Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. DEMLOVÁ, Regina, Šárka KOZÁKOVÁ, Michal ŘIHÁČEK, Dana BUČKOVÁ, Kateřina HORSKÁ, Ondřej WIEWIORKA, Luboš BOUČEK, Iveta SELINGEROVÁ, Martina PODBORSKÁ, Alena KORBEROVÁ, Alena MIKUŠKOVÁ, Jiří ŠTARHA, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin RADINA, Michal RICHTER, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Emergency medicine pharmacotherapy compromises accuracy of plasma creatinine determination by enzyme-based methods: real-world clinical evidence and implications for clinical practice. Frontiers in Medicine. Laussane: Frontiers, 2024, roč. 10, 16 s. ISSN 2296-858X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fmed.2023.1236948.
  2. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Lubomír ELBL, Luboš BOUČEK a Michal ŘIHÁČEK. SROVNÁNÍ GLOBAL LONGITUDINAL STRAINU U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII PRO MALIGNÍ LYMFOM V ZÁVISLOSTI NA EJEKČNÍ FRAKCI LEVÉ KOMORY. In XXXII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2024.

  2023

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Andrea WAGNEROVÁ, Luboš BOUČEK a Eva ŠIMŮNKOVÁ. Implementace průtokové cytometrie v diagnostickém algoritmu maligních výpotků. In Brněnské onkologické dny XLVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii. 2023.
  2. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Petra VYSOČANOVÁ, Michal ŘIHÁČEK, Dominika KUČEROVÁ, Tereza BLAHOVCOVÁ a Petr KALA. Management of Complete Heart Block in a Pregnant Woman with Systemic Lupus Erythematosus-Associated Complications: Treatment Considerations and Pitfalls. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2023, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN 1010-660X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/medicina59010088.
  3. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Michal ŘIHÁČEK, Mária VYSKOČILOVÁ, Dalibor VALÍK a Lubomír ELBL. Revisiting treatment-related cardiotoxicity in patients with malignant lymphoma-a review and prospects for the future. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2023, roč. 10, August 2023, s. 1-16. ISSN 2297-055X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fcvm.2023.1243531.

  2022

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ a Ivo KOCÁK. Dynamika středního objemu erytrocytů (MCV) jako potenciálního biomarkeru compliance a terapeutické toxicity sunitinibu u onkologických pacientů. In Brněnské onkologické dny XXXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii. 2022.
  2. ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib-Induced Elevation of Mean Corpuscular Volume (MCV)-Exploring Its Possible Clinical Relevance in Cancer Patients. CURRENT ONCOLOGY. Basel: MDPI, 2022, roč. 29, č. 6, s. 4138-4147. ISSN 1198-0052. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/curroncol29060330.
  3. ŘIHÁČEK, Michal, Andrea WAGNEROVÁ, Veronika LAZECKÁ, Lucie KOŠTOVALOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Využití membránových a intracelulárních biomarkerů nádorových buněk v průtokové cytometrii. In Brněnské onkologické dny XXXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii. 2022.

  2021

  1. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Lubomír ELBL, Michal ŘIHÁČEK, Mária HOLICKÁ a Petr KALA. Metabolický syndrom u pacientů po prodělané protinádorové terapii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 6, s. 334-338. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.089.
  2. ŘIHÁČEK, Michal, Lukáš SIROTEK a Ondřej ZAPLETAL. PICC port – state of the art 2021. In VI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE SPPK, Vše, co jste chtěli vědět o cévních vstupech, ale báli jste se zeptat, Olomouc. 2021.

  2020

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Vladislava NOVOSADOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Andrea WAGNEROVÁ, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Kateřina ČERNÁ PILÁTOVÁ, Veronika LAZECKÁ a Dalibor VALÍK. Naléhavé nálezy v hematologické laboratorní a klinické diagnostice aneb kdy je nutno zpozornět a zejména upozornit. Ambit Media a.s., 2020.

  2019

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Kateřina ČERNÁ PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Diagnostika vzácného T non-Hodgkinského lymfomu – angioimunoblastický T lymfom. In XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.
  2. MIKUŠKOVÁ, Alena, Dalibor VALÍK, Kristína GREPLOVÁ a Michal ŘIHÁČEK. Sada pro stanovení katalytické aktivity terapeuticky podané asparaginázy. 2019.
  3. ŘIHÁČEK, Michal, Jiří DVORSKÝ a Dalibor VALÍK. Tromboelastometrie a hodnocení globálního stavu hemostázy. In XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.

  2018

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Dagmar CHYTRÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Monoklonální gamapatie v dopadu změny hemostázy. In XIII. Brněnské hematologické dny / Novinky v hematologii. 2018.
  2. ŘIHÁČEK, Michal, Marie ŠLECHTOVÁ a Miroslav PENKA. Rotační tromboelastometrie v diagnostice poruch krevního srážení – kazuistiky. In Jarní hematologické sympozium regionu Jižní Morava a Vysočina. 2018.

  2017

  1. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr NĚMEC, Michal ŘIHÁČEK, Bohuslav KIANIČKA, Andrius BERUKSTIS, Martin CAPRNDA, Ludovit GASPAR, Peter KRUŽLIAK a Miroslav SOUČEK. Ambulatory blood pressure monitoring and hypertension related cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. International Journal of Clinical Rheumatology. London: Future Medicine Ltd., 2017, roč. 12, č. 6, s. 142-150. ISSN 1758-4272.
  2. ŘIHÁČEK, Michal, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v komplexním onkologickém centru v České republice. Klinická onkologie. 2017, roč. 2017, 30(Supplementum1), s. 170-173. ISSN 0862-495X.
  3. KRÁLOVÁ, Olga, Lenka ŠVÁBENSKÁ, Michal ŘIHÁČEK a Katarína BIELAKOVÁ. Opakované resuscitace u geriatrické pacientky a jak to bylo dál? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 6, č. 4, s. 183-187. ISSN 1805-4684.

  2015

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2015/792187.
  2. ŘIHÁČEK, Michal, Kateřina PILÁTOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Radomír PILNÝ a Dalibor VALÍK. Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 3, s. 163-170. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2015163.

  2014

  1. ŘIHÁČEK, Michal, Ivan ŘIHÁČEK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Kateřina PILÁTOVÁ. Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 3, s. 161-167. ISSN 0069-2328.
  2. ŘIHÁČEK, Michal. Therapeutic drug monitoring of plasma methotrexate: an update on pharmacokinetics and pharmacodynamics. In Therapeutic DRUG MONITORING, Personalised Pharmacotherapy Prague 2014. 2014. ISBN 978-80-260-6794-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 12:34