Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NEČAS, Miroslav. Doporučení ČDS ČLS JEP a ČSAKI pro léčbu chronické spontánní urtikarie. Česko-slovenská dermatologie. 2022, roč. 2022, č. 97, s. 32-99.
 2. NEČAS, Miroslav. Nové možnosti aplikace sekukinumabu (studie ALLURE a MATURE). Remedia. 2022, roč. 2022, č. 32, s. 419-424.
 3. NEČAS, Miroslav. Úspěšná léčba závažné psoriázy secukinumabem u pacienta s roztroušenou sklerózou - kazuistika. Remedia. Remedia s.r.o., 2022, roč. 2022, č. 1, s. 38-42. ISSN 0862-8947.
 4. NEČAS, Miroslav. Úspěšná léčba závažné psoriázy sekukinumabem u pacienta s roztroušenou sklerózou. Remedia. 2022, roč. 2022, č. 32, s. 38-42.
 5. 2021

 6. NEČAS, Miroslav. Léčba kopřivky včera, dnes a zítra. In Kongres ke 100. výročí založení Kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně. 2021.
 7. NEČAS, Miroslav. Volba biologika z hlediska komorbidit psoriázy. In Trýbův dermatologický den. 2021.
 8. NEČAS, Miroslav. Výborný a dlouhodobý efekt secukinumabu u pacientky s těžkou psoriázou a psoriatickou artritidou. In Tichý M. Rozmanité projevy psoriatické nemoci – Kazuistický atlas. Solen, 2021. s. 26-30. ISBN 978-80-7471-333-0.
 9. NEČAS, Miroslav. Výhody nových inhibitorů interleukinů v léčbě psoriázy. In Kongres ke 100. výročí založení Kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně. 2021.
 10. 2019

 11. NEČAS, Miroslav. Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy - naše zkušenosti. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
 12. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Hand eczema. In 28th EADV Congress, Madrid. 2019.
 13. NEČAS, Miroslav, Vladimír VAŠKŮ a Eva BŘEZINOVÁ. Lack of omalizumab efficacy in severe atopic dermatitis with extremely elevated EgE levels: two case reports and a literature rewiev. Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. Dermatovenerologic Society of Slovenija, 2019, roč. 28, č. 2019, s. 89-92. ISSN 1318-4458. doi:10.15570/actaapa.2019.22.
 14. NEČAS, Miroslav. Omalizumab - nová možnost léčby chronické spontanní kopřivky, naše zkušenosti. Remedia. 2019.
 15. NEČAS, Miroslav. Psoriatická artritida - významný aspekt při výběru léčby závažné psoriázy. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
 16. NEČAS, Miroslav. Roztroušná skleróza u pacientů s psoriázou - co je dobré vědět. 2019.
 17. SLONKOVÁ, Veronika, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Účinná léčba psoriázy apremilastem u polymorbidního pacienta. Psoriasis News. We Make Media, 2019, roč. 3, č. 2, s. 22-26. ISSN 2570-6446.
 18. SLONKOVÁ, Veronika, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Účinná léčba psoriázy apremilastem u polymorbidního pacienta - kazuistika. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
 19. 2018

 20. NEČAS, Miroslav. Apremilast - výhody šetrné léčby psoriázy. In 6. dermatologický den Antonína Trýba, Brno. 2018.
 21. NEČAS, Miroslav. Co (ne)víme o kalcifylaxi? In 24. národní dermatologický kongres, Praha. 2018.
 22. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Ekzémová onemocnění rukou. Pracovní lékařství. Praha, 2018, roč. 2018, 3-4, s. 70-84. ISSN 0032-6291.
 23. NEČAS, Miroslav. Nonuremická kalcifylaxe u polymorbidní pacientky. In XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. 2018.
 24. KAFKOVÁ, Jana, Pavlína ZÍMOVÁ, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Prospective Controlled Study Evaluating Pull Test with Correlation Serum Iron, Ferritin, Tranferin, Vitamin B12, Folic Acid in Patients with Alopecias in The Czech Republic. Hair Therapy & Transplantation. 2018, roč. 1, č. 8, s. 1 - 10. ISSN 2167-0951.
 25. NEČAS, Miroslav. Xolair v léčbě chronické spontánní kopřivky. In 6. dermatologický den Antonína Trýba, Brno. 2018.
 26. 2017

 27. HABLÁKOVÁ, Jana, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Bulózní forma Sweetova syndromu. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 1, s. 43-45. ISSN 1805-0611.
 28. NEČAS, Miroslav. Kožní změny a onemocnění vyvolané působením ultrafialového záření. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 4, s. 212-220. ISSN 1805-0611.
 29. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života nemocných s atopickou dermatitidou v ČR - výsledky naší studie. In 23. národní dermatologický kongres, Brno, Courtyard by Marriott Hotel Brno, 24.-25.11.2017. 2017.
 30. NEČAS, Miroslav. Naše zkušenosti s léčbou chronické spontánní kopřivky omalizumabem. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
 31. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Occupational and non-occupational dermatoses in metal industry workers. In 26th EADV Conference, Geneva. 2017.
 32. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Periorbital Allergic Contact Dermatitis - The Most Common Allergens in the Czech Republic. International Journal of Ophthalmology and Clinical Research. Wilmington: ClinMed International Library, 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-5. ISSN 2378-346X.
 33. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Quality of life and psychological disturbances in adults with atopic dermatitis in the Czech Republic. Journal of biological regulators and homeostatic agents. Silva Marina: Biolife SAS, 2017, roč. 31, 2, Suppl. 2, s. 227-233. ISSN 0393-974X.
 34. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Quality of life in adults with atopic dermatitis in the Czech Republic. In 26th EADