MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

učo 47652
Odborný asistent DerKI FN USA LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech