ZLCP051c Chirurgická propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
MUDr. Ernest Biroš (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, PhD. (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Roman Švehlák (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Zdeňka Naiderová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Alena Svobodová (pomocník)
Dagmar Šedá (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,34 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,33 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (33,33 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLCP051c/21: Po 9. 11. 10:00–12:30 N02002, Út 10. 11. 10:00–12:30 N02002, St 11. 11. 10:00–12:30 N02002, Čt 12. 11. 10:00–12:30 N02002, Pá 13. 11. 10:00–12:30 N02002
ZLCP051c/22: Po 2. 11. 10:00–12:30 N04001, Út 3. 11. 10:00–12:30 N04001, St 4. 11. 10:00–12:30 N04001, Čt 5. 11. 10:00–12:30 N04001, Pá 6. 11. 10:00–12:30 N04001
ZLCP051c/23: Po 2. 11. 10:00–12:30 N07191, Út 3. 11. 10:00–12:30 N07191, St 4. 11. 10:00–12:30 N07191, Čt 5. 11. 10:00–12:30 N07191, Pá 6. 11. 10:00–12:30 N07191
Předpoklady
ZLFY0422c Fyziologie II-cvičení && ZLFY0422s Fyziologie II - seminář && ( ZLBC0422c Biochemie II - cvičení || ZLBC041c Biochemie II - cvičení ) && ( ZLBC0422s Biochemie II - seminář || ZLBC041s Biochemie II - seminář ) && ( ZLAN0333p Anatomie III - předn. || ZLAN0222p Anatomie II - přednáška ) && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )&& ZLPO011p První pomoc -předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky chirurgické propedeutiky posluchačů oboru zubního lékařství je seznámit je s náplní oboru chirurgie, základními principy, vyšetřovacími a zobrazovacími technikami a chirurgickými technikami.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- je obeznámen s náplní oboru chirurgie
- ovládá základní principy, vyšetřovací, zobrazovací a chirurgické techniky
Osnova
  • 1. Vyšetřovací metody v chirurgii
  • 2. Operace, operační techniky, endoskopické zákroky
  • 3. Pooperační péče, infuzní terapie, komplikace
  • 4. Akutní stavy v chirurgii, krvácení, NPB, transfuze
  • 5. Traumatologie, přednemocniční a časná péče o traumatizované pacienty. Zlomeniny, jejich fixace
Literatura
  • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
Výukové metody
Výuka probíhá v týdenních blocích po 2 vyučovacích hodinách. Po přednášce na téma dané v sylabu (přednášky a praktika probíhají v v návaznosti), následuje seminář s dikusí, s ukázkami vybraných pacientů a vyšetření u lůžka.
Metody hodnocení
Na závěr výuky proběhne písemný test kontroly znalostí, na jehož podkladě je udělen zápočet. Semestr je zakončen ústní zkouškou z chirurgické propedeutiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLCP051c