Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HOLÁNEK, Miloš, Iveta SELINGEROVÁ, Ondřej BÍLEK, Tomáš KAZDA, Pavel FABIAN, Lenka FORETOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Oldřich COUFAL, Katarína PETRÁKOVÁ, Marek SVOBODA a Alexandr POPRACH. Neoadjuvant Chemotherapy of Triple-Negative Breast Cancer: Evaluation of Early Clinical Response, Pathological Complete Response Rates, and Addition of Platinum Salts Benefit Based on Real-World Evidence. Cancers. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 7, s. 1-19. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers13071586.
 2. 2018

 3. POPRACH, Alexandr, Ondrej FIALA, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Katarína PETRÁKOVÁ, Milada ZEMANOVA, Katerina KOPECKOVA, Ondřej SLABÝ, Hana STUDENTOVA, Jindrich KOPECKY, Igor KISS, Jindrich FINEK, Ladislav DUŠEK a Tomas BUCHLER. Pazopanib for Metastatic Renal Cell Carcinoma: A Registry-based Analysis of 426 Patients. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2018, roč. 38, č. 1, s. 449-456. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.12243.
 4. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Peter GRELL, Ondřej MÁJEK, Renata SOUMAROVÁ, Jiri NOVAK, Petr BURKOŇ, Zdeněk KRÁL, Tomáš KAZDA a Rostislav VYZULA. Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. International Journal of Clinical Practice. HOBOKEN: Medicom International, 2018, roč. 72, č. 9, s. 1-9. ISSN 1368-5031. doi:10.1111/ijcp.13235.
 5. 2016

 6. FĚDOROVÁ, Lenka, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Iveta SELINGEROVÁ, PILATOVA K, VALIK D, Katarína PETRÁKOVÁ, Rostislav VYZULA, L ZDRAZILOVA-DUBSKA, KOZAKOVA S a DEMLOVA R. Baseline peripheral blood biomarkers predict clinical outcome ofadvanced melanoma patients treated with ipilimumab: singleinstitution real-life data experience. Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016, 5(Suppl 1):A34.
 7. PETRÁKOVÁ, Katarína, M. KRÁSENSKÁ, Dalibor VALÍK, M. HOLÁNEK, M. PALÁCOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Sledování cirkulujících hladin estradiolu u pacientek s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy – přínos v klinické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Suppl 3, s. "3S50"-"3S57", 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20163S50.
 8. PETRÁKOVÁ, Katarína a M. HOLÁNEK. Těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Supplementum 3, s. "3S23"-"3S28", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20163S23.
 9. PETRÁKOVÁ, Katarína a Miloš HOLÁNEK. Těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29, Supplementum 3, s. "3S23"-"3S28", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20163S23.
 10. 2015

 11. KOUKALOVÁ, Renata, Katarína PETRÁKOVÁ, Ludvík BOBOT, Monika PROCHÁZKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. 18 F-FDG PET/CT pozitivita silikonového granulomu u pacientky s nádorovou duplicitou. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky,8.4.-10.4.2015,Brno. 2015.
 12. 2014

 13. DOBEŠ, Petr, Ján PODHOREC, Oldřich COUFAL, Andrea JUREČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK a Roman HRSTKA. Influence of mutation type on prognostic and predictive values of TP53 status in primary breast cancer patients. Oncology Reports. Athens: National Hellenic Research Foundation, 2014, roč. 32, č. 4, s. 1695-1702. ISSN 1021-335X.
 14. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014. ISSN 0862-495X.
 15. SVOBODA, Marek, Markéta PALÁCOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. NEOADJUVANTNÍ TERAPIE TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU: VÝSLEDKY Z JEDNOHO PRACOVIŠTĚ A VÝHLED DO BUDOUCNA S MOŽNOSTMI MULTICENTRICKÉ SPOLUPRÁCE. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 16. HALÁMKOVÁ, Jana, Katarína PETRÁKOVÁ a Igor KISS. PARP inhibitory v léčbě karcinomu prsu u pacientek s BRCA mutací. In Onkologická revue. Praha: Current Media, 2014. s. 21-25. ISBN 978-80-260-5860-1.
 17. HALÁMKOVÁ, Jana, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Specifika ovariálního karcinomu u pacientek s mutací BRCA: léčba karcinomu ovaria inhibitory PARP. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 18, č. 1, s. 54-59. ISSN 1801-8750.
 18. 2012

