MUDr. RNDr. Michal Řiháček

učo 357305
Asistent BiochemÚ Teorie LF MU
rihacek(tečka/dot)michal(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz rihacek(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Studium

Pediatrie, Lékařská fakulta
Program LF D-PED Pediatrie, doktorský studijní program
Školitelprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Formaprezenční jednooborové
Stavukončení doby narušení studia
Výzkumné zaměřeníLaboratorní markery predikce toxicity a léčebné odpovědi u dětských a dospělých pacientů léčených Sunitinibem
PlánLF DPEDI Pediatrie
15. semestr, 8. ročník
St. skupinaZápis do podzim 2021
Program PřF Rig-BCH Biochemie, rigorózní řízení
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: RNDr., v roce 2016
Závěrečná práceMonitorování biotransformace methotrexátu u onkologických pacientů s využitím kapalinové chromatografie
OborPřF ANBI Analytická biochemie
Program LF M-VL Všeobecné lékařství, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: MUDr., v roce 2016
OborLF VL Všeobecné lékařství
Program PřF B-AB Aplikovaná biochemie, bakalářský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2012
Závěrečná práceImunochemická a mikrobiologická metoda stanovení plazmatických a erytrocytárních folátů a vliv přítomnosti antifolátových terapeutik
OborPřF APL Aplikovaná biochemie
KBICH Klinická biochemie