ZLVL801p Vnitřní lékařství blok 1- 5

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Majerník (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Barbora Packová (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Radoslav Pruška (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ZLPL0764p Protetické zub.lék.IV -předn. && ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení && ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení && ZLPD0732c Parodontologie II -cvičení
Splnění prerekvizit. Teoretické znalosti patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie. Aktivní účast na seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bloková 4denní stáž probíhá na jednotlivých interních klinikách. Účast ve výuce je povinná. Po absolvování stáže bude student rozumět problematice interních onemocnění vyučovaných v blocích 1-5. Bude schopen rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- rozumět problematice interních onemocnění vyučovaných v blocích 1-5.
- rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Osnova
  • Bloková 4denní stáž probíhá na jednotlivých interních klinikách. Účas ve výuce je povinná. Po absolvování stáže bude student rozumět problematice interních onemocnění vyučovaných v blocích 1-6. Bude schopen rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Literatura
    povinná literatura
  • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5
    doporučená literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
    neurčeno
  • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
Výukové metody
Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného. V průběhu stáže studenti absolvují praktickou výuku na specializovaných odděleních jednotlivých pracovišť. Součástí výuky jsou odborné semináře. Výuka probíhá ve 4.denních blocích.Účas ve výuce je povinná.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 100% aktivní účast a průběžně ověřované znalosti a dovednosti
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.