MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

učo 15704
Odborný asistent KRO MOU LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech