MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

učo 117126
Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum KRO MOU LF MU

Akademické a řídící funkce

Pracoviště