ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ZLGN0311p Gnatologie-zákl.protet.-předn. && ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. && ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení && ( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen rozpoznat a přesně pojmenovat jednotlivé ortodontické anomálie. Umí vysvětlit možné etiologické faktory uplatňující se při jejich vzniku a možnosti prevence a profylaxe. Dokáže provést vyšetření ortodontického pacienta.
Osnova
  • Cílem tohoto předmětu je získat znalosti o klasifikaci ortodontických anomálií, o jejich etiologii, prevenci, profylaxi a základních principech léčby (působení ortodontických sil, přestavba tkání). Zvláštní pozornost je věnována vyšetření pacienta v ortodoncii, které je založeno na klinickém a radiologickém vyšetření.
Literatura
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1991, 68 s. ISBN 80-7067-996-4. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 76 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
diskuse v hodině průběžné ověřování vědomostí zápočet
Informace učitele
Potřebné pomůcky: - rukavice a ústenka - rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, pentelka) - jedno balení alginátové otiskovací hmoty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.