logo Lékařská fakulta Katedra laboratorních metod
14110616 KLM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta katedryprof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
zástupkyně přednosty katedryRNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci