MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

učo 44534
Odborný asistent KKOP MOU LF MU