ZLPY0911p Psychiatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (přednášející)
MDDr. MUDr. Ida Kupcová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 26. 9. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 3. 10. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 10. 10. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 17. 10. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 24. 10. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 31. 10. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 7. 11. 15:30–17:10 Virtuální místnost, Út 14. 11. 15:30–17:10 Virtuální místnost
Předpoklady
( ZLKA041p Kl. anat. hlavy a nerv. drah || ZLNV041p Neurovědy - přednáška ) && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && ZLIP061p Interní propedeutika - předn.
ZLNV041p Neurovědy - přednáška ZLPF0622p Patologická fyziologie II- přednáška ZLFA0722c Farmakologie II- cvičení ZLNE0822c Neurologie II - cvičení ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení ZLIP061p Interní propedeutika-přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretické seznámení se s:
- obecnými základy a posláním psychiatrie v zubním lékařství
- základním dělením duševních poruch
- etiologií duševních poruch
- možnými způsoby terapie a léčby pacientů s psychickým onemocněním
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat význam a poslání psychiatrie v zubním lékařství
- popsat základní dělení duševních poruch
- popsat možnosti farmakologické léčby psychóz
- popsat diagnózy, u kterých lze použít nefarmakologickou léčbu
Osnova
 • ÚVOD DO PSYCHIATRIE
 • LÉČBA V PSYCHIATRII
 • PSYCHICKÉ PORUCHY U DĚTÍ
 • ZÁVAŽNÉ STAVY V PSYCHIATRII
 • PRÁVNÍ ASPEKTY. PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • PSYCHOPATOLOGIE I
 • PSYCHOPATOLOGIE II
 • PSYCHOPATOLOGIE III
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 206 s. ISBN 807184666X. info
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, P. J. HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
Výukové metody
Přednášky On-line v MS Teams: teoretická příprava
SAMOSTUDIUM podle Interaktivní osnovy k předmětu Psychiatrie - přednáška.
Odkaz na Interaktivní osnovu: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2023/ZLPY0911p/index.qwarp
Ke každému tématu bude probíhat v MS Teams, kanál "Psychiatrie přednáška-podzim 23" online konzultace s příslušným vyučujícím, a to v datech uvedených v rozpise výuky (témata jsou uvedeny i v Interaktivní osnově) vždy v čase od 15.00 do 15.30 hodin.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní forma:
Zkouška z psychiatrie pro ZL se skládá ze 2 otázek:
A - Obecná psychiatrie
B - Speciální psychiatrie
Informace učitele
Studijní materiály, Interaktivní osnovu a témata přednášek najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2023/ZLPY0911p/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ústní zkouška se skládá ze 2 otázek.
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLPY0911p