Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Lubomír ELBL, Monika MIKOLÁŠKOVÁ a Petr KALA. Četná komorová ektopická aktivita jako první symptom sarkoidózy a shrnutí guidelines k implantaci ICD u pacientů s diagnózou sarkoidózy srdce. In XXX. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2022.
 2. 2021

 3. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Lubomír ELBL, Michal ŘIHÁČEK, Mária HOLICKÁ a Petr KALA. Metabolický syndrom u pacientů po prodělané protinádorové terapii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 6, s. 334-338. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.089.
 4. 2018

 5. RIEGLOVÁ, Dominika, Ksenia BUDINSKAYA, Lubomír ELBL a Zuzana NOVÁKOVÁ. Pozdní efekt antracyklinové terapie - sledování změn při zátěžové echokardiogra. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 6. 2013

 7. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Andrea JANÍKOVÁ a Lubomír ELBL. Představení pilotního tréninkového programu pro pacienty s hematoonkologickým onemocněním. In Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481.
 8. 2011

 9. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
 10. 2010

 11. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL a Martina BERNACIKOVÁ. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 69-75. ISSN 1802-7679.
 12. PAŘENICA, Jiří, M GOLDBERGOVA-PAVKOVA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Lubomír ELBL, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. I/D polymorphism ACE gene influence the early development of left ventricle dysfunction in patients with ST elevation MI treated by primary PCI. 2010. ISSN 0009-7322.
 13. 2009

 14. HRSTKOVÁ, Hana, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL a Jana ŠŤASTNÁ. Dlouhodobé sledování adolescentů po protinádorové léčbě. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2009, roč. 4, č. 1, s. 7-10. ISSN 1336-863X.
 15. 2008

 16. NEHYBA, Stanislav, Václav CHALOUPKA, Lubomír ELBL a Richard SOUČEK. Ambulantní rehabilitace pacientů po chirurgické korekci chlopenních vad. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 25.5.2008. 2008.
 17. HRSTKOVÁ, Hana a Lubomír ELBL. Cytostatika u dětí a kardiovaskulární systém. Postgraduální medicína. Praha, 2008, roč. 10, č. 5, s. 535-538. ISSN 1212-4184.
 18. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Echokardiografické sledování pacientů po protinádorové léčbě v minulosti. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2008, roč. 50, 7-8, s. K129, 1 s. ISSN 0010-8650.
 19. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jana ŠŤASTNÁ a Klára HONZÍKOVÁ. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, č. 10, s. 378-384. ISSN 0010-8650.
 20. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Hodnocení funkce levé komory u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 882-882. ISSN 0042-773X.
 21. ELBL, Lubomír. Kardiotoxicita léčby metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie. 2008, s. 62-68.
 22. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Lubomír ELBL, Martin TESÁK, Lenka KUBKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Unstable angina as a protection factor in patients with STEMI treated by PCI. Acute cardiac care. 2008, roč. 10, suppl.3, s. 40.
 23. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Lubomír ELBL, Martin TESÁK, Lenka KUBKOVÁ, Jan MAŇOUŠEK, Ondřej TOMAN, L. DOSTÁLOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Unstable angina in patients with STEMI treated by PCI as a protection factor of short - term survival. In 16th annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology. 2008.
 24. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Stanislav NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Šárka CHALOUPKOVÁ. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu kyslíku po infarktu myokardu léčených beta blokátory. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, s. 225-228.
 25. CHALOUPKA, V., Lubomír ELBL, S. NEHYBA, I. TOMÁŠKOVÁ a Š. CHALOUPKOVÁ. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu kyslíku u nemocných po infarktu myokardu léčených betablokátory. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 30, s. 225-229. ISSN 0042-773X.
 26. 2007

 27. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lenka KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, roč. 33, s. 2158-2164. ISSN 0342-4642.
 28. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, roč. 33(12), č. 27, s. 2158-64, 7 s. ISSN 0342-4642.
 29. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
 30. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Zbyněk POZDÍŠEK a Svatopluk NEHYBA. Dynamická zátěžová echokardiografie. Změna indikací u nemocných s ICHS? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K273, 1 s. ISSN 0010-8650.
 31. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, L. KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Genetické polymorfismy baktericidního permeabilitu zvyšujícího proteinu u dětí se sepsí. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I.Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 25. ISBN 978-80-7262-510-9.
 32. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL a Nataša HONZÍKOVÁ. Kardiomyopathie u dětí po onkologické léčbě. In Diagnostika a terapia v pediatrii IX. 1. vyd. Martin: Jesseniova universita UK, 2007. 160 s. ISBN 978-80-88866-49-7.
 33. TOMANDL, Josef, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Eva TÁBORSKÁ, Jindřich ŠPINAR a Lubomír ELBL. Markers of extracellular matrix remodeling, oxidative stress and inflammation in patients with acute myocardial infarction. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: Walter de Gruyter, 2007, roč. 45, Suppl., s. S380-S380, 1 s. ISSN 1437-8523.
 34. KÝR, Michal, Michal FEDORA, Lubomír ELBL, N. KUGAN a Jaroslav MICHÁLEK. Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2007, roč. 11(3), č. 2007, s. 1-9. ISSN 1364-8535.
 35. KÝR, Michal, Michal FEDORA, Lubomír ELBL, Nishan KUGAN a Jaroslav MICHÁLEK. Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. R70, 9 s. ISSN 1364-8535.
 36. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.
 37. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.Abstrakt. 2007.
 38. 2006

 39. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac abnormalities and cardiopulmonary performance in patients with non-Hodgkin´s lymphoma treated by CHOP regimen. Neoplasma. 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181.
 40. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181. ISSN 0028-2685.
 41. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Cardiopulmonary exercise tests in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. Leukemina and Lymphoma. 2006, roč. 47, č. 5, s. 843-851.
 42. ELBL, Lubomír. Člen Evropské asociace pro echokardiografii. 2006.
 43. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Z KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Evaluation of early and chronic cardiotoxicity adult patients treated for Hodgkin´s disease with ABVD regimen. Neoplasma. 2006, roč. 53, č. 1, s. 586-590.
 44. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
 45. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, I VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jindřich ŠPINAR. Kardiopulmonální výkonnost a kvalita života u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2006, roč. 15, č. 2. ISSN 1210-5481.
 46. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Kardiopulmonální výkonnost u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 45.
 47. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a funkce levé komory srdeční u pacientů léčených antracykliny. Klinická onkologie. Brno: NAKLADATELSTVÍ ApS BRNO, 2006, roč. 19, č. 5, s. 269-273. ISSN 0862-495X.
 48. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Late anthracycline cardiotoxicity protection by dextrazoxane (ICRF-187) in pediatric patients: echocardiographic follow-up. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 14, č. 2, s. 128-136. ISSN 0941-4355.
 49. BOTHOVÁ, Pavla, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Lubomír ELBL a Hana HRSTKOVÁ. Late effect of anthracyclines therapy in childhood on the blood pressure and left ventricle function. 2006.
 50. ELBL, Lubomír, H HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ a J MICHÁLEK. Latre anthracycle cardiotoxicity protection by dexrazoxane (ICRF-187) in pediatric patients: Echocardiographic follow-up. Support Care Cancer. 2006, roč. 2, č. 14, s. 128-136. ISSN 0941-4355.
 51. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL a Svatopluk NEHYBA. Nové přístupy hodnocení prognózy nemocných po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 181.
 52. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Václav CHALOUPKA a Jiří VORLÍČEK. Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 23-24, 1 s.
 53. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL a Svatopluk NEHYBA. Prognostické hodnocení nemocných po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 38.
 54. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Relationship between ejection fraction and blood pressure and baroreflex sensitivity in children and adolescent after anthracycline therapy. 2006.
 55. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, M NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Srovnání plazmatických hladin B-natriuretického peptidu s echokardiografickými ukazateli funkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 6, s. 563-570.
 56. ELBL, Lubomír, Z KRÁL, Iva TOMÁŠKOVÁ, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, František JEDLIČKA, I VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. The evaluation of acute and early cardiotoxicity in survivors of Hodgkin´s disease treated by ABVD or BEACOPP regimens. Journal of Chemotherapy. 2006, roč. 4, č. 18, s. 20-29. ISSN 112000X.
 57. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, František JEDLIČKA, Jiří VORLÍČEK, L MALASKOVA, Jindřich ŠPINAR a Petr KALA. The relationship between echocaqrdiographic features and brain natriuretic peptide in patients with late anthracycle - induced cardiotoxicity. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl.1, s. 35.
 58. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. The role of cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl., s. 169.
 59. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu u nemocných léčených betablokátory. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4,, s. 38.
 60. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, M KREJČÍ, M NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vliv vysokodávkové chemoterapie s následnou transplantací krvetvorných buněk na funkci levé komory srdeční u nemocných s maligními lymfomy léčenými doxorubicinem v primární chemoterapii. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 3, s. 221-231.
 61. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny. 2006.
 62. 2005

