Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ a Ivo KOCÁK. Dynamika středního objemu erytrocytů (MCV) jako potenciálního biomarkeru compliance a terapeutické toxicity sunitinibu u onkologických pacientů. In Brněnské onkologické dny XXXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii. 2022.
 2. ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib-Induced Elevation of Mean Corpuscular Volume (MCV)-Exploring Its Possible Clinical Relevance in Cancer Patients. CURRENT ONCOLOGY. Basel: MDPI, 2022, roč. 29, č. 6, s. 4138-4147. ISSN 1198-0052. doi:10.3390/curroncol29060330.
 3. 2019

 4. NAVRÁTIL, Jiří, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Ivo KOCÁK, Jiří VAŠINA, Pavel KRUPA a Rostislav VYZULA. Oligometastatický karcinom prostaty. Klinická onkologie : casopis Ceské a Slovenské onkologické spolecnosti. C̆eská onkologická spolec̆nost Slovenská onkologicka spolecnost, 2019, roč. 32, č. 2, s. 97-100. ISSN 0862-495X.
 5. 2015

 6. HORVÁTH, Teodor, Radek VESELÝ, Jan ŠAVOLT, Martin SOBOTKA, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Stanislav ŠPELDA, Edvard GERYK, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK, Helena BARTOŇKOVÁ, Milan PRASEK, Drahomira CHASAKOVA, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Ivo ČAPÁK, Jan DOLEŽEL, Daniel MACÍK, Richard FERANEC, Renata KALÁBOVÁ, Ilona KANTOROVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Tomáš RÁČEK a Marie HORVÁTHOVÁ. A Czech Page in the Lung Cancer Multiplicity. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 7. KOCÁKOVÁ, Ilona, Bohuslav MELICHAR, Ivo KOCÁK, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Ladislav DUŠEK, Luboš PETRUŽELKA, Milan KOHOUTEK, Jana PRAUSOVÁ, Jindřich FÍNEK, Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA a Rostislav VYZULA. Bevacizumab with FOLFIRI or XELIRI in the First-line Therapy of Metastatic Colorectal Carcinoma: Results from Czech Observational Registry. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2015, roč. 35, č. 6, s. 3455-3461. ISSN 0250-7005.
 8. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, S. SPELDA, E. KREJCI, B. BENCSIKOVA, A. JURECKOVA, R. VYZULA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. Long term experience of patients with unresectable or metastatic KIT positive gastrointestinal stromal tumours. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Comenius University, 2015, roč. 116, č. 4, s. 218-221. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_042.
 9. LAKOMÝ, Radek, Alexandr POPRACH, Renata KOUKALOVÁ, Ivo KOCÁK a Rostislav VYZULA. Naše zkušenosti s vemurafenibem u pokročilého maligního melanomu. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky,8.4.-10.4.2015,Brno. 2015.
 10. 2013

 11. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Cílená léčba metastatického melanomu vemurafenibem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1802-4475.
 12. POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Iveta SELINGEROVÁ, B. DOLEČKOVÁ, Ondřej BÍLEK, Ondřej SLABÝ, Renata HÉŽOVÁ, Pavel FABIAN, Michal STANÍK, Tomáš PAVLÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Daniel TKÁČ, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Marek SVOBODA. Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: Analýza 544 případů z jednoho centra. Klinická onkologie. 2013, roč. 26, č. 2, s. 114-123. ISSN 0862-495X.
 13. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Nové možnosti v léčbě metastatického karcinomu prostatyFarmakoterapie. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 2, s. 186-189. ISSN 1801-1209.
 14. 2012

 15. JURAJDA, Michal, Tomáš TALACH, Rom KOSTŘICA, Radek LAKOMÝ, Ivo KOCÁK a Michaela CVANOVÁ. Genetické pozadí ototoxicity cisplatiny. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 184-187. ISSN 0862-495X.
 16. 2011

 17. TOMBAL, B., S. OUDARD, Ivo KOCÁK a ET AL. Clinical benefit of cabazitaxel plus prednisone in the TROPIC trial in men with metastatic. In 26th Annual European Association of Urology Congress, Vienna, Austria. 2011.
 18. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Vuk FAIT a Viera BAJČIOVÁ. Maligní melanom. In Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2011, 2011. s. 175-188, 13 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
 19. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
 20. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 21. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Rostislav VYZULA. Výrazná protinádorová efektivita imanitibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního nádoru, kazustika. In Marek Svoboda. XXXV. Brněnské onkologické dny Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2011. s. 163. ISBN 978-80-86793-17-7.
 22. 2010

 23. ROSSI, J. F., S. NÉGRIER, N. D. JAMES, Ivo KOCÁK, R. HAWKINS, H. DAVIS, U. PRABHAKAR, X. QIN, P. MULDERS a B. BERNS. A phase I/II study of siltuximab (CNTO 328), an anti-interleukin-6 monoclonal antibody, in metastatic renal cell cancer. British journal of cancer. 2010, roč. 103, č. 8, s. 1154-1162. ISSN 0007-0920. doi:10.1038/sj.bjc.6605872.
 24. BEDNAŘÍKOVÁ, Dagmar a Ivo KOCÁK. Hand-foot syndrom po podání inhibitorů tyrozinkinázové aktivity. Klinická onkologie. 2010, roč. 23, č. 5, s. 300-305. ISSN 0862-495X.
 25. KOCÁK, Ivo. Inhibitory mTOR - další cesta v terapii renálního karcinomu. Farmakoterapie: review. 2010, roč. 6, srpen 2010, s. 12-14. ISSN 1801-1209.
 26. KOCÁK, Ivo a Ilona KOCÁKOVÁ. Léčba rizikového renálního karcinomu temsirolismem. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, č. 2, s. 153-158. ISSN 1801-1209.
 27. JURAJDA, Michal, Tomáš TALACH, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Ivo KOCÁK a Radek LAKOMÝ. Ototoxicita indukovaná cisplatinou - klinické sledování a stanovení individuální senzitivity. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 4, s. 175-179. ISSN 1210-7867.
 28. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 89, č. 5, s. 310-314. ISSN 0035-9351.
 29. DE BONO, J. S., S. OUDARD, M. OZGUROGLU, S. HANSEN, J. P. MACHIELS, Ivo KOCÁK, G. GRAVIS, I. BODROGI, M. J. MACKENZIE, L. SHEN, M. ROESSNER, S. GUPTA a A. O. SARTOR. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet. 2010, roč. 376, č. 9747, s. 1147-1154. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(10)61389-X.
 30. KOCÁK, Ivo. Přehled systémové léčby metastazujícího karcinomu ledviny. Framakoterapie. 2010, roč. 6, Ren. karc., s. 33-34. ISSN 1801-1209.
 31. KOCÁK, Ivo a Sylva RYBNÍČKOVÁ. Role sunitinibu v dlouhodobém přežívání pacientky s generalizovaným renálním karcinomem. Renal cancer news. 2010, roč. 1, č. 1, s. 8-9.
 32. KOCÁK, Ivo a Ilona KOCÁKOVÁ. Sutent, profil léčiva. In Nové léky v onkologické praxi. 1. vyd. Praha: Ambit Media, 2010. s. 35-42. ISBN 978-80-904596-1-8.
 33. KOCÁK, Ivo, Radek LAKOMÝ a Ilona KOCÁKOVÁ. Testikulární nádory. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 173-180. ISBN 978-80-7262-648-9.
 34. KOCÁK, Ivo a Ilona KOCÁKOVÁ. Torisel. In Nové léky v onkologické praxi. 1. vyd. Praha: Ambit Media, 2010. s. 43-48. ISBN 978-80-904596-1-8.
 35. KOCÁK, Ivo. Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů, komentář ke studii. Farmakoterapie. 2010, roč. 6, č. 5, s. 549-551. ISSN 1801-1209.
 36. 2009

