prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

učo 2453
Profesor IKK FN Bohunice LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Oborové komise
Školitelé