ZLPR0333p Preklinické zubní lékařství III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Čeněk Černoch (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karin Klimo Kaňovská (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Marcela Machová (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Aneta Seroiszková, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 9. 7:30–10:00 N03901, Po 19. 9. 7:30–10:00 N03901, Po 26. 9. 7:30–10:00 N03901, Po 3. 10. 7:30–10:00 N03901, Po 10. 10. 7:30–10:00 N03901, Po 17. 10. 7:30–10:00 N03901, Po 24. 10. 7:30–10:00 N03901, Po 31. 10. 7:30–10:00 N03901, Po 7. 11. 7:30–10:00 N03901, Po 21. 11. 7:30–10:00 N03901
Předpoklady
ZLPR0232c Preklinické zubní lék.II-cvič. && ZLPT0221 Protetická technologie I-mat. && ( ZLBF0222c Lékař.fyzika a inf. II -cv. || ZLBF011c Lékař.fyzika a informatika-cv. ) && ZLLC011p Lék. chemie, dent. mat. - před && ( ZLAN0222s Anatomie II - seminář || ZLAN0333s Anatomie III - seminář ) && ( ZLAN0222c Anatomie II - pitvy || ZLAN0333c Anatomie III -pitvy ) && ( ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s || ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s )
ZLPR0232c && ZLPT0221 && (ZLBF0222c || ZLBF011c) && ZLLC011p && (ZLAN0222s || ZLAN0333s) && (ZLAN0222c || ZLAN0333c) && (ZLLT011s || ZLLT0222s)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu Preklinické zubní lékařství III. má student teoretické i praktické znalosti o veškerých materiálech, nástrojích a přístrojích používaných v zubním lékařství. Je připraven na klinické stáže v zubní ordinaci tak, aby mohl vykonávat základní úkony pod vedením učitele.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- má teoretické i praktické znalosti o veškerých materiálech, nástrojích a přístrojích používaných v zubním lékařství.
- je připraven na klinické stáže v zubní ordinaci tak, aby mohl vykonávat základní úkony pod vedením učitele.
Osnova
 • 1.Náplň orální chirurgie, zásady aseptického ošetření. Vyšetření nemocného před chirurgickým výkonem v dutině ústní. Základní nástroje užívané v orální chirurgii terminologie chirurgických výkonů.Technika extrakce zubů.
 • 2. Anestezie v zubním lékařství, technika anestezie, možné komplikace. Příprava před chirurgickým výkonem v zubní ordinaci
 • 3. Rentgenologie v zubním lékařství. Intraorální a extraorální snímkovací techniky. Prevence komplikací v orální chirurgii
 • 4. Ortopedická stomatologie – náplň oboru. Možnosti rekonstrukce chrupu. Význam a rozdělení umělých zubních náhrad. Klasifikace defektů chrupu
 • 5. Fixní náhrady chrupu – přehled. Indikace fixních náhrad
 • 6. Kořenová nástavba, přímý a nepřímý pracovní postup
 • 7. Preparace zubů na korunky a můstky. Pracovní postupy u fixních náhrad
 • 8. Přehled pracovních postupů při hotovení korunek a můstků
 • 9. Snímatelné náhrady, indikace. Pracovní postupy, ordinační a laboratorní u I. a II třídy
 • 10. Snímatelné náhrady III. třídy, pracovní postupy ordinační a laboratorní
 • 10. Celková náhrada chrupu. Pracovní postup ordinační a laboratorní
 • 11. Nežádoucí účinky stomatologických náhrad a jejich prevence
 • 12. Přehled pracovních postupů při hotovení částečných snímatelných náhrad, chyby při jejich hotovení
 • 13. Přehled pracovních postupů při hotovení celkové náhrady, chyby při jejím hotovení
Literatura
  doporučená literatura
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
  neurčeno
 • Sturdevandtś Art of Science of Operative Dentistry, 1995, Mosby comp.
 • BEZROUKOVÁ, Zdenka. Propedeutika endodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 34 s. ISBN 8070678755. info
 • BEZROUKOVÁ, Zdenka. Základní pracovní postupy v konzervační stomatologii. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 27 s. ISBN 8070678771. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Praktická a teoretická zkouška. Praktická zkouška se skládá z preparace kavity, preparace zubu pro korunku a endodontického ošetření na plastovém modelu, dále vysvětlení pracovního postupu o zhotovování náhrad. Teoretická část obsahuje 3 otázky, jde o disluzi o vylosovaných tématech ze záchovnmé, protetické a chirurgické stomatologie.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura/ Literature Odborná literatura: 1. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Propedeutika. Endodoncie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Základní pracovní postupy v konzervacní stomatologii. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 3. Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická cást. 1997, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 4. Craig,R.G.,O Brien,W.S.O.,Powers J.M.:Dental materials properties and manipulation. Mosby Year Book 1992,5th Edition, St. Louis-Missouri 5. Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 6. Howe G.: The extraction of teeth. Wright 2nd edition, 1991 7. Howe G.: Minor oral surgery 3rd edition 1985 8. Jansová K., Eber M.: Stomatologická propedeutika. I. cást – morfologická. 1992, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 9. Jedynakiewitz N.M.: A practical quide to technology in dentistry. Wolf publ. company 1992 10. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., Olomouc 2001 11. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II., Olomouc, 1991 12. Kidd., A.M., Smith, B.G.N.: Pickards manual of operative dentistry. 6th ed.1990 Oxford University Press 13. Kilian,J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 14. Koch, G. et al.: Pedodontics – a clinical approach. 1991, Munksgaard 15. Kovalová, E., Cierný M.: Orálna hygiéna. 1994, Prešov, Zürich 16. Pečinka, L.: Základy klinické endodoncie, Praha 2005, Guintessenz. 16. Smith, B.G.N: Planning and making crowns and bridges. 2nd edition Publ.Dunitz 1986 Stejskalová a kol. Konzervační zubní lékařství.2. vydýní, praha 2008. Galén. 17. Sturdevant, C.M.: The art and science of operative dentistry. 1995, Mosby comp. 18. Škach, M., Kostlán,J., a kol.: Onemocnení parodontu. Praha 1977, Avicenum 19. Ten Cate,A.R.: Oral
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/ZLPR0333p