 63. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, I. TOMÁŠKOVÁ a F. JEDLIČKA. Exercise Intensity Prescription After Myocardial Infarction in Patients Treated With Betablockers. J Cardiopulm Rehabil. 2005, roč. 25, s. 361-365.
 64. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Exercise intensity prescription for men after myocardial infarction who are treated with beta-blockers. J Cardioplum Rehab. 2005, roč. 25, č. 6, s. 361-365.
 65. ELBL, Lubomír. Kardiotoxicita protinádorové léčby. Cor et vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl, s. 18-18. ISSN 0010-8650.
 66. JELÍNEK, Jiří, Lubomír ELBL, Jiří MAYER a Ivo BOREK. Komplexní rozvoj programů superspecializované péče. Kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, perinatologie. Brno: FN Brno, 2005. 200 s. FN Brno.
 67. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycle cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
 68. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycline cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
 69. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilita po infarktu myokardu (II). Kardiol Rev. 2005, č. 7, s. 1-4, 5 s.
 70. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilitace po infarktu myokardu. Kardiol Rev. 2005, č. 7, s. 5-9.
 71. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilitace po infarktu myokardu. Kardiol Rev. 2005, roč. 7, č. 1, s. 5-9.
 72. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA a Iva TOMÁŠKOVÁ. Rehabilitace po infarktu myokardu a revaskularizaci u starších nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 414-420. ISSN 0042-773X.
 73. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilitace po infarktu myokardu (II): způsoby zátěže. Kardiol Rev. 2005, roč. 3, č. 2, s. 1-4.
 74. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilitace po infarktu myokardu (III). Kardiol Rev. 2005, č. 7, s. 187-190.
 75. CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Rehabilitace po infarktu myokardu (III). Kardiol Rev. 2005, roč. 7, č. 3, s. 187-190, 3 s.
 76. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA a I. TOMÁŠKOVÁ. Rehabilitace po infarktu myokardu u starších nemocných. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, s. 414-420.
 77. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Otakar BOČEK a Jindřich ŠPINAR. Remodelace levé komory srdeční u nemocných s akutním infarktem myokardu po absolvování ambulantního řízení rehabilitačního programu. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 4, s. 134-140.
 78. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Jiří SCHILDBERGER, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Šárka CHALOUPKOVÁ a Milada HUDCOVÁ. Silový trenink u nemocných po akutním infarktu myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 1, s. 41-47. ISSN 0042-773X.
 79. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, I TOMÁŠKOVÁ a F. JEDLIČKA. Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu, léčených betablokátory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, s. 39-44.
 80. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu, léčených betablokátory. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 2, s. 39-44.
 81. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu léčených betablokátory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 39-40.
 82. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK a Otakar BOČEK. Vliv kombinovaného aerobního a silového treninku na funkci levé komory srdeční u nemocných po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 190-197. ISSN 0042-773X.
 83. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Petr KALA a Jiří SCHILDBERGER. Vliv kombinovaného aerobního treninku na změny autonomní modulace u nemocných po akutním myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 421-429. ISSN 0042-773X.
 84. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, I. TOMÁŠKOVÁ, F. JEDLIČKA, S. NEHYBA, P. KALA, J. SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK a O. BOČEK. Vliv kombinovaného areobního a silového treninku na funkci levé komory srdeční u nemocných po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská spol. JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 190-197. ISSN 0042-773X.
 85. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, F. JEDLIČKA, Petr KALA a Jiří SCHILDBERGER. Vliv kombinovaného arobního tréninku na změny autonomní modulace u nemocncých po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 4, s. 143-151.
 86. ELBL, Lubomír, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství. Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 12, s. 454-461.
 87. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 12, s. 454-461. ISSN 0010-8650.
 88. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, I TOMÁŠKOVÁ, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 9, s. 957-964.
 89. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl.4, s. 18-18.
 90. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 9, s. 957-964. ISSN 0042-773X.
 91. 2004

 92. SCHILDBERGER, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lubomír ELBL. Ateroskleróza: fenomén dnešní doby. Kardiologická revue. 2004, č. 3, s. 65-70.
 93. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. 2004.
 94. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. In Sborník abstrakt 15.konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
 95. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milan BAJER, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Ejekční frakce a citlivost baroreflexu u dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě. In Sborník abstrakt XIV.pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. 2004.
 96. ELBL, Lubomír. Nádory srdce. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizoavné a doplnění vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 331-335. ISBN 80-247-0896-5.
 97. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Milan BAJER. Snížení krevního tlaku po protinádorové léčvě ve vztahu k ejekční frakci a citlivosti baroreflexu. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 2004. ISBN 80-88866-31-6.
 98. 2003

 99. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Diagnostické možnosti pozdních následků kardiotoxické chemoterapie antracykliny. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 48, č. 10, s. 981-988. ISSN 0042-773X.
 100. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamická zátěžová echokardiografie u asymptomatických pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49/2003, č. 4, s. 273-279. ISSN 0042-773X.
 101. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jaroslav MICHÁLEK. Dynamická zátěžová echokardiorgafie u zátěžových pacientů po proběhlé chemoterapii v dětském věku po prodělaném maligním onemocnění. Kardiologia Polska. Polsko: Ploský svaz kardiologů, 2003, roč. 58/2003, č. 3, s. 190-196.
 102. CHALOUPKA, Václav, Petr KALA a Lubomír ELBL. Echokardiografické hodnocení koronární rezervy u nemocných s hraniční stenózou RIA. Srovnání s výsledky zátěžové echokardiografie. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, suppl.4, s. 35.
 103. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jan KUBEK, Lubomír ELBL, Alena BULIKOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VORLÍČEK a Yvona BRYCHTOVÁ. Eozinofilie, idopatický hyperozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 5, s. 471-487. ISSN 1212-4184.
 104. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ a Václav CHALOUPKA. Pozdní následky léčby antracyklinem na funkci levé srdeční komory po léčbě nádoru v dětském věku. European Journal of Pediatrics. 2003, roč. 162/2003, č. 10, s. 690-696.
 105. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Václav CHALOUPKA. The assessment of cardioprotective effect of dexrazoxane (ICRF-187) againts late antrhracycline cardiotoxicity in patients treated for childhood cancer. European Journal of Echocardiography. A Harcourt Healt Sciencec Company, 2003, roč. 2002, č. 3, s. 26. ISSN 1525-2167.
 106. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 191-197, 8 s. ISSN 12937852.
 107. 2002

 108. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamic and low-dose dobutamine stress echocardiography in the assessment of late doxorubicin-induced cardiotoxicity. European Heart Journal. 2002, roč. 23, Suppl.5, s. 207-207. ISSN 0195-668X.
 109. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. Cor et Vasa. Praha, 2002, roč. 44, č. 9. ISSN 0010-9650.
 110. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a J. NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. COR et Vasa. ČR, 2002, roč. 44/2002, č. 9, s. 344. ISSN 0010-9650.
 111. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Guality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39/4/2002, s. 344. ISSN 0098-1532.
 112. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie. 2002, roč. 57, č. 11, 2 s.
 113. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 2 s. 57/11/2002.
 114. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levé komory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku. 2002.
 115. ELBL, Lubomír. Poškození srdce protinádorovou léčbou. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2002. 154 s. ISBN 80-247-0240-1.
 116. CHALOUPKA, Václav, J JAN, Lubomír ELBL a Stanislav JANOUŠEK. Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu. In Suppl. Cor et vasa. 2002.
 117. CHALOUPKA, Václav, J. JAN, Lubomír ELBL a Stanislav JANOUŠEK. Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu. Cardiol. 2002, roč. 11, č. 2, s. 89-95. ISSN 1210-0048.
 118. ELBL, Lubomír a Hana HRSTKOVÁ. Problemaatika pozdní kardiotoxicity po léčbě antracykliny pro maligní onemocnění v dětském věku. Cor Vasa. Praha, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 461-465. ISSN 0010-8650.
 119. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Quality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39, č. 4, s. 344. ISSN 0098-1532.
 120. 2001

