logo Lékařská fakulta Chirurgická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110223 CHK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci