Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. CHOVANEC, Josef, Iveta SELINGEROVÁ, Kristína GREPLOVÁ, Sofie Leisby ANTONSEN, Monika NÁLEŽINSKÁ, Claus HØGDALL, Estrid HØGDALL, Erik SØGAARD-ANDERSEN, Kirsten M JOCHUMSEN, Pavel FABIAN, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Adjustment of serum HE4 to reduced glomerular filtration and its use in biomarker-based prediction of deep myometrial invasion in endometrial cancer. Oncotarget, 2017, roč. 8, č. 64, s. 108213-108222. doi:10.18632/oncotarget.22599.
 2. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Petr ŠKAPA, Jiří ŠPAČEK a Josef CHOVANEC. Hladkosvalové nádory děložní nejistého maligního potenciálu. Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 248-255. ISSN 1802-4475.
 3. CHOVANEC, Josef, Richard FERANEC, Monika NÁLEŽINSKÁ a Tomáš CACEK. Chirurgická léčba ovariálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii, Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 5, s. 237-241. ISSN 0035-9351.
 4. CACEK, Tomáš, Monika NÁLEŽINSKÁ a Josef CHOVANEC. Klinický význam C-reaktivního proteinu v onkogynekologii. Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 224-226. ISSN 1802-4475.
 5. DVOŘÁKOVÁ, Marie, Zdeňka PEŠOVÁ, Monika NÁLEŽINSKÁ, Josef CHOVANEC a Jan DVOŘÁK. Ošetřovatelská péče o operační ránu po radikální vulvektomii per secundam – komentovaná kazuistika z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků. Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 244-247. ISSN 1802-4475.
 6. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Ondřej SLÁMA a Josef CHOVANEC. Paliativní péče v gynekologické onkologii -komentované kazuistiky. Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 236-243. ISSN 1802-4475.
 7. FERANEC, Richard a Josef CHOVANEC. Role hypertermické intraperitoneální chemoterapie v léčbě pokročilého a recidivujícího ovariálního karcinomu. Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 220-223. ISSN 1802-4475.
 8. JELENEK, Gabriel a Josef CHOVANEC. Serózní tubární intraepiteliální karcinomy (STIC). Onkologie, Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 232-235. ISSN 1802-4475.
 9. 2016

 10. CHOVANEC, Josef, Monika NÁLEŽINSKÁ a Gabriel JELENEK. Nová léčiva v terapii ovariálního karcinomu aneb proč zůstává základem primární radikální výkon. Postgraduální medicína, 2016, roč. 18/2016, č. 18, s. 10 - 16. ISSN 1212-4184.
 11. 2014

 12. CHOVANEC, Josef a Veronika BLÁHOVÁ. Cílená biologická léčba karcinomu ovaria. Acta medicinae, ERA Média s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 30-32. ISSN 1805-398X.
 13. 2012

 14. CHOVANEC, Josef. Další pozitivní studie u karcinomu ovaria. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, roč. 25, č. 5, s. 386. ISSN 0862-495X.
 15. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan BLATNÝ, Danuše DEMBICKÁ, Jiří DOMANSKÝ, Klára DRÁBOVÁ, Josef CHOVANEC, Leoš KŘEN, Zdenka KŘENOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Denisa MENDELOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Peter MÚDRY, Markéta PALÁCOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Danica ZAPLETALOVÁ, Karel ZITTERBART a Jana ZITTERBARTOVÁ. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 206 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2567-6.
 16. 2011

 17. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. A common variation in the cannabinoid 1 receptor (CNR1) gene is associated with pre-eclampsia in the Central European population. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 155, č. 1, s. 19-22. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2010.11.004.
 18. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Josef TOMANDL, Petr BIENERT, Josef CHOVANEC, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Dalibor VALÍK. Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie. In Brněnské onkologické dny. 2011.
 19. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Josef TOMANDL, Petr BIENERT, Josef CHOVANEC, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Dalibor VALÍK. Circulating Levels of Agouti-Related Peptide in Endometrial Cancer Survivors. World Journal of Oncology, 2011, roč. 2, č. 5, s. 232-237. ISSN 1920-4531. doi:10.4021/wjon385w.
 20. HLAVNA, Marián, Lukáš KOHÚT, Jolana LIPKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. Relationship of resistin levels with endometrial cancer risk. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 2, s. 124-128. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_02_124.
 21. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 22. 2010

 23. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. A common Polymorphism in the Cannabinoid Receptor Type I Gene (CNR1) is Associated with Pre-eclampsia in the Central-European population. 2010. ISSN 1018-4813.
 24. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Petr NOVÁK a Helena KOLÁŘOVÁ. Léčba recidiv karcinomu děložního hrdla. Onkologie, Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 177–180. ISSN 1802-4475.
 25. CHOVANEC, Josef. Maligní nádory endometria. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 205-210, 6 s. ISBN 978-80-7262-648-9.
 26. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jana KALVODOVÁ. Možnosti biologické léčby karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 27. CHOVANEC, Josef, J. DOSTÁLOVÁ a J. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ. Salvage chemotherapy in recurrent cervical cancer with topotecan and cisplatina. In CME Journal of Gynecologic Oncology, vol. 15, no. 1, p. 10. 2010.
 28. CHOVANEC, Josef. Trofoblastický choriokarcinom. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 83-86, 4 s. ISBN 978-80-7262-648-9.
 29. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Helena KOLAŘOVÁ. Úloha HE-4 v diagnostice karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 30. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Eva HOLANOVÁ. Úloha tukové tkáně v molekulární patofyziologii karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 31. CHOVANEC, Josef, Luboš MINÁŘ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Zhoubné mezenchymální a smíšené nádory dělohy - možnosti léčby. In Sborník přednášek - 15. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden. 2010.
 32. 2009

 33. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Leptin--2548 g/A polymorphism in endometrial cancer. Klinická Onkologie, ČR, 2009, roč. 2009, č. 22, s. 223-227. ISSN 1802-5307.
 34. MINÁŘ, Luboš, Jan KÜMMEL a Josef CHOVANEC. Maligní nádory vulvy. Praktická gynekologie, 2009, roč. 13/2009, č. 3, s. 148-152. ISSN 1211-6645.
 35. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Luboš MINÁŘ a Josef CHOVANEC. První zkušeností s vakcinací proti HPV na GPK Brno. In Sborník přednášek - 14. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden 2010. 2009.
 36. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Luboš MINÁŘ. Vliv hodnoty CA125 a hemoglobinu na prognózu ovariálního karcinomu. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 74/2009, č. 4. ISSN 1210-7832.
 37. 2008

 38. CHOVANEC, Josef. Gemcitabin a kaboplatina v léčbě relaxujícího ovariálního karcinomu, výsledky prospektivní česko-slovenské observační neintervenční studie. In Sborník abstrakt: 13. ročník odborného symposia: Onkologie v gynekologii a mammologii. Brno, 2008. s. 109-112, 4 s.
 39. CHOVANEC, Josef. Karcinom hrdla děložního. Lékařské listy, Praha: Zdravotnické noviny, 2008, č. 7, s. 30 - 33.
 40. CHOVANEC, josef. Karcinom prsu – aktuální problém. Interní medicina pro praxi, Olomouc: SOLEN, 2008, roč.10, č. 2, s. 84 - 89. ISSN 1212-7299.
 41. CHOVANEC, Josef. Tamoxifen a raloxifen - Jak zvládnout nežádoucí účinky. Gynekologie po promoci, Praha: Medical Tribune CZ, 2008, roč. 8, č. 3, s. 53-54. ISSN 1213-2578.
 42. CHOVANEC, Josef, R NEUMANOVÁ, J., A BIENERTOVÁ-VAŠKŮ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Topotekan v léčbě karcinomu hrdla děložního. In Sborník abstrakt: 13. ročník odborného symposia: Onkologie v gynekologii a mammologii. Brno, 2008. s. 107-108, 2 s.
 43. 2007

 44. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Jana NAVRÁTILOVÁ. Bisfosofonáty v terapii kostních metastáz karcinomu prsu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 11, č. 2, s. 77-80. ISSN 1211-6645.
 45. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. ENDOMETRIAL CANCER AND CHOLECYSTECTOMY: A POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY. In Proceedings of the 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 2007.
 46. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Marcela JANKŮ. Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria? Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, roč. 6/72, č. 6, s. 419-423. ISSN 1210-7832.
 47. DVOŘÁK, Karel, R. NEUMANOVÁ, Zdeněk PAČOVSKÝ, Renata MAREČKOVÁ, Mária KUZÁROVÁ, E. JANDÁKOVÁ a Josef CHOVANEC. Nestandardní postupy v mammologii. In Onkologie v gynekologii a mammologii. 2007. s. CD nosič. ISBN 978-80-87086-00-1.
 48. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Petr JANKŮ a Igor CRHA. Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie, Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 283-289. ISSN 1211-6645.
 49. 2006

 50. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006. s. 780-780, 1 s.
 51. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Karcinom pochvy. Praktická gynekologie, únor 2006, s.74-77, 2006.
 52. CHOVANEC, Josef. Karcinom pochvy. Praktická gynekologie, Brno, 2006, roč. 10, č. 2, s. 74 - 77.
 53. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází. Medica Publishing. Brno: Medica Publishing, 2006. 79 s. Závěrečná grantová zpráva.
 54. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází. první. Brno: Medica publishing and consulting, 2006. 136 s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA IGA MZ ČR 7696-3.
 55. MINÁŘ, Luboš a Josef CHOVANEC. Prediktivní role vaginální ultrasonografie v diagnostice karcinomu endometria pomocí stanovení tzv. endometrium/myometrium indexu(EMI). Česká gynekologie, 2006, roč. 11/2006, č.6, s. 541-455. ISSN 1210-7832.
 56. 2005

 57. ROTTEROVÁ, Pavla, Rudolf NENUTIL, Leopold ROTTER, Zina HANZELKOVÁ, Zdena DVOŘÁKOVÁ, Josef CHOVANEC, Jitka KYCLOVÁ a Leoš KŘEN. The detection of p16 protein in uterine cervix lesions. Česká gynekologie, 2005, roč. 2005, č. 70, s. 295-298. ISSN 1210-7832.
 58. 2004

 59. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Jana ŠARMANOVÁ a Zdenk ŠARMAN. Ovarian hyperstimulation syndrome analysis of risk factors using data mining methods. In Book of abstracts XVIII th congres of EBCOG. 1;2004. Athens: EBCOG, 2004. s. 215-216, 2 s.
 60. 2003

 61. ROTTEROVÁ, Pavla, Rudolf NENUTIL, Zina HANZELKOVÁ, Šárka HELÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Josef CHOVANEC a Leopold ROTTER. Exprese P16INK4A v dyspláziích a nádorech děložního čípku. Klinická onkologie, 2003, roč. 2003, č. 16, s. 249-251. ISSN 0862-495X.
 62. CHOVANEC, Josef. Gynekologické zhoubné novotvary. Zdravotnické noviny - Lékařské listy, Praha, 2003, roč. 52, s. 8. ISSN 0044-1996.
 63. CHOVANEC, Josef. Hormonální léčba karcinomu prsu. Zdravotnické noviny - Lékařské listy, Praha, 2003, roč. 53, s. 8 - 12. ISSN 0044-1996.
 64. CHOVANEC, Josef a Jana NAVRÁTILOVÁ. Kostní metastázy u karcinomu prsu. In Sborník abstrakt: 8. ročník odborného symposia: Onkologie v gynekologii a mammologii. 1. vyd. Brno, 2003. s. 101 - 104, 3 s.
 65. CHOVANEC, Josef. Maligní nádory endometria. Zdravotnické noviny - Lékařské listy, Praha, 2003, roč. 53/2003, s. 19 - 22. ISSN 0044-1996.
 66. CHOVANEC, Josef, Jiří TÁBORSKÝ, Leo ROTTER a Eva JURÁNKOVÁ. Prognostic Importance of Chemotherapy-induced Amenorrhoea in Women with Breast Cancer. International Journal of Gynaecological Oncology, 2003, roč. 13/2003, s. 85.
 67. 2002

 68. CHOVANEC, Josef. Chorikarcinom.In: Diagnostické a lécebné postupy u maligních chorob, Adam, Z., Vorlícek, J. a kolektiv. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2002, 2002. 4 s.
 69. CHOVANEC, Josef a Olga RAŠOVSKÁ. Maligní nádory endometria.In: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, Adam, Z., Vorlíček, J. a kolektiv. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2002, 1. vydání, 2002. 223 - 233.
 70. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠRAMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK a umělé neuronové sítě NEUL 3. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza r. Moderní gynekologie, ČR: Moderní gynekologie, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 11.
 71. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Paclitaxel - weekly režim u starších pacientek s karcinomem ovaria. In Sborník přednášek 7.ročník sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, FN Brno 2002. 2002. s. 102-104, 3 s.
 72. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Weekly paclitaxel injection in elderly women with recurrent ovarian cancer. International Journal of cancer, Supplementum 13, 2002, 2002, s. 386.
 73. CHOVANEC, Josef, Jiří TÁBORSKÝ a Leo ROTTER. Weekly paclitaxel injection in elderly women with recurrent ovarian cancer. International Journal of Cancer, USA: Wiley InterScience, 2002, roč. 13, s. 386. ISSN 0020-7136.
 74. 2001

 75. CHOVANEC, Josef. Drenáž při gynekologických operacích. In:Drény a jejich využití v chirurgických oborech, Čapov, I., Wechsler, J. a kolektiv. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 2001. s.160 - 16.
 76. 2000

 77. CHOVANEC, Josef. Hormonální lecba karcinomu prsu. 2000. 4 s. Gynekolog, 9, 2000, s. 167 - 170.
 78. CHOVANEC, Josef. Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu. 2000. 5 s. Česká gynekologie, 65, 2000, s. 48 - 52.
 79. 1999

 80. ŠIK, Svatopluk a Josef CHOVANEC. Gemzar v léčbě recidivy ovariálního karcinomu. : Česká gynekologie - Supplementum 1, 64, 1999, s. 11., 1999. 1 s.
 81. CHOVANEC, Josef. Hysteroskopie v diagnostice a léčbě recidiv korporálního karcinomu. 1999. 1 s. Česká gynekologie - Supplementum 1, 64, 1999, s. 1.
 82. 1998

 83. ŠIK, Svatopluk, Josef CHOVANEC a Alena BULIKOVÁ. Antitrombotická prevence v předopedoperační přípravě gynekologických pacientek. Prakt.gynekologie-speciál: Abstrakta z konference ČGPS, 2, 1998, s. 6., 1998.
 84. CHOVANEC, Josef, Svatopluk ŠIK a Josef KŘÍŽ. Konzervativní chirurgie v léčbě karcinomu mammy. Praktická gynekologie, 1998, roč. 1998, speciál, s. 24-25. ISSN 1211-6645.
 85. 1997

 86. CHOVANEC, Josef a Lenka PELÍŠKOVÁ. Hormonální receptory v karcinomu mammy. Praktická gynekologie, 1997, roč. 1, č. 5, s. 62-63. ISSN 1211-6645.
 87. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Josef CHOVANEC. Hysteroskopický, sonografický a histologický obraz peri- a postmenopauzálního endometria. In Endometrium v peri- a postmenopauze. Bratislava: Slovak Academic Press, 1997. s. 72-83. ISBN 80-85665-96-4.
 88. CHOVANEC, Josef. Chemoterapie u gynekologických malignit. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 59-63. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 89. CHOVANEC, Josef, Ondřej BLÁHA a Jan FILKA. Senologický program ve Fakultní porodnici v Brně. Gynekolog, 1997, roč. 6, č. 1, s. 36-37. ISSN 1210-1133.
 90. CHOVANEC, Josef, Ondřej BLÁHA a J. FILKA. Senologický program ve Fakultní porodnici v Brně. Gynekolog, 1997, roč. 6, č. 1, s. 34-35. ISSN 1210-1133.
 91. CHOVANEC, Josef a Ondřej BLÁHA. Sledování prekanceóz endometria pomocí cytologie. In Endometrium v perime- a postmenopauze. Bratislava: Slovak Academic Press, 1997. s. 56-59. ISBN 80-85665-96-4.
 92. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a O. PRÁŠEK. Vyšetření ONCO-SCINEREM CR-103, před ukončením léčby ZN ovaria. Gynekolog, 1997, roč. 2, č. 3, s. 104. ISSN 1210-1133.
 93. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a Tomáš KOUKAL. Vyšetření Onco-Scintem CR-103 před ukončením léčby zhoubných nádorů ovaria. Gynekolog, 1997, roč. 6, č. 6, s. 104. ISSN 1210-1133.
 94. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a LF MU,Brno. Vyšetření Onco-Scintem CR-103,před ukončením léčby zhoubných nádorů ovaria. Gynekolog, Hradec Králové: medEXart, 1997, roč. 6, č. 3, s. 104. ISSN 1210-1133.
 95. CHOVANEC, Josef. Zásady chirurgické léčby a aktinoterapie v gynekologické onkologii. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brna: Masarykova univerzita, 1997. s. 53-58. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 96. 1996

 97. BLÁHA, Ondřej a Josef CHOVANEC. Počítačová tomografie v předoperačním stagingu pacientek s karcinomem děložního těla. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 61, č. 4, s. 253-254. ISSN 1210-7832.
 98. 1995

 99. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a LF MU, Brno. Hormonální terapie zhoubných onemocnění ženských pohlavních orgánů. Scripta medica, Brno: LF MU, Brno, 1995, roč. 1995, č. 68, s. 370-374.
 100. 1994

 101. CHOVANEC, Josef, Ondřej BLÁHA a LF MU, Brno. Užití Onco-Scintu CR-103 v diagnostice pacientek s karcinomem ovaria a jejich dispenzarizaci. In PRÁŠEK, Jiří a LF MU Brno. Sborník abstrakt vědecké konference SGPS a ČGPS. Bratislava: SGPS, 1994. s. 246. 1.
 102. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a LF MU. Výsledky terapie Ca endometria na I.gyn.-por.klinice v Brně v letech 1983-1993. In Sborník abstrakt vědecké konference SGPS a ČGPS. Bratislava: SGPS, 1994. s. 19-20. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 8. 2019 02:28