ZLOT0711c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák (cvičící)
MUDr. Tereza Hložková (cvičící)
MUDr. Andrea Kaliariková (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Staněk (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D. (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (40,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOT0711c/21: Po 8. 11. 7:30–12:30 N02303, Út 9. 11. 7:30–12:30 N02303, St 10. 11. 7:30–12:30 N02303, Čt 11. 11. 7:30–12:30 N04006, Pá 12. 11. 7:30–12:30 N04006, Po 15. 11. 7:30–12:30 N02303, Út 16. 11. 7:30–12:30 N04006
ZLOT0711c/22: St 12. 1. 7:30–12:30 N04006, Čt 13. 1. 7:30–12:30 N02303, Pá 14. 1. 7:30–12:30 N02303, Po 17. 1. 7:30–12:30 N04006, Út 18. 1. 7:30–10:00 N02303, St 19. 1. 7:30–12:30 N04006, Čt 20. 1. 7:30–12:30 N02303, Pá 21. 1. 7:30–12:30 N02303
Předpoklady
ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie, patologické fyziologie, chirurgické propedeutiky, lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, farmakologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- provést základní klinické otolaryngologické vyšetření
- rozpoznat normální ORL nález
- navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky
- navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
 • 1. den (Pondělí) 07:30 – 08:00 Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny, demonstrace základního klinického ORL vyšetření 08:00 – 08:30 Malé skupiny: Účast na klinické vizitě, ambulantním provozu, operačním sále (délka dle operačního programu) 08:45 – 09:45 Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise 09:45 – 10:05 přestávka 10:05 – 11:45 Základy fyziologické akustiky, vyšetření sluchu: Klasická sluchová zkouška, audiometrie, BERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 11:45 – 12:20 Na případ orientovaná výuka: kazuistika nemocného s poruchou sluchu 2. den (Úterý) 07:30 – 08:00 praktický nácvik techniky ORL vyšetření 08:00 – 08:30 Malé skupiny: Účast na klinické vizitě, ambulantním provozu, operačním sále (délka dle operačního programu) 08:45 – 09:30 Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát. Demonstrace normálních a patologických nálezů, ppt prezentace. Video – sanační a rekonstrukční operace, stapedotomie. 09:30 – 09:45 Základy otoneurologie (Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí?) 09:45 – 10:05 přestávka 10:05 – 11:30 Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS 11:30 – 12:00 Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. 11:45 – 12:20 Na případ orientovaná výuka: kazuistika nemocného s chronickou rinosinusitidou 3. den (Středa) 07:30 – 08:00 praktický nácvik techniky ORL vyšetření 08:00 – 08:30 Malé skupiny: Účast na klinické vizitě, ambulantním provozu, operačním sále (délka dle operačního programu) 08:45 – 09:45 Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žláz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Ppt demonstrace normálních a patologických nálezů, videodemonstrace patol. nálezů 09:45 – 10:05 přestávka 10:05 – 11:15 Onemocnění štítné žlázy 11:15 – 12:20 Poznámky z onkologie – karcinomy orofaryngu, kazuistika nemocného s karcinomem orofaryngu 4. den (Čtvrtek) ORL FDN: cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách, specifika FESS u dětí. 5. den (Pátek) ORL FDN: Vrozené vývojové vady ORL oblasti. 6. den (Pondělí) 07:30 – 08:00 praktický nácvik techniky ORL vyšetření 08:00 – 08:30 Malé skupiny: Účast na klinické vizitě, ambulantním provozu, operačním sále (délka dle operačního programu) 08:45 – 09:45 Hypofarynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie. Ppt demonstrace normálních a patologických nálezů, videodemonstrace patol. nálezů, mikrolaryngoskopie dle Kleinssassera 09:45 – 10:05 přestávka 10:05 – 11:15 základy foniatrie 11:15 – 11:45 Poznámky z onkologie – karcinomy hrtanu a hypofaryngu 11:45 – 12:20 Na případ orientovaná výuka: kazuistiky nemocných s chronickou laryngitidou; karcinomem hrtanu. 7. den (Úterý) ORL FDN: FESS) zaměřený na dětský věk, chirurgická léčba choanální atresie, dacryocysto-rhino-stomie, vývojové vady PND, akutní a chron. záněty PND a jejich komplikace u dětí a jejich léčba. 8. den (Středa - 3,5 hodiny) 07:30 – 08:00 praktický nácvik techniky ORL vyšetření 08:00 – 08:30 Malé skupiny: Účast na klinické vizitě, ambulantním provozu, operačním sále (délka dle operačního programu) 08:45 – 09:20 Zevní krk – anatomicko fyziologické poznámky, lymfatický systém ORL oblasti, vyšetření krku. Diferenciální diagnostika zduření na krku. 09:20 – 09:45 Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • BEHRBOHM, Hans, Walter BECKER, Hans Heinz NAUMANN a Carl Rudolf PFALTZ. Ear, nose, and throat diseases : with head and neck surgery. 3rd ed. Stuttgart: Thieme, 2009. x, 461. ISBN 9783136712030. info
 • GÁL, Břetislav a Renata ČERVENÁ. Nádory slinných žláz. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 203-212. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu výuky otorinolaryngologie není akceptována žádná absence. Stáže začínají v 7:30, končí v 12:20, přestávka je v době od 9:45 do 10:05 hod. Stáže probíhají dle následujícího rozpisu: 1. den (pondělí) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 2. den (úterý) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 3. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 4. den (čtvrtek) FDN Černopolní 5. den (pátek) FDN Černopolní 6. den (pondělí ) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 7. den (úterý) FDN Černopolní 8. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská Výjimku představuje výuka dvou studijních skupin zaráz v jednom stážovacím termínu, kdy na obou pracovištích probíhá výuka denně, studenti docházejí střídavě na obou pracovištích. Pro praktickou výuku je třeba mít s sebou přezůvky a pláště. V době krizové situace pandemie Covid-19 probíhá praktická výuka místo ve FN u sv. Anny v budově SIMU ve 3. patře od 8:00 hod., výuka ve FDN je beze změn. Je nutné dodržovat hygienická opatření stanovená vládou ČR.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/ZLOT0711c