logo Fakulta sportovních studií Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita
1451 FSpS MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
proděkan pro celoživotní vzdělávání a materiálně technickou základnudoc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
proděkan pro studiumdoc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahyMgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkumPhDr. Jan Cacek, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvojMgr. Oldřich Racek, Ph.D.
tajemniceIng. Jana Nová, PhD., MBA
předsedkyně akademického senátuMgr. Milena Strachová, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


    Další aplikace