ZLPL0663c Protetické zubní lékařství III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Čeněk Černoch (cvičící)
MUDr. Romana Hnízdilová (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Pantučková (cvičící)
MUDr. Jaroslav Pernica (cvičící)
MDDr. Veronika Tkáčová (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLPL0452p Protetické zubní lék. II-před. || ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. ) && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení && ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv.
ZLPL0452p || ZLPL0562p) && ZLPA0521c && ZLPF0521c && ZLCP051c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru protetické zubní lékařství zaměřené zejména na fixní a celkové náhrady chrupu. Základní cíle a náplně výuky: Studenti získávají znalosti o zhotovování protetických náhrad u různých defektu chrupu. Podrobně jsou seznámeni s laboratorními i ordinačními pracovními postupy zhotovení celkových a fixních náhrad chrupu.
Výstupy z učení
Praktické znalosti a dovednosti orientované na celkové náhrady chrupu a fixní náhrady. Naučí se pracovní postupy laboratorní i ordinační u celkových náhrad a fixních náhrad chrupu.
Osnova
  • Rozsah studijního predmetu : hod/týden 3,3, kredity 14 4. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 5. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 6. sem: 1 hod. prednášky, 2 hod. praktická cvicení 7. sem: 1 hod. prednášky, 4 hod. praktická cvicení 8. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení 9. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení Přednášky: Úvod do protetické stomatologie. Ordinační a laboratorní postupy při zhotovování parciálních náhrad. Indikace a kontraindikace, význam studijního modelu pro plánování náhrad a jeho analýza Kotevní prvky, zásuvné spoje, opěrné třmeny, teleskopické korunky. Otiskovací technika, kotevní prvky-spony Prvky stabilizační, spojovací, tělo protézy. Materiály užívané při zhotovování parciálních náhrad. Částečné snímatelné náhrady s ohledem na biologický faktor. Hybridní náhrady-přehled kotevních prvků. (Indikace, klinické případy.)
Literatura
    doporučená literatura
  • TVRDOŇ, Martin. Protetická stomatológia, liečba a prevencia. Bratislava: Science 2001, 1999. 580 s. ISBN 8096796151. info
  • SHILLINGBURG, T. Herbert. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4th Revised
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápocet
Navazující předměty
Informace učitele
Základní ucebnice Tvrdon M.: Protetická stomatologia, liecba a prevencia 2001, Science Bratislava Andrik P., Bílý B., Bittner.: Stomatologická protetika 1983, Osveta Martin Bittner J.: Protetická technologie 1989 Dombrady L.: Stomatologická protetika 1977, Avicenum Praha Doplnková literatura Pokorný J.: Základní problematika paralelometru 1992, IDV PZ Brno Bittner J.: Technologie pro zubní laboranty 1985, IDV PZ Brno Bittner J., Vacek M., Novák J.: Stomatologické protézy I, II 1982, Avicenum Praha Prucek J.: Fasetování stomatoprotetických náhrad umelými pryskyricemi 1993, UP Olomouc Dapeci A.: Fixní zubní náhrady v prevenci paradontopatií 1990, MU Brno Geering A., Kundert M.: Total-und hybridprothetik 1986, Thieme New York ////////////////////////////// Expert literature: Voldrich a kol.: Stomatologická protetika,1960, Státní nakladatelství Praha Bittner, Vacek: Gnatologie, 1986, Zdravotnické nakladatelství Tvrdon M a kol.: Protetická stomatologia, lécba a prevence, 1999, Slovak edition
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: 30
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.