ZLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o experimentální práci a fungování organizmu za patologických podmínek (při nemoci).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit patofyziologii vybraných onemocnění GIT;
- demonstrovat princip diagnostiky diabetu zátěžovým testem (oGTT) na zvířecím modelu experimentálně vyvolaného diabetu (alloxan);
- demonstrovat vznik obstrukčního ikteru podvázáním choledochu;
- ovládat etiopatogenezi dalších typů ikteru (hemolytický, intrahepatální), diagnostiku jednotlivých typů prostřednictvím vyšetření metabolitu hemu v moči, krvi a stolici, s využitím mitochondriálních/cytoplasmatických/membránových jaterních enzymů;
- vysvětlit patogenetické aspekty vzniku venózní trombózy na základě interpretací výsledků získaných na zvířecím modelu;
- diskutovat cerebrovaskulární onemocnění, nitrolební hypertenze s přihlédnutím na etiologii;
- diskutovat souvislosti s rozvojem a progresí šokových stavů s přihlédnutím na patofyziologii anafylaktického šoku;
- vyjmenovat parametry klinicky využitelné v popisu stavu výživy (kalorimetrie, BMI, WHR index, váha, tloušťka kožní řasy, bioimpedance, DEXA).
Osnova
 • Praktická cvičení - bloky dle rozvrhu:
 • Anémie, mikroskopie hematologických preparátů.
 • Neuropatofyziologie
 • Patofyziologie vybraných nemocí GIT I
 • Patofyziologie vybraných nemocí GIT II
 • Diabetes mellitus
 • Statistické hodnocení experimentů (pokračování)
 • Anafylaktická reakce. Patofyziologie šoku
 • Hemolytický, hepatotoxický a obstrukční ikterus. Enzymové a jiné markery využívané v diagnostice vybraných patologických stavů
 • Patofyziologie srážení, venózní trombóza
 • Poruchy příjmu potravy, zápočty
Literatura
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy, popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka (bloková) je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udělení jsou: i) účast v praktiku, ii) vypracování protokolů experimentálních praktických cvičení, iii) další individuálně zvolená kritéria vyučujícího.
Informace učitele
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.