Oficiální fotografie prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
  

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

učo 1720
jvomela(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz jvomela(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 532 233 227

Akademické a řídící funkce

Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Pracovní zařazenívedoucí katedry (pověřen výkonem funkce)

Pracoviště

Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Pracovní zařazeníprofesor
Místnost329 (Kamenice 5 — Fakulta sportovních studií, pavilon A33)
Telefon549 49 3382
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Telefon532 233 227
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Školitelé PhD (obory Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie a Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (angl.))
Fakulta sportovních studií
    Školitelé PhD (obory Kinantropologie a Kinantropologie (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Kinantropologie)