ZLPD0911p Pediatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
MUDr. Tereza Pinkasová (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv. && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ZLOT0711c ORL - cvičení && ZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení && ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška && ZLNE0811c Neurologie - cvičení && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Po absolvování předmětu bude student schopen ošetřovat nejčastější dětské choroby se zaměřením na souvislost těchto chorob s dutinou ústní. Bude schopen zvládnout akutní stavy, které při ošetřování dětí stomatologem mohou nastat.
Výstupy z učení
Student zná:
- organizaci péče o dítě
- nejčastější onemocnění dětského věku
- standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů
- klinické projevy a terapii akutních stavů v pediatrii
Osnova
 • Organizace pediatrické péče a současná problematika pediatrie
 • Vybrané kapitoly z neonatologie
 • Nemoci zažívacího traktu, výživa
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Nemoci dýchacího ústrojí
 • Nemoci srdce a krevního oběhu
 • Alergická onemocnění dětského věku
 • Náhlé stavy v pediatrii
 • Práce praktického lékaře pro děti a dorost, očkovací kalendář
Literatura
  doporučená literatura
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
  neurčeno
 • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 1st. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 608 s. ISBN 978-80-247-2525-3. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zkouška - ústní forma
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.