ZLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o experimentální práci a fungování organizmu za patologických podmínek (při nemoci).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit možnosti farmakologického ovlivnění sekrece žaludeční šťávy v kontextu experimentálně navozeného žaludečního vředu u pokusného zvířete (inhibice protonové pumpy, blokáda H2 receptorů);
- demonstrovat princip diagnostiky diabetu zátěžovým testem (oGTT) na zvířecím modelu experimentálně vyvolaného diabetu (alloxan);
- vyjmenovat parametry klinicky využitelné v popisu stavu výživy (kalorimetrie, BMI, WHR index, váha, tloušťka kožní řasy, bioimpedance, DEXA);
- demonstrovat vyšetření kvality kožní bariéry prostřednictvím vyšetření odporu a vodivosti kůže nebo chemickou (Burckhardtovou) zkouškou s přihlédnutím ke složení kožní bariéry a jeho poruchám;
- demonstrovat vznik obstrukčního ikteru podvázáním choledochu.
- ovládat etiopatogenezi dalších typů ikteru (hemolytický, intrahepatální), diagnostiku jednotlivých typů prostřednictvím vyšetření metabolitu hemu v moči, krvi a stolici, s využitím mitochondriálních/cytoplasmatických/membránových jaterních enzymů;
- vysvětlit význam a principy DNA diagnostiky na detekci I/D ACE polymorfismu pomocí metodiky PCR;
- vysvětlit patogenetické aspekty vzniku venózní trombózy na základě interpretací výsledků získaných na zvířecím modelu
Osnova
 • Praktická cvičení - bloky dle rozvrhu:
 • Vyšetření sekrece žaludeční šťávy v experimentu
 • Anafylaktická reakce (seminář)
 • Statistické hodnocení experimentů (pokračování), praktické zhodnocení provedených experimentů (práce se statistickým softwarem)
 • Endokrinologický seminář
 • Enzymové a jiné markery využívané v diagnostice vybraných patologických stavů – stanovení izoenzymů LDH
 • Exp. navození venózní trombózy u pokusného zvířete.
 • Exp. navozený diabetes mellitus – průkaz orálním glukózovým tolerančním testem
 • Poruchy příjmu potravy (seminář) – praktická demonstrace hodnocení stavu výživy
 • Exp. navozený hemolytický, hepatotoxický a obstrukční ikterus u pokusného zvířete
 • Neuropatofyziologie (seminář), zápočty
Literatura
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy, popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka (bloková) je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udělení jsou: i) účast v praktiku, ii) vypracování protokolů experimentálních praktických cvičení, iii) další individuálně zvolená kritéria vyučujícího.
Informace učitele
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLPF0622c