MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

učo 29315
Odborná asistentka KKOP MOU LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Oborové komise
Školitelé