 121. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, J. JAN, Stanislav JANOUŠEK a J. PRÁŠEK. Comparison of dobutamine stress echocardipgraphy, myocardial contrast echocardiography and SPECT in patients with the acute myocardial infarction. Europ. J. Echocardiography, Abstracts of the Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC. Nice, France, 2001, 2 suppl. A, s. 65.
 122. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2001, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192.
 123. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Lubomír ELBL a Jan NOVOTNÝ. Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Pediatrie pro praxi. Konice, ČR: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 278-281. ISSN 1213-0494.
 124. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠIŠKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. The C766T low-density lipoprotein receptor related protein polymorphism and coronary artery disease, plasma lipoproteins, and longevity in the Czech population. Journal of Molecular Medicine. Německo: Springer, 2001, roč. 79, 2/3, s. 116-120. ISSN 0946-2716.
 125. CHALOUPKA, Václav, J JAN, Lubomír ELBL, Stanislav JANOUŠEK a Jiří PRÁŠEK. Úskalí hodnocení funkce a perfuse myokardu pomocí dobutaminové a kontrastní echokardiografie. Cor et Vasa - suppl. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2001, roč. 43, č. 4, s. 31. ISSN 0010-8650.
 126. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Václav CHALOUPKA a Milan BAJER. Význam monitorování kardiotoxicity ke sledování kvality života dětí po onkologické léčbě. In 5. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Sborník. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 32.
 127. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Zátěžová echokardiografie v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha, ČR, 2001, roč. 56, č. 8, s. 448-453. ISSN 0069-2328.
 128. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Změny funkce levé komory srdeční během dobutaminové zátěžové echokardiografie u asymptomatických nemocných léčených v dětském věku kardiotoxickou chemoterapií. Cor et Vasa. 2001, roč. 43, č. 10, s. 489-496.
 129. 2000

 130. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Apolipoprotein B signal peptide polymorphism in relation to lipids and diabetes in male CAD patients. Atherosclerosis. Irsko: ELSEVIER SCI IRELAND LTD, 2000, roč. 152, č. 1, s. 257-258. ISSN 0021-9150.
 131. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Václav CHALOUPKA, Hana KUBEŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Kardiotoxicita protinádorové léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 3, s. 178-183. ISSN 0042-773X.
 132. CHALOUPKA, Václav, J. JAN, Lubomír ELBL a Stanislav JANOUŠEK. Kontrastní echokardiografie - kvantitativní hodnocení perfuze myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, č. 4, s. 27. ISSN 0010-8650.
 133. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Svatopluk NEHYBA a Jiří VORLÍČEK. Poškozenífunkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem u nemocných s maligními lymfomy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 11, s. 768-775. ISSN 0042-773X.
 134. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL a Stanislav JANOUŠEK. Použití kontrastu zlepšuje sensitivitu a specificitu dobutaminové echokardiografie. 1. vyd. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000. 1 s. Sborník abstrakt - Echodny 2000, s.8.
 135. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Relation between the insertion/deletion polymorphisms in the gene coding for receptor associated protein (RAP) and plasma apolipoprotein AI (apoAI) and high-density lipoprotein cholesterol (HDL) levels. Clinical Genetics. Copenhagen: Munksgaard, 2000, roč. 57, č. 4, s. 309-310. ISSN 0009-9163.
 136. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Single Effect of Apolipoprotein B, (a), E Polymorphisms and Interaction between Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Apolipoprotein(a) Genotypes and the Risk of Coronary Artery Disease in Czech Male Caucasians. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2000, roč. 69, Feb, s. 137-143. ISSN 1096-7192.
 137. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Stanislav JANOUŠEK a J JAN. Using: harmonic imaging and contrast agents improves sensitivity and specificity of dobutamine echocardiography. Cardio. Slovenská republika: Slovenská kardiologická společnost, 2000, roč. 9, č. 6, s. 317-322. ISSN 1210-0048.
 138. 1999

 139. MUŽÍK, Jan, Petr BENEŠ, Miloš DENDIS, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL a Vladimír ZNOJIL. Molecular variants of renin-angiotensin system genes and endothelin-1 gene in Czech men with coronary artery disease. Cor et Vasa. Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. K 156, 1 s. ISSN 0010-8650.
 140. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Relation of polymorphisms in apolipoproteins B, E, (a) and plasminogen activator inhibitior-1 genes to coronary artery disease in czech men under 55 years. Cor et Vasa. Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. 141. ISSN 0010-8650.
 141. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Richard SOUČEK, Svatopluk NEHYBA, Jiří JANČÍK a Otakar BOČEK. Základy funkčního vyšetření srdce a krevního oběhu. 2. vyd. Brno: IDP VZ v Brně, 1999. 198 s. ISBN 80-7013-297-3.
 142. 1998

 143. HRSTKOVÁ, Hana a Lubomír ELBL. Cardiac toxicity its monitoring by excercise ECO cardiography in children. In Supportive care in oncology. 1. vyd. Praha: Pediatrická onkologická společnost, 1998. s. 120.
 144. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Nataša HONZÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jan NOVOTNÝ. Pozdní somatické následky protinádorové léčby u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl.1, s. S25, 1 s. ISSN 0069-2328.
 145. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA a Jiří JANČÍK. Rehabilitace u nemocných po infarktu myokardu. Abstrakt. Cor Vasa. 1998, roč. 40, Suppl. 4, s. 21. ISSN 0010-9650.
 146. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Lubomír ELBL a Marie PEJCHLOVÁ. Tělesná zdatnost dětí po léčbě akutní lymfoblastické leukémie podle MBF protokolu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 18, 1 s. ISSN 0069-2328.
 147. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ a Václav CHALOUPKA. Zátěžová echokardiografie u dětí : kdy indikovat? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S28, 2 s. ISSN 0069-2328.
 148. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Hana HRSTKOVÁ, J. KISS, I. VÁŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří JANČÍK. Zátěžová echokardiografie u onkologických pacientů. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 1998, roč. 40, suppl. 4, s. 8. ISSN 0010-8650.
 149. 1997

 150. ELBL, L., R. HÁJEK, I. VÁŠOVÁ, Miroslav PENKA a Jiří VORLÍČEK. Kardiologické komplikace protinádorové léčby antracykliny. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 315-319. ISSN 1211-3395.
 151. 1996

 152. ELBL, Lubomír, Stanislav JANOUŠEK, Svatopluk NEHYBA a Václav CHALOUPKA. Analýza vedlejších účinků u dobutaminové zátěžové echokardiografie. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 246-252. ISSN 0042-773X.
 153. ELBL, L., I. VÁŠOVÁ, V. CHALOUPKA, R. HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Zhodnocení kardioprotektivního účinku bispiperazinedionu ICRF-187 (Cardioxane) u nemocných léčených antracykliny - echokardioardiografická studie. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 268-340. ISSN 0042-773X.
 154. 1995

 155. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, J. VORLÍČEK, R. HÁJEK a Dobroslav HÁJEK. Treatment of refractory multiple myeloma. Scripta medica. 1995, roč. 68, 1-2, s. 3-14. ISSN 1211-3395.
 156. 1994

 157. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, J. VORLÍČEK, R. HÁJEK a Dobroslav HÁJEK. Treatment of refractory multiple myeloma with vincristine, adriamycin, dexamethasone, and with repeated application of cyclophosphamide (C-VAD). Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 3, s. 111-115. ISSN 0303-8173.
 158. 1993

 159. ÚTRATOVÁ, J., Jiří MAYER a Lubomír ELBL. Zkušenosti s přípravkem Sulodexide u diabetiků s ischemickouchorobou dolních končetin. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1993, č. 6, s. 575-580. ISSN 0042-773X.
 160. ÚTRATOVÁ, Jarmila, Jiří MAYER a Lubomír ELBL. Zkušenosti s přípravkem sulodexide /Vessel Due F/ u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 6, s. 575-580. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2022 07:33