logo Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie
Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem
14110812 KRO MOU Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci