logo Lékařská fakulta Klinika komplexní onkologické péče
Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem
14110811 KKOP MOU Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
zástupce přednosty klinikyMUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci