diagnostika. léčba. Vředová choroba žaludku a duodena - klinický obraz, diagnostika, léčba. 3. Diabetes mellitus - rozdělení, epidemiologie, etiopatogeneze. Funkční poruchy GIT – klinický obraz, diagnostika a léčba. 4. Uzávěrová choroba periferních tepen – etiologie, diagnostika, léčba. Prekancerózy a rizikové stavy pro vznik nádorů GIT, zásady léčby. 5. Projevy infekčních chorob v dutině ústní. HIV/AIDS etiologie, léčba, prevence. Poruchy koagulace, koagulopatie - patogeneze. Diseminovaná intravaskulární koagulace – klinický obraz, diagnostika, léčba. 6. Chronické komplikace diabetu mellitu – etiologie, klinický obraz, terapie, prevence. Intoxikace – zásady první pomoci, obecná terapie akutních otrav. 7. Choroby žil - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Akutní komplikace diabetes mellitus, hypo- a hyperglykemická komata – příčiny klinický obraz, diagnostika, léčba. 8. Trombembolická nemoc – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Nemoci hypofýzy- hypopituitarizmus , hyperfunkční stavy, klinický obraz, terapie. 9. Virové hepatitidy - diagnostika, klinický obraz, léčba. Akutní leukémie - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. 10. Infekční endokarditida – příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba. Otrava houbami, oxidem uhelnatým, návykovými látkami - klinický obraz, léčba. 11. Myokarditidy a perikarditidy – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Hodgkinova choroba –etiologie, klasifikace, klinický obraz, léčba. 12. Chronické leukémie - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. Struma. Hypertyreóza - etiopatogeneza, klinický obraz, terapie. 13. Kardiomyopatie – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Hypotyreóza - etiopatogeneza, klinický obraz, terapie. 14. Supraventrikulární a komorové arytmie – diagnostika, klinické příznaky, první pomoc u závažných arytmií. Plazmocytom, Nehodkinské lymfomy - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. 15. Dif. diagnóza lymfadenopatií podle místa. Intoxikace – antidota, eliminační terapie. 16. Ischemická choroba srdeční - ICHS, etiologie, rozdělení, incidence, rizikové faktory. Choroby příštítných tělísek - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 17. Stabilní angina pectoris (AP), němá ischemie – klinický obraz, diagnostika, léčba. Choroby nadledvin - primární hypokorticizmus – Addisonova nemoc – etiologie, klinický obraz, zásady léčby. 18. Primární hyperaldosteronizmus - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. Hyper- a hypokalemie – klinický obraz, léčba. Akutní a chronická pankreatitis – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 19. Akutní koronární syndrom – nestabilní AP - klinický obraz, diagnostika, léčba. Choroby nadledvin – primární hyperkortizolizmus, Cushing sy, etiologie, klinický obraz, zásady léčby. 20. Srdeční selhání akutní, chronické – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Infekce trávicího ústrojí – bakteriální, virové, vyvolané prvoky, diagnostika, léčba. 21. Revmatická horečka - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. Feochromocytom - klinický obraz, diagnostika, terapie. 22. Akutní otrava hypnotiky, analgetiky – diagnostika, léčba. Revmatoidní artritida - klinické příznaky, diagnostika, zásady léčby. 23. Akutní otrava organofosfáty, kyanidy – diagnostika, klinický obraz, léčba. Systémová onemocnění pojiva. Systémový lupus erytematodes – etiologie, klinický obraz, léčba 24. Neodkladná kardiopulmonální resuscitace. Arthritis uratica – Dna - etiologie, diagnostika, klinický obraz, léčba. 25. Akutní glomerulonefritis - etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie. Revmatoidní artritida - klinické příznaky, diagnostika, léčba. 26. Chronické glomerulonefritidy - etiopatogeneze, klinický obraz,diagnostika, terapie. Otrava benzodiazepiny, oxidem uhelnatým – klinický obraz, diagnostika, léčba. 27. Tubulointersticiální nefritidy - dělení, diagnostika, klinický obraz, terapie. Osteoartróza – klinické příznaky, diagnostika, léčba. 28. Akutní selhání ledvin – etiologie, klinický obraz, diagnostika, zásady léčby. Ankylozující spondylitida - M. Běchtěrev - etiologie, klinický obraz, zásady léčby. 29. Nefrotický syndrom – příčiny, diagnostika, klinický obraz, terapie. Nemocní po náhradě choré chlopně chlopní umělou – zásady prevence a terapie. 30. Chronické selhání ledvin, - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Srdeční vady – Aortální stenóza, insuficience - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 31. Urolithiaza (nefrolitiáza), klinický obraz,diagnostika, léčba. Respirační insuficience – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 32. Sec. glomerulopatie - diabetická nefropatie - prevence a terapie. Nemoci jícnu – symptomatologie, diagnostika, klinické stavy, zásady léčby. 33. Nádory ledvin (Wilmsův, Grawitzův), nádory ledvinné pánvičky – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Obezita. Malnutrice – příčiny, diagnostika, klinický obraz, zásady léčby. 34. Akutní infarkt myokardu – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence. Nádory jícnu, žaludku a pankreatu – etiologie, diagnostika, klinický obraz, léčba. 35. Diabetes mellitus 1. typu – etiologie, diagnostika, klinický obraz, zásady léčby. Chronické hepatitidy, alkoholické poškození jater, steatóza – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence. 36. Mitrální regurgitace a stenóza - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Cholelithiasis - diagnostika, klinický obraz, léčba, komplikace. 37. Komplikace lokální anestesie - klinické projevy, diagnostika, opatření a prevence Intoxikace herbicidy (zvl. paraquat) a dalšími pesticidy (mimo organofosfáty) – klinické projevy, léčebná opatření. 38. Anafylaxe – klinické projevy, diagnostika, léčba akutních projevů. Idiopatické střevní záněty – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 39. Poruchy acidobazické rovnováhy a vodního hospodářství – diagnostika, léčba. Nádory jater, žlučníku a žlučových cest, stenóza Vaterovy papily – klinický obraz, diagnostika, léčebné postupy. 40. Aspirace, dušení, cizí těleso v dýchacích cestách – příčiny, klinické projevy, léčebný postup. Nádory tlustého střeva a konečníku – klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence. 41. První pomoc u akutních otrav. Záněty plic – pneumonie – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 42. Urgentní stavy v pneumologii – příčiny, klinický obraz, terapeutický postup. Akutní jaterní selhání – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 43. Difúzní intersticiální plicní procesy – etiologie, diagnostika, léčba. Diabetes mellitus 2. typu – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 44. Sarkoidóza – etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba. Akutní stavy v gastroenterologii – akutní krvácení, příčiny, diagnostika, zásady léčby. 45. Ileus – etiologie, klinické příznaky, diagnostika, léčba. Pohrudniční výpotek. Pneumotorax - klinický obraz, diagnostika, léčba. 46. Nádory plic a pleury – epidemiologie, etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Arteriální hypertenze – diagnostika. 47. Léčba hypertenze - nefarmakologická, farmakologická – zásady. Tuberkulóza a mykobakteriózy – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. 48. Atma bronchiale. Respirační insuficience - etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Synkopa - příčiny, diagnostika, léčba. Náhlá smrt, klinické příznaky, léčba. 49. Chronická obstrukční plicní nemoc – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba. Cévní mozková příhoda – etiologie, diagnostika, klinický obraz, léčba. 50. Otrava etylenglykolem, metylalkoholem, etylalkoholem – klinický obraz, léčba. Epileptický záchvat, hyperventilační křeče – klinický obraz, léčba, opatření.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.