MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

učo 718
Odborný asistent KOO MOU LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Oborové komise
  • Školitelé PhD (obory Gynekologie a porodnictví, Gynekologie a porodnictví (angl.), Onkologie a Onkologie (angl.))
Školitelé