Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VENTRUBA, Tomáš, Michal JEŠETA, Luboš MINÁŘ, Jindřich VOMELA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Czech Women’s Point of Views on Immediate Breast Reconstruction after Mastectomy due to BRCA Gene Mutation or Breast Cancer. Healthcare. Basel: MDPI, 2023, roč. 11, č. 12, s. 1-15. ISSN 2227-9032. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/healthcare11121755.

  2022

  1. BIRRI, Tanja, Hans-Christoph PAPE, Cyrill DENNLER, Hans-Peter SIMMEN, Jindřich VOMELA, Richard CHALOUPKA a Ladislav MICA. Anatomical Injury Clusters in Polytrauma Patients. Journal of Surgery and Research. Houston, USA: Fortune Journals, 2022, roč. 5, č. 4, s. 626-631. ISSN 2637-5079. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26502/jsr.10020270.
  2. NIGGLI, Cedric, Ladislav MICA, Philipp VETTER, Richard CHALOUPKA, Jan HAMBRECHT, Philipp NIGGLI, Jindřich VOMELA a Hans-Christoph PAPE. IBM WATSON trauma pathway explorer as a predictor for sepsis after polytrauma -is procalcitonin useful for identifying septic polytrauma patients? Vomela Jindřich, Fakulta sportov studií MU Brno, Pape Hans-Christoph, Švýcarsko. Journal of Surgery and Research. Houston,Texas,USA: Fortune Journals, 2022, roč. 5, č. 4, s. 637-644. ISSN 2640-1002. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26502/jsr.10020272.
  3. VENTRUBA, Tomáš, Pavel VENTRUBA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Jindřich VOMELA. Okamžitá rekonstrukce prsu u nosiček BRCA 1 a BRCA 2 mutace. In VIII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, 26.-29.5.2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-973380-1-5.
  4. VETTER, Philipp, Ladislav MICA, Cedric NIGGLI, Richard CHALOUPKA, Jan HAMBRECHT, Philipp NIGGLI, Jindřich VOMELA a Hans-Christoph PAPE. The role of lactate for sepsis in polytrauma patients, a time related analysis using th IBM Watson trauma pathway explorer. Journal of Surgery and Research. Houston,Texas,USA: Fortune Journals, 2022, roč. 5, č. 4, s. 618-624. ISSN 2640-1002. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26502/jsr.10020268.

  2021

  1. MICA, Ladislav, Hans-Christoph PAPE, Philipp NIGGLI, Jindřich VOMELA a Cédric NIGGLI. New Time-Related Insights into an Old Laboratory Parameter: Early CRP Discovered by IBM Watson Trauma Pathway Explorer as a Predictor for Sepsis in Polytrauma Patients. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 10, č. 23, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm10235470.
  2. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Jindřich VOMELA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup. Česká gynekologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2021, roč. 86, č. 6, s. 374-380. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2021374.

  2020

  1. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jindřich VOMELA a Pavel VENTRUBA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup. In Sborník abstrakt 30. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 19. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie. 2020.
  2. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jindřich VOMELA a Pavel VENTRUBA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu – náš přístup. In 19. česko–slovenská konference reprodukční gynekologie, 10.11.2020, Brno. 2020.

  2019

  1. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKÁ, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PEŇÁZOVÁ, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, Pavel VYSLOUŽIL, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2019, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21037/vats.2019.08.02.

  2018

  1. ČAN, Vladimír, Teodor HORVÁTH, Petr MORAVČÍK, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. ICG navigované segmentektomie plicní. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
  2. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. NITS. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
  3. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Onkoplastická chirurgie jako součást multidisciplinárního přístupu u karcinomu prsu z pohledu plastického chirurga. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.

  2017

  1. SHTIN BAŇÁROVÁ, M., M. ŠMEHÝL, M. ČERNICKÝ, K. KOVÁČOVÁ, M. MALAY a Jindřich VOMELA. Možné pooperačné komplikácie po implantácii totálnej endoprotézy bedrového klbu a ich prevencia pomocou rehabilitácie. Zdravotnícke listy. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017, roč. 5, č. 3, s. 85-93. ISSN 1339-3022.
  2. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Možnosti onkoplastické chirurgie u karcinomu prsu v reprodukčním věku. In 16.česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. 2017.

  2016

  1. ČERNICKÝ, Miroslav, Jana SLOBODNÍKOVÁ, Katarína KAŠLÍKOVÁ, Patrícia SHTIN BAŇÁROVÁ, Katarína KOVÁČOVÁ, Miroslav MALAY, Jiří KLEIN a Jindřich VOMELA. Možnosti terapie pri lymfedéme hornej končatiny vzniknuté po mastektómii karcinómu prsníka. Zdravotnické listy. 2016, roč. 4, 3-4, s. 97-101. ISSN 1339-3022.

  2015

  1. HANKE, Ivo, Jana ŠPELDOVÁ, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Ladislav MITÁŠ a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom u seniorů. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  2. VOMELA, Jindřich, Petr HÝŽA, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu? In Onkologie v praxi. 2015.

  2014

  1. MICA, L., C. KELLER, Jindřich VOMELA, O. TRENTZ, M. PLECKO a M.J. KEEL. The impact of body mass index and gender on the development of infectious complications in polytrauma patients. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Munich: Urban & Vogel, 2014, roč. 40, č. 5, s. 573-579. ISSN 1863-9933. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00068-013-0300-8.
  2. VOMELA, Jindřich, Ladislav MICA, Marius KEEL a Otmar TRENTZ. The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury. Philadelphia: Elsevier Ltd., 2014, roč. 45, č. 1, s. 253-258. ISSN 0020-1383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2012.11.015.

  2013

  1. MICA, L., C. KELLER, Jindřich VOMELA, O. TRENTZ, M. PLECKO a M.J. KEEL. Obesity and overweight as a risk factor for pneumonia in polytrauma patients: A retrospective cohort study. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Hagerstown: Lippincott, Williams & Wilkins, 2013, roč. 75, č. 4, s. 693-698. ISSN 2163-0755. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/TA.0b013e31829a0bdd.
  2. HANKE, Ivo, Jan DOLEŽAL, Jindřich VOMELA, Naděžda VOMELOVÁ, Tomáš GROLICH, Jana HIANIKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Radoslav HRIVNÁK, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Miriama MARKOVÁ. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2013, 139 s.
  3. MÍČA, Ladislav, Catharina KELLER, Jindřich VOMELA, Marius J. KEEL, Otmar TRENTZ a Michael PLECKO. The influence of body mass index on injury pattern in polytrauma: thorax as the main source of comlications. Global Epidemic Obesity. Luton: Herbert Publications Ltd., 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-5. ISSN 2052-5966. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7243/2052-5966-1-3.

  2011

  1. VOMELA, Jindřich. člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor hrudní chirurgie. Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor hrudní chirurgie, 2011.
  2. VOMELA, Jindřich. člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor intenzivní medicíny. Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor intenzivní medicíny, 2011.
  3. VOMELA, Jindřich. člen poradního výboru pro zdravotnictví Jihomoravského kraje. Výbor pro zdravotnictví jihomoravského kraje, 2011.
  4. VOMELA, Jindřich. člen Vědecké rady Zdravotnické fakulty Trnavské univerzity A. Dubčeka. Vědecká rada Zdravotnické fakulty Trnavské univerzity A. Dubčeka, 2011.
  5. VOMELA, Jindřich. člen výboru Sekce intenzivní medicíny České chirurgické společnosti ČLS JEP. Výbor Sekce intenzivní medicíny České chirurgické společnosti ČLS JEP, 2011.
  6. VOMELA, Jindřich. člen výboru Sekce onkologické chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP. Sekce onkologické chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, 2011.
  7. HORVÁTH, Teodor, Stanislav ŠPELDA, Ilona KOCÁKOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ a Jindřich VOMELA. Pulmonary Segmentectomy for Tumour - a Middle European View. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, s. S858-S859. 2011. ISSN 1556-0864.
  8. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. SAFE Brno Experience. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, s. S1143-S1144. 2011. ISSN 1556-0864.

  2010

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Komplikace u pacientů po operaci pro plicní malignitu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 2, s. 113-117. ISSN 0035-9351.
  3. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 89, č. 5, s. 310-314. ISSN 0035-9351.
  4. VYSOKÝ, Robert, Miroslav JÍRA, Naděžda VOMELOVÁ a Jindřich VOMELA. Preskripce pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2010, s. 46-47. ISSN 1210-5481.
  5. LINHARTOVÁ, Marcela, Jindřich VOMELA, Karel STARÝ, Hana MUNTEANU a Igor ČERNÝ. Role a podíl méně invazivních výkonů v oblasti endokrinochirurgie. In 64. chirurgický deň Kostlivého. 2010.
  6. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. SAFE to overdiagnosis. In 8th International symposium on PDT a PD in Clinical Practice. 2010.
  7. JÍRA, Miroslav, Robert VYSOKÝ, Naděžda VOMELOVÁ, Jindřich VOMELA a Eva ZÁVODNÁ. Souvislost genetických faktorů s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění u sportovců. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2010, Vol. 19, No. 4, s. 209-213. ISSN 1210-5481.

  2009

  1. HRIVNÁK, Radoslav, Ivo HANKE, Peter ŠANDOR, Ladislav MITÁŠ a Jindřich VOMELA. Spontánní pneumotorax - management, terapie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 10, s. 559-562. ISSN 0035-9351.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Ivo HANKE, Igor PENKA, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Radoslav HRIVNÁK, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Torakoskopické řešení spontánního hemopneumotoraxu. Kazuistika. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 9-12. ISSN 1336-6572.
  3. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Igor HANKE, Theodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Adam SVOBODNÍK. Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-810X.
  4. JÍRA, Miroslav, Jindřich VOMELA, Antonín KALA, Teodor HORVÁTH, Barbora GARAJOVÁ, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Zdeněk KALA. "Vynucené" torakochirurgické výkony u rizikových pacientů - kazuistika. Kazuistiky v Alergologii, Pneumologii a ORL; Suplementum (XVI. Dny intenzivní medicíny). Praha: Geum, 2009, roč. 6(3), Suppl. 4, s. 30-31. ISSN 1802-0518.

  2008

  1. SOBOTKA, Martin, Ladislav MITÁŠ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Extrapulmonální nádor a lymfatika mezihrudí. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 246-247. ISBN 978-80-86793-11-5.
  2. VOMELOVÁ, Naděžda, Jindřich VOMELA a Jitka HANZLOVÁ. Chirurgické metody redukce nadváhy u morbidně obézních. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 172-173, 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  3. HORVÁTH, Teodor, Ladislav MITÁŠ, Martin SOBOTKA, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Radek LAKOMÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Chirurgický pohled na neuroendokrinní nádor plic. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
  4. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Chirurgie plicních neuroendokrinních tumorů. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
  5. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Radek LAKOMÝ, Karel STARÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Neuroendokrinní tumor plic. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  6. VOMELOVÁ, Naděžda, Jindřich VOMELA a Jitka HANZLOVÁ. Obezita - základní pojmy. In In Sport a kvalita života 2008. 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 173-174, 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  7. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  8. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Pooperační komplikace u pacientů s plicní rakovinou. In XVII. morvskoslezské dny pneumologie. 2008.
  9. VOMELOVÁ, Naděžda, Jindřich VOMELA a Jitka HANZLOVÁ. Problém obezity z pohledu WHO. In Sport a kvalita života. 1. ved. Brno: MU, 2008, s. 174-175, 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  10. MITÁŠ, Ladislav, Martin SOBOTKA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. ISBN 978-80-86793-11-5.
  11. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. Kohorta 2003-2006. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  12. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Solitární plicní opacita po operaci rakoviny tlustého střeva. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
  13. HRIVNÁK, Radoslav, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Teodor HORVÁTH a Jaroslav IVIČIČ. Spontánní pneumotorax - jako náhlá příhoda v chirurgii a jeho terapie. In Pelhřimovský chirurgický den 2008. 2008.
  14. VOMELA, Jindřich, Naděžda VOMELOVÁ a Jitka HANZLOVÁ. Zdravotní péče 2. Brno: VUT Brno, 2008, 120 s. VUT Brno. ISBN 978-80-214-3796-8.

  2007

  1. VOMELA, Jindřich, Teodor HORVÁTH, Jan NOVÁK, Jana SKŘIČKOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Akutní trendy onkologické pneumochirurgie. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2007, s. 14. ISBN 978-80-7177-003-9.
  2. IVIČIČ, Jaroslav, Markéta HERMANOVÁ a Jindřich VOMELA. Benigní lymfoepiteliální cysta pankreatu - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 86, č. 6, s. 300-302. ISSN 0035-9351.
  3. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2003, 2005, 2006. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-7177-003-9.
  5. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005. In XXXI.Brněnské onkologické dny. Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 264-266. ISSN 9780-8679.
  6. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005 a 2006. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  7. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005, 2006. In XVI. Moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6.
  8. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Ladislav MITÁŠ, A. HORNIAK, A. CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, A. STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, Jitka MANNOVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  9. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Helena BARTOŇKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, I. HORNIAK, Marie CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, Dalibor STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Jitka MANNOVÁ, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 70. ISBN 978-80-254-0470-6.
  10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Irena VAŠUTOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH a Jindřich VOMELA. The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seol, Korea: ERS, 2007, s. 656-656. ISSN 1556-0864.

  2006

  1. KŘIKAVA, Ivo, Jindřich VOMELA, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Využití paravertebrální blokády pro videothorakoskpii u vysoce rizikové pacientky - kazuistika. In Hradecké sympozium regionální anestezie. 1. vyd. Hradec Králové: Skopec František RNDr.,CSc. - Nucleus HK, 2006. ISBN 80-86225-97-6.

  2005

  1. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Early Diagnosis of lung cancer in the stage t0 a utopia or an imperative? 2005.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH a Dalibor STRATIL. Chirurgická léčba NSCLC v letech 2000 - 2004. In Pomoc pneumologa při chirurgické léčbě plicních nemocí. Žamberk: Albertinum, 2005, s. 10-10. ISBN 80-86857-0108.
  3. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Logical response to early diagnosis means early therapy. Lasers in Surgery and Medicine. 2005, roč. 17, č. 17, 1 s. ISSN 0196-8092.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Spolupráce pneumologa a hrudního chirurga je neodmyslitelná bez dalších odborností. In X. setkání pneumologů. X. setkání pneumologů: X. setkání pneumologů, 2005, 1 s.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. The 5-years results of the surgical treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLS): An analysis of 540 patients. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005, s. 361.
  6. HORVÁTH, Teodor a Marie HORVÁTHOVÁ. Úkol T0. Edukační sborník XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2005, roč. 29, č. 1, 1 s.

  2004

  1. HORVÁTH, Teodor, Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ a T. HIRANO. Autofluorescence (safe) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining related to carcinogenesis. Photodynamic Therapy. Photodynamic Therapy: Photodynamic Therapy, 2004, roč. 1, č. 1, 1 s.
  2. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescenčná bronchoskopia detekuje v bielom svetle neviditeľnú bronchiálnu dyspláziu centrálnych dýchacích ciest. Rodí sa paradigma kuratívy bronchogénneho karcinómu? Respiro 6(1S),12; 2004. 2004, roč. 1, č. 1, 1 s. ISSN 1335-3985.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Některé aspekty chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000 - 2003. In Respiro 2004. Bratislava. Slovenská lékařská společnost: Slovenská lékařská společnost, 2004, s. 33.
  4. VÁLEK, Vlastimil, Petr HROBAŘ, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Jindřich VOMELA, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Podmínka úspěchu diagnostiky a minimálně invazivní perkutánní léčby akutní pankreatitidy - těsná spolupráce chirurga a radiologa. In Ročenka invazivní medicíny. 1. vydání. Praha: Galén, 2004, s. 224-229. Ročenka invazivní medicíny 2004. ISBN 80-7262-227-7.
  5. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. T0. Sborník abstrakt XIII. MSD, Brno 2004.(ISSN1213-810X). 2004, roč. 13, č. 1, 1 s. ISSN 1213-810X.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH a Tomáš NEBESKÝ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2003. In Aktuality oboru TRN - Sborník abstrakt. Hradec Králové: AP Progrestisk, a.s. Hradec Králové, 2004, s. 33-35. ISBN 80-239-2591-1.