 37. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANDARA. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 73-76. ISSN 0862-495X.
 38. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Jiří VYSKOČIL a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-495X.
 39. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL, Štěpán TUČEK a Rostislav VYZULA. Cetuximab and irinotecan in metastatic colorectal cancer , drug response and its prediction: retrospective analysis. In Annals of Oncology, 20, Suppl. 7. 2009. ISSN 0923-7534.
 40. MICHÁLEK, Jaroslav, Ivo KOCÁK, Libor HANÁK, M SVOBODA, Jana MUŽÍKOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Tumor infiltrující lÿmfocyty - první pacient s metastázujícím melanomem léčený ve Střední Evropě. In Bioimplantologie 2009. 2009. ISBN 978-807392-090-6.
 41. HANÁK, Libor, Jana SMEJKALOVÁ, Lucie ŠTRAJTOVÁ, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, R. NENUTIL, L. DUBSKÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Dana NOVOTNÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, R. PACASOVÁ, E. TESAŘOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Využití tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) u pacientů s metastazujícím melaninem – klinické sledování aplikace provního pacienta v ČR. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
 42. 2008

 43. GARAJOVÁ, Ingrid, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jan SILÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Jana RŮŽIČKOVÁ, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Antiapoptotic genes are overexpressed in the group of patients with locally advanced rectal adenocarcinomas who do not respond to neoadjuvant chemoradiotherapy. In EJC SUPPLEMENTS, 20th Meeting of the European Association for Cancer Research. Volume 6, 2008. Oxford, UK: Elsevier Ltd, 2008. s. 116-116. ISSN 1359-6349.
 44. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Ingrid GARAJOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab. Onkologie. Olomouc: Solen, 2008, roč. 2, č. 1, s. 55-57. ISSN 1802-4475.
 45. SOBOTKA, Martin, Ladislav MITÁŠ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Extrapulmonální nádor a lymfatika mezihrudí. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 246-247. ISBN 978-80-86793-11-5.
 46. GARAJOVÁ, Ingrid, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Pavel FABIAN, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Identifikácia klinických a molekulárnych prediktívnych faktorov k stanoveniu odpovedi k neoadjuvantnej konkomitantnej chemorádioterapii u pacientov s karcinómom rekta : pilotné výsledky. In IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a I. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc: Solen, 2008. s. 22-23. ISSN 1803-5922.
 47. POPRACH, Alexandr, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radek LAKOMÝ, Radim NĚMEČEK, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. KARDIOTOXICITA LÉKŮ POUŽÍVANÝCH V ONKOLOGII. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s. 288-293. ISSN 0862-495X.
 48. GARAJOVÁ, Ingrid, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Ilona KOCÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Ivo KOCÁK a Rostislav VYZULA. MOŽNOSTI PREDIKCIE REZISTENCIE K NEOADJUVATNEJ KONKOMITATNEJ CHEMORÁDIOTERAPII U PACIENTOV S KARCINÓMOM KONEČNÍKA. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2008, roč. 2008, 21(6), s. 330-337, 7 s. ISSN 0862-495X.
 49. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
 50. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Solitární plicní opacita po operaci rakoviny tlustého střeva. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
 51. POPRACH, Alexandr, Eva MICHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Radek LAKOMÝ, Jiří VYSKOČIL, Radim NĚMEČEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Ivo KOCÁK a Ilona KOCÁKOVÁ. Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie. 2008, roč. 21, č. 3, s. 116-121. ISSN 0862-495X.
 52. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Pavel ŠLAMPA, Roman ŠEFR, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Výsledky 4-letého sledování po neoadjuvatní chemorádioterapii s kapecitabinem u lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta. In XXXII. Brněnské Onkologické Dny. XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. vyd. Brno: Masarykuv Onkologický Ústav, Brno, 2008. s. 323-325.
 53. GARAJOVÁ, Ingrid, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jan SILÁK, Tamara ŠMERDOVÁ, Ivo KOCÁK, Jana RŮŽIČKOVÁ, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. VYUŽITIE PROFILOV GÉNOVEJ EXPRESIE K STANOVENIU ODPOVEDI K NEOADJUVATNEJ KONKOMITANTNEJ CHEMORÁDIOTERAPII U PACIENTOV S KARCINÓMOM REKTA: PILOTNÁ ŠTÚDIA. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 147, 2008, č. 7, s. 381-386. ISSN 0008-7335.
 54. 2007

 55. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Rudolf NENUTIL, Stanislav ŠPELDA, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastazujíciho chemorezistentního kolorektálního karcinomu, zkušenosti z MOÚ. In XXXI. Brněnské onkologické dny, XXI. Konference pro sestry a laborantky. Sborník příspěvků. 2007. ISBN 978-978-086-793-5.
 56. MICHÁLEK, Jaroslav, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Jan ŽALOUDÍK a Roman HÁJEK. Detection and long-term in vivo monitoring of individual tumor-specific T cell clones in patients with metastatic melanoma. Journal of immunology. Bethesda: American association of immunologists, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 178-189, 11 s. ISSN 0022-1767.
 57. ŘEHÁK, Zdeněk, Ivo KOCÁK, Pavel FABIAN, Igor PENKA, PACAL, Ivo ČAPÁK, Radek LAKOMÝ, Karol BOLČÁK, NIŽŇANSKÁ, STANÍČEK, STUPALOVÁ, BARTL a Jiří TOMÁŠEK. Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat - lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET? In Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007. vyd. Brno: MOU Brno, 2007. s. 338-339, 412 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 58. HANÁK, Libor, Ludmila LAUEROVÁ, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Ivona NĚMEČKOVÁ, Alena HOŠKOVÁ, Renata SEKANINOVÁ, Rudolf NENUTIL, Leoš KŘEN, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Alexandra OLTOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Využití buněk vybraných typů nádorů při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v autologních a alogenních podmínkách. Brno, 2007. s. 380-382.
 59. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2007, roč. 20, č. 4, s. 298 - 301. ISSN 0862-495X.
 60. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Libor HANÁK, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. BRNO, ApS BRNO, spol. s r. o. , 2007,, no. 2007,, 2007. 4 s. vol. 2007, no 4. ISSN 0862-495X.
 61. 2006

 62. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Libor HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Česká lékařská společnost, 2006. s. 303-306, 6 s. ISBN 80-86793-06-0.
 63. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, L. HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2006. s. 303-306. ISBN 80-86793-06-0.
 64. 2005

 65. MICHÁLEK, Jaroslav, Andrea STEJSKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor HANÁK, Ivo KOCÁK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Roman HÁJEK. Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastázujícím melanomem. 2005.
 66. BOUDNÝ, Vladimír, Ladislav DUŠEK, Lenka ADÁMKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Lack of STAT 1 phosphorylation at TYR 701 by IFNgamma correlates with disease outcome in melanoma patients. Neoplasma. 2005, roč. 52, č. 4, s. 330-337.
 67. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Jiří TOMÁŠEK, Ivo KOCÁK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Možnosti lokální imunoterapie plicních metastáz karcinomu ledviny. In Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny 26. – 28.5.2005. Brno: MOU Brno, 2005. s. 207.
 68. 2001

 69. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Ivo KOCÁK, Václav VAGUNDA, Renata SOUMAROVÁ, Martin ONDRÁK, Renata NEUMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnostika a léčba sarkomů měkkých tkání. Zdravotnické noviny. Praha, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 30-34. ISSN 0044-1996.
 70. LAUREOVA, L., L. DUŠEK, V. SPURNÝ, A. ROVNÝ, Aleš REJTHAR, Ivo KOCÁK a J. KOVAŘÍK. Relation of prenephrectomy CD profiles and serum cytokines to the disease outcome and response to IFN-alpha/IL-2 therapy in renal cell carcinoma patients. Oncol. Rep. Athens, Greece: PROFESSOR D A SPANDIDOS, 2001, roč. 8, č. 3, s. 685-692. ISSN 1021-335X.
 71. LAUEROVÁ, L., Ivo KOCÁK, L. DUŠEK, M. ŠIMÍČKOVÁ, M. VAGUNDOVÁ a J. KOVAŘÍK. The relation of CD4 Th1/Th2 activity with the response of malignant melanoma patients to immunotherapy. In 6th World Congress on Advances in Oncology. 2001.
 72. LAUREOVA, L., Ivo KOCÁK, L. DUŠEK, M. ŠIMÍČKOVÁ, Marcela VAGUNDOVÁ a J. KOVAŘÍK. The relationship of CD4 Th1/Th2 activity with the response of malignant melanoma patients to immunotherapy. Int J Mol Med. Athens, Greece: PROFESSOR D A SPANDIDOS, 2001, roč. 1, č. 1, s. 258. ISSN 1107-3756.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 6. 2023 03:08