Mgr. et Mgr. Filip Zlámal

učo 78448
Asistent Chron EnvEpi RECETOX PřF MU

Studium

Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, Lékařská fakulta
Program LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, doktorský studijní program
Školitelprof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Formaprezenční se specializací
Stavukončení doby narušení studia
Výzkumné zaměřeníEntropie ve vztahu k iniciaci/průběhu stresové reakce a její souvislost s transgeneračním přenosem informace
PlánLF DPATF Patologická fyziologie
14. semestr, 7. ročník
St. skupinaOdevzdané dizertace
Program PřF B-AM Aplikovaná matematika, bakalářský studijní program
Stavukončení změnou akreditace
OborPřF STAT Statistika a analýza dat
Program PřF B-MA Matematika, bakalářský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2013
Závěrečná práceLogistická regrese
OborPřF STAT Statistika a analýza dat