 19. PALÁCOVÁ, Markéta, M. KRÁSENSKÁ, A. ONDRAČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, Lenka FORETOVÁ, Marie NAVRÁTILOVÁ a D. HANOUSKOVÁ. Diagnostika nádorů prsu ve skupině rizikových žen - Vlastní zkušenosti. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 25, Supplement 1, s. S96-S98, 3 s. ISSN 0862-495X.
 20. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ a Rudolf NENUTIL. Lobulární karcinom prsu u muže. Edukační sborník 36. BOD, 2012. s. 87-88.
 21. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
 22. 2011

 23. PETRÁKOVÁ, Katarína. Antracyklíny v léčbě metastatického karcinomu prsu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 1, s. 23-27. ISSN 1802-4475.
 24. PETRÁKOVÁ, Katarína. Avastin v léčbě karcinomu prsu. Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2011, roč. 24, č. 2, s. 101-105. ISSN 0862-495X.
 25. PETRÁKOVÁ, Katarína. Cílená neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - současnost a budoucnost. Breast cancer news. We Make Media, 2011, roč. 1, č. 1, s. 12-13. ISSN 1804-8218.
 26. SMITH, I. E., J. Y. PIERGA, L. BIGANZOLI, H. CORTES-FUNES, C. THOMSSEN, X. PIVOT, A. FABI, B. XU, D. STROYAKOVSKIY, F.A. FRANKE, B. KAUFMAN, P. MAINWARING, T. PIENKOWSKI, B. DE VALK, A. KWONG, J.L. GONZALEZ-TRUJILLO, I. KOZA, Katarína PETRÁKOVÁ, D. PEREIRA a K.I. PRITCHARD. First-line bevacizumab plus taxane-based chemotherapy for locally recurrent or metastatic breast cancer: safety and efficacy in an open-label study in 2,251 patients. Annals of Oncology. Oxford: Oxford University Press, 2011, roč. 22, č. 3, s. 595-602. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdq430.
 27. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT, Petr ČOUPEK, Lenka FORETOVÁ, Ludmila HYNKOVÁ, Petr HÝŽA, Vojtěch CHRENKO, Aranka KORVASOVÁ, Rudolf NENUTIL, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ a Monika SCHNEIDEROVÁ. Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 416 s. ISBN 978-80-247-3641-9.
 28. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
 29. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 30. PETRÁKOVÁ, Katarína. Systémová léčba karcinomu prsu. In Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. s. 329-336. ISBN 978-80-247-3641-9.
 31. PETRÁKOVÁ, Katarína. Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO. Breast cancer news. We Make Media, 2011, roč. 1, č. 3. ISSN 1804-8218.
 32. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 33. 2010

 34. PETRÁKOVÁ, Katarína. Emend (aprepitant) - nová možnost antiemetické profylaxe při léčbě solidních nádorů. In Rostislav Vyzula, Marek Svoboda. Nové léky v onkologické praxi 2009/2010. 1. vyd. Praha: Ambit Media, 2010. s. 69-73. ISBN 978-80-904596-1-8.
 35. PETRÁKOVÁ, Katarína. Fulvestrant v dávkování 500 mg a nové možnosti léčby. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, č. 5, s. 532-535. ISSN 1801-1209.
 36. FORETOVÁ, Lenka, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Renata KALÁBOVÁ, Marek SVOBODA, Marie NAVRÁTILOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, Karol BOLČÁK, Eva KREJČÍ a Luboš DRAŽAN. Genetic testing and prevention of pereditary pancer at the MMCI - over 10 years of experience. Klinická onkologie. 2010, roč. 23, č. 6, s. 388-400. ISSN 0862-495X.
 37. PETRÁKOVÁ, Katarína, Rudolf NENUTIL, Vuk FAIT a Ludmila HYNKOVÁ. Karcinom prsu. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 183-196. ISBN 978-80-7262-648-9.
 38. PETRÁKOVÁ, Katarína. Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory - studie s rozšířením vstupných kritérií. (Jana Kyselá). Komentář ke studii. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, č. 2, s. 233. ISSN 1801-1209.
 39. PROCHAZKA, Vit, Marek TRNENY, David ŠÁLEK, David BELADA, Tomáš KOZÁK, Tomáš PAPAJÍK, Robert PYTLÍK, Ingrid VÁŠOVÁ, Alice SYKOROVA, Milada JANKOVSKA, Katerina KUBACKOVA, Martin BREJCHA, Milan MATUSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Jan PIRNOS, J. NEPOMUCKA, David STAROSTKA, Milan LYSY, Vit CAMPR, Ludmila BOUDOVA, Marie TRNKOVA a Marketa PETROVA. Median Absolute Lymphocyte Count Independently Predicts Survival of Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with R-Chemotherapy:Analysis of 651 Patients Included In the Czech Lymphoma Project. In ASH annual meeting. 2010. ISSN 0006-4971.
 40. HRSTKA, Roman, Rudolf NENUTIL, A. FOURTOUNA, M. MASLON, C. NAUGHTON, S. LANGDON, E. MURRAY, A. LARIONOV, Katarína PETRÁKOVÁ, P. MULLER, M. DIXON, T. HUPP a Bořivoj VOJTĚŠEK. The pro-metastatic protein anterior gradient-2 predicts poor prognosis in tamoxifen-treated breast cancers. Oncogene. Great Britain: Nature Publishing Group, 2010, roč. 29, č. 34, s. 4838-4847. ISSN 0950-9232. doi:10.1038/onc.2010.228.
 41. 2009

 42. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In Co byste měli vědět o rakovině prsu. 2009. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 33-43. 1. vydání. ISBN 978-80-247-3063-9.
 43. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Radek TROJANEC, Marián HAJDÚCH, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 21, č. 6, s. 348-358. ISSN 0862-495X.
 44. 2008

 45. POPRACH, Alexandr, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radek LAKOMÝ, Radim NĚMEČEK, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. KARDIOTOXICITA LÉKŮ POUŽÍVANÝCH V ONKOLOGII. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s. 288-293. ISSN 0862-495X.
 46. NEKULOVÁ, Miroslava, Lenka DUBSKÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Ladislav PECEN, Radomír PILNÝ a Dalibor VALÍK. Kostní markery u nemocných s karcinomem prsu – C-Telopeptid kolagenu typu I (ICTP) jako marker monitorování kostních metastáz a efektu terapie bisfosfonáty. Klinick· biochemie a metabolismus 3/2008 183. Stapro s.r.o., 2008, roč. 16, č. 3, s. 183–188.
 47. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 130-132. ISBN 978-80-86793-11-5.
 48. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu. In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 1-3. ISBN 978-80-87086-03-2.
 49. 2007

 50. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA a Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5.
 51. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Jiří NOVÁK a Rostislav VYZULA. Riziko vzniku sekundárních malignit u pacientů léčených pro Hodgkinovu nemoc. In Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007. s. 141-142. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 52. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007. s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
 53. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007. s. 3.
 54. 2006

 55. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, č. 6, s. 299-304. ISSN 0862-495X.
 56. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X.
 57. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006. s. 24. ISBN 80-239-8240-0.
 58. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab. In 19th meeting of European Association For Cancer Research. 1. vyd. Budapešť: European Association for Cancer Research, 2006. s. 207-207.
 59. 2005

 60. SVOBODA, Marek, Silvie BLAŽKOVÁ, Jan MALÁSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radka OBERMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 122. ISBN 80-86793-05-2.
 61. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. s. 9. ISBN 80-239-6302-3.
 62. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005. s. 13. ISBN 80-239-6302-3.
 63. 2002

 64. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, M. BUDÍKOVÁ, I. HOROVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Petr ČOUPEK, Pavel ŠLAMPA, Zuzana ŠENEKLOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Lokální recidivy a vzdálená diseminace u pacientek s karcinomem prsu I. a II. klinického stádia léčených konzervativním chirurgickým výkonem a radioterapií. Radiační onkologie. Praha, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10;17, 8 s. ISSN 1213-1695.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2022 07:46