  2003

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. A realistic view of he surgical treatment in patients with non small cell lung cancer (NSCLC): An analysis of 248 pts. Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 269-270. ISSN 0169-5002.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. Chirurgická léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000 - 2002. In XII. Moravskoslezské dny - Sborník abstrakt. Ostrava CZ: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2003, s. 10-11. ISBN 80-239-1664-5.
  3. VORLÍČEK, Jiří, Libor PÁČ, Svatopluk ČECH, Nataša HONZÍKOVÁ, Blanka SOCHOROVÁ, Eva TÁBORSKÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich VOMELA a Jan ŽALOUDÍK. Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. První. Brno: Lékařská fakulta, 2003, 61 s. ISBN 80-210-3059-3.
  4. Refluxní choroba jícnu - diagnostika a chirurgická léčba. 2003. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, 132 s. 1. ISBN 80-247-0431-5.
  5. KAPLANOVÁ, Jana, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Regionální chemoperfuze hrudníku kombinovaná se systémovou chemoterapií u pacientů s inoperabilním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem - pilotní studie. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003, s. 169. ISBN 80-239-0175-3.
  6. ČIŽMÁŘ, Igor, Ivo MENŠÍK, Jindřich MELICHAR, Jindřich VOMELA a Pavel BRYCHTA. Ulnokarpální impingement po zlomeninách distálního rádia. Rozhl. chir. Praha, 2003, roč. 82, č. 10, s. 536-541, 5 s. ISSN 0035-9351.

  2002

  1. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescence (safe) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining utilizing to distinguish areas of particular attention related to carcinogenesis.Preliminary report. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. Eur Respir J 20 Suppl 38:71, 2002, roč. 20, č. 20, 1 s. ISSN 0903-1936.
  2. KALA, Zdeněk a Jindřich VOMELA. Chirurgie periferního vegetativního systému. Praha: Grada Publishing, 2002, 143 s. ISBN 80-247-0317-3.
  3. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Martin ONDRÁK, Jindřich VOMELA, NEUMANOVÁ a SOUMAROVÁ. Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 56, č. 4, s. 135-140. ISSN 1213-323X.
  4. WEBER, Pavel a Jindřich VOMELA. Úskalí a rizika operačního řešení u starší populace. Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 9, s. 21-25. ISSN 0044-1996.

  2001

  1. JANČÍKOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, A. KRPENSKÝ, Igor CHLADIL, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE a Teodor HORVÁTH. Diagnostika, léčba a sledování nemocných s intersticiálními plicními procesy (IPP). In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2001, s. 21.

  2000

  1. VOMELA, Jindřich, Ivo HANKE, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, František HORÁLEK a Teodor HORVÁTH. Invazivní diagnostické postupy v torakochirurgii. Miniinvazivní terapie. Praha, 2000, roč. 1, č. 1, 1 s.
  2. VOMELA, Jindřich. Mediastinitis acuta diagnostika a terapie. 1,. Brno: Lékařská fakulta MU, 2000, 197 s. Sborník prací lékařské fakulty 116. ISBN 80-210-2004-0.
  3. VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Teodor HORVÁTH a Ivo HANKE. Role torakochirurga v traumatologii. In Traumatologické dny Pardubice 2000. Pardubice: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS J.E. Purkyně, 2000, 18 s.
  4. KALA, Zdeněk, Petr BENDA a Jindřich VOMELA. Splanchnicectomie bilatérale thoracoscopique. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence, 2000, roč. 34, Juin, s. 11-15. ISSN 1167-8224.
  5. HORVÁTH, Teodor, Jindřich VOMELA a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. The change in early stage bronchial intraepithelial neoplasia(IEN) in uranium miners in a one-year period with special reference to autofluorescence endoscopy (SAFE-1000). Lung Cancer. 2000, roč. 29, č. 1, s. 225. ISSN 0169-5002.
  6. VOMELA, Jindřich. Úvaha o způsobech prezentace medicínských technologií. Lékař a technika. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 31, č. 5, s. III, 2 s. ISSN 0301-5491.
  7. KALA, Zdeněk, Jaroslav IVIČIČ, Petr KYSELA a Jindřich VOMELA. Výsledky chirurgické léčby pokročilého karcinomu žaludku (ve stadiu IIIA, IIIB). Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 210-216, 6 s. ISSN 1210-7824.
  8. KALA, Zdeněk, Jaroslav IVIČIČ, Petr KYSELA a Jindřich VOMELA. Výsledky chirurgické léčby pokročilého karcinomu žaludku (ve stadiu IIIA, IIIB). Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 54, č. 6, s. 210-216. ISSN 1210-7824.
  9. VOMELA, Jindřich. Zkušenosti s chirurgickou léčbou trachey. In Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení. 1,. Praha: Grada Publishing, 2000, s. 77-95. ISBN 80-7169-783-4.
  10. VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Antonín KALA a Ivo HANKE. Zvláštnosti a úskalí náhlých příhod břišních u nemocných vyššího věku. In II. brněnský geriatrický den. Brno: Česká gerontoroligická a geriatrická společnost, 2000, s. 13.

  1999

  1. SALAJKA, František, Antonín POKORNÝ, Jindřich VOMELA, Dalibor PACÍK, Antonín KRPENSKÝ a Anna HRAZDIROVÁ. Severe complications of intravesical BCG instillation. Eur.Respir.J. Londýn, 1999, roč. 1999, č. 14, s. 455. ISSN 0903-1936.
  2. SALAJKA, František, Antonín POKORNÝ, Jindřich VOMELA, Dalibor PACÍK, Antonín KRPENSKÝ a Anna HRAZDIROVÁ. Severe complications of intravesical BCG instillation. Eur. Respir. J. Brno, 1999, roč. 1999, č. 14, s. 455. ISSN 0903-1936.

  1998

  1. NEUMANN, Čeněk, Jindřich VOMELA a M. HANSLIANOVÁ. Aspergillom. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 7, s. 325-327. ISSN 0035-9351.
  2. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA a Čeněk NEUMANN. Diagnostika a perkutanní léčba jaterních abscessů. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 1998, roč. 6, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-6755.
  3. VOMELA, Jindřich. Chirurgie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 1.díl. ISBN 80-7013-262-0.
  4. KALA, Zdeněk, Beata HEMMELOVÁ, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, N. CHVÁTALOVÁ a B. ŠMAJER. Cholestáza - indikace chirurgické léčby. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 7, s. 306-309. ISSN 0035-9351.
  5. VOMELA, Jindřich. Indikace a kontraindikace minimálně invazivních chirurgických výkonů. In Terapie praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 8-9.
  6. HANKE, Ivo, Jindřich VOMELA, O. PILAŘOVÁ, I. PÁLKOVÁ a N. CHVÁTALOVÁ. Indikační kritéria redukčních operací plic u nemocných s emfyzémem. In 9. český a slovenský pneumo-ftizeologický kongres. Brno: Medica Publishing and Consulting, 1998. ISSN 1211-5177.
  7. HAKL, L., Jindřich VOMELA a O. HAKLOVÁ. Možnosti použití transkutánní neurostimulace v léčbě pooperační bolesti při laparoskopické cholecystektomii. Scripta Medica Supplementum. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 91-95. ISSN 1211-3395.
  8. VOMELA, Jindřich, Jan ČERNÝ a Antonín POKORNÝ. Příčiny neobvyklých krvácení v pneumologii. In 9. český a slovenský pneumo-ftizeologický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň: Česka a Slovenská pneumo-ftizeologická společnost, 1998, s. 103.
  9. ŠLAMPA, Pavel, Vladimír SPURNÝ, Vlastimil VÁLEK, Karel BENDA, Jindřich VOMELA a Zdeněk KALA. Radioterapie maligních stenóz jícnu se zavedeným expandibilním stentem. Česká radiologie. Praha, 1998, roč. 52, č. 2, s. 95-97. ISSN 1210-7883.
  10. NEUMANN, Čeněk, Jindřich VOMELA, Vlastimil VÁLEK, D. BURGETOVÁ a N. CHVÁTALOVÁ. Recidivující pyogenní absces jater - kazuistika. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 1998, roč. 6, č. 1, s. 27-29. ISSN 1210-6755.
  11. VOMELA, Jindřich. Renezance torakoskopických technik. In Terapie praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 8.
  12. VOMELA, Jindřich. Stomatologická propedeutika. Praha: Karolinum, 1998.
  13. NEUMANN, Čeněk, Jindřich VOMELA a Tomáš SVOBODA. Užití Millerovy - Abbottovy sondy při řešení časného pooperačního ileu. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 10, s. 456-458. ISSN 0035-9351.

  1997

  1. BLÁHOVÁ, Jitka, Jindřich VOMELA a Ivan ČUNDRLE. Hluboké krční infekce jako komplikace zánětů ORL oblasti. Scripta medica. 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 382-385. ISSN 1211-3395.
  2. VOMELA, Jindřich. Indikace k chirurgické laparoskopické adrenalektomii. Časopis lékařů českých. 1997, roč. 136, č. 16, s. 491-493. ISSN 0008-7335.
  3. VOMELA, Jindřich. Játra a sepse - úvod. Bulletin HPB. 1997, roč. 5, 3-4, s. 3. ISSN 1210-6755.
  4. VOMELA, Jindřich. Laparoskopická cholecystektomie - souhrnný pohled. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, Suppl. 1, s. 14-18. ISSN 0032-6739.
  5. VOMELA, Jindřich. Lékařství a etika. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup.4, s. 165-169. ISSN 1211-3395.
  6. VOMELA, Jindřich. Lékařství a etika. Scripta medica. 1997, roč. 70, 4, suppl., s. 165. ISSN 1211-3395.
  7. VOMELA, Jindřich. Nedostatečná úroveň právního vědomí ve zdravotnictví. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví. Praha: Strategie, 1997, roč. 46, č. 9, s. 4. ISSN 0044-1996.
  8. HANKE, Ivo a Jindřich VOMELA. Nové poznatky v léčbě sepse a septického šoku. Bulletin HPB. 1997, roč. 5, 3-4, s. 4-7. ISSN 1210-6755.
  9. VOMELA, Jindřich. Právní vědomí. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup.4, s. 172-175. ISSN 1211-3395.
  10. VOMELA, Jindřich. Právní vědomí. Scripta medica. 1997, roč. 70, 4, suppl., s. 172. ISSN 1211-3395.
  11. KOSTŘICA, Rom, Aleš TRNKA a J. VOMELA. Přínos mediastinoskopie v diagnostice infiltrací mezihrudí. Scripta medica. Brno, 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 386-387. ISSN 1211-3395.
  12. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Petr HROBAŘ. Raritní příčina ileózního stavu a její laparoskopické řešení. Rozhledy v chirurgii. Praha: CLS, 1997, roč. 76, č. 5, s. 246-249. ISSN 0035-9951.

  1996

  1. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA, Karel BENDA, Petr HROBAŘ, J. MRÁZOVÁ, Jiří PRÁŠEK, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, P. ČOUPEK a Pavel ŠLAMPA. Léčba nemocných s benigní stenózou jícnu zavedením expandibilního kovového stentu. Česká radiologie. 1996, roč. 50, č. 4, s. 241-247. ISSN 1210-7883.
  2. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA, Karel BENDA, Petr HROBAŘ, J. MRÁZOVÁ, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a M. ŠTEFL. Léčba nemocných s benigní stenózou jícnu zavedením expandibilního kovového stentu. Slovenská radiológia. 1996, roč. 3, č. 2, s. 78-82. ISSN 1335-0625.
  3. KALA, Zdeněk, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Zdeněk ŠILHART a Miloš RŮŽIČKA. Retroperitoneoskopická lumbální sympatektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.P., 1996, roč. 75, č. 3, s. 157-160. ISSN 0035-9951.
  4. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Miloš RŮŽIČKA a Zdeněk ŠILHART. Retroperitoneoskopie - nová éra. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS, 1996, roč. 75, č. 3, s. 153-156. ISSN 0035-9951.

  1995

  1. VOMELA, Jindřich, Vlastimil VÁLEK, J. BONAVENTURA a Rom KOSTŘICA. Perforace jícnu v torakoabdominálním přechodu. Bratislavské lékarske listy. Praha: CLS, 1995, roč. 96, č. 5, s. 274-279. ISSN 0006-9248.

  1994

  1. VLČEK, J., Ilona BINKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, P. ČOUPEK a Jindřich VOMELA. Simultaneus Chemotherapy and Radiotherapy in Neoadjuvant therapy in clinical stage III Non - Small Cell Lung Cancer. In Abstracts. Brno: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic and Phtiseologic Societies with International Partipation, 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 13:28