ZLOC0855p Orální chirurgie V - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. (přednášející)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lejla Imširagic (přednášející)
MUDr. Tomáš Křiva (přednášející)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (přednášející)
MDDr. MUDr. Dávid Száraz (přednášející)
MDDr. Jana Treglerová (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. 14:00–16:30 N17190, Po 26. 2. 14:00–16:30 N17190, Po 4. 3. 14:00–16:30 N17190, Po 11. 3. 14:00–16:30 N17190, Po 18. 3. 14:00–16:30 N17190
Předpoklady
ZLOC0754p Orální chirurgie IV- přednáška && ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie. Po absolvování studijní jednotky bude student schopen prakticky využít znalosti při stomatochirurgickém ošetření pacienta.
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
 • úrazy zubů v dospělosti
 • poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje
 • zlomeniny dolní čelisti - diagnostika, rozdělení, způsoby ošetření
 • diagnostika a rozdělení zlomenin střední obličejové třetiny
 • rigidní osteosyntéza obličejových a kraniálních zlomenin
 • úrazy zubů u dětí
 • léčení zlomenin u bezzubých čelistí
 • poruchy hojení zlomenin
 • luxace čelisti
 • polytraumata
Literatura
  povinná literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
  neurčeno
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Otázky ke zkoušce z předmětu Orální chirurgie, IV. ročník ZL 1. Injekční anestezie na foramen mandibulae a její komplikace, způsoby provedení, metoda přímá, nepřímá, rozsah anestezie Zlomeniny zubů, základní typy zlomenin (kořenové, korunkové) 2. Čelistní kontraktura, druhy, hlavní zásady terapie Náhlé příhody během stomatochirurgických výkonů a během anestezie. Základy první pomoci 3. Zánět v prostoru submandibulárním, anatomie, klinika, ošetření Benigní nádory ústní dutiny a čelisti, charakteristika, dělení, diagnostika, léčba 4. Cysty kořenové a folikulární, patologie, klinika, terapie Asepse, antisepse, desinfekce, sterilizace. Vysvětlení pojmů, základní přístroje, sterilizace podle nástrojů a materiálu 5. Maligní nádory v dutině ústní, charakteristika, diagnostika, léčba Cysty měkkých tkání v orofaciální oblasti 6. Onemocnění čelistního kloubu Postextrakční krvácení, příčiny, stavění krvácení, léčení místní a celkové 7. Akutní osteomyelitis v dolní čelisti, diagnostika, klinický průběh, zásady léčení Extrakce zubů, indikace, kontraindikace 8. Odontogenní nádory, původ, diagnostika, léčení Záněty čelistních dutin, diagnostika, původ, léčení 9. Onemocnění mízních uzlin, záněty, specifické záněty a nádory Injekční anestezie na tuber maxillae a foramen palatinum maius, způsob, rozsah 10. Rozdělení a klasifikace zlomenin střední třetiny obličejové kostry Resekce kořenového hrotu, periapikální kyretáž, indikace, kontraindikace 11. Příznaky čelistních zlomenin a jejich provizorní fixace Osteomyelitis dětského věku 12. Dentitio difficilis, klinika, terapie Luxace a subluxace zubů, diagnostika, ošetření 13. Specifické záněty v orofaciální oblasti, diagnostika, terapie Patologické spojení ústní dutiny s čelistní dutinou, s nosní dutinou 14. Záněty v prostoru parafaryngeálním Extrakční nástroje (páky, kleště) 15. Záněty slinných žláz, příčiny, diagnostika, léčení Svodná anestezie 16. Absces subperiostální na přední straně maxily, příčiny, klinický obraz, léčení Cévní nádory v dutině ústní 17. Absces submentální, příčiny, anatomie, klinika, léčení Komplikace během extrakce a po extrakci 18. Epulis, diagnostika, histologie, léčení Injekční anestezie na foramen infraorbitale a foramen incisivum, technika, rozsah 19. Cysty kostní bez vztahu k zubnímu systému Akutní zánět okostice dásňového výběžku 20. Sialolithiasis, příčiny, příznaky, léčení Preprotetická chirurgie měkkých tkání, úprava kostní tkáně 21. Absces palatinální, etiologie, diagnostika, ošetření Haemorrhagické diatesy 22. Chirurgické extrakce Transplantace ve stomatologii, implantace 23. Zánětlivé poextrakční komplikace Prekancerózy v dutině ústní 24. Absces sublinguální, pterygomandibulární, infratemporální RTG vyšetření, zásady, projekce, rizika 25. Chirurgie retinovaných zubů Infiltrační anestezie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/ZLOC0855p