ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Petr Buchal (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
MDDr. Adéla Halusková (cvičící)
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
Vladimíra Pařízková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. && ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
ZLKZ051p && ( ZLPL0452p || ZLPL0562p) && (ZLOC0452c || ZLOC0552c) && ZLPA0521c && ZLPF0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou naučit studenta: - komunikaci s pacientem - zjištění anamnestických dat (osobní, léková, alergologická, stomatologická) - vyšetřit stav parodontu (indexy PBI, API, CPITN, BOP, popis gingivy, gingiválních recesů, parodontálních chobotů, vyšetření viklavosti zubů, furkací, připojené gingivy, úponů horního a dolního frenula, vyšetření okluze) - vyšetřit stav sliznic dutiny ústní
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - zjistit od pacienta podstatné anamnestické údaje - zvládnout motivaci, edukaci a instruktáž ústní hygieny u pacienta - bude umět provést základní parodontologické vyšetření (viz výše) - bude schopen provést základní parodontologické úkony (odstranění supragingiválního zubního kamene, depurace) - bude umět vytvořit záznam vyšetření do karty a stanovit léčebný plán
Osnova
  • - vyšetření parodontu (indexů CPITN, PBI, BOP dále viz výše) - popis RTG snímku - parodontologické instrumentarium - klasifikace parodontopatií - klinické příznaky parodontopatií: gingivitis, parodontitis, atrofie parodontu. - diagnostika parodontopatií a stanovení léčebného plánu - hygienická instruktáž - odstranění zubního kamene
Literatura
  • SLEZÁK, Radovan. Preklinická parodontologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2007. 77 s. ISBN 9788087009185. info
  • STAROSTA, Martin. Plastická chirurgie parodontu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 114 s. ISBN 8024406640. info
  • HELLWIG, Elmar, Joachim KLIMEK a Thomas ATTIN. Záchovná stomatologie a parodontologie. Translated by Jan Streblov. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 331 s. ISBN 8024703114. info
  • MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie : klinické postupy. Edited by Jan Lindhe. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 532 s. ISBN 8090211887. info
  • STAROSTA, Martin a Hana ADÁMKOVÁ. Repetitorium parodontologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 42 s. ISBN 8024405741. info
  • FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii. I. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 199 s. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5. info
  • Praktická parodontologie. Edited by Radovan Slezák. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 1995. 148 s. ISBN 80-901024-8-4. info
Výukové metody
praktická cvičení v ordinaci
Metody hodnocení
- zápočet, 100% účast na praktických cvičeních - průběžné diskuse při stážích - záznam z praxe
Informace učitele
Slezák, R.: Diagnostika a chemoprofylaxe nemocí parodontu, 1999 Poleník, P.: Odborná praxe zubního lékaře – Parodontologie Buser D., Dahlin CH., Schenk R.K.: Guided Bone Regeneration in implant dentistry. Quintessence Publishing. 1994. Lynch S.E., Genco R. J., Marx R.E: Tissue Engineering. Quintessence Publishing. 1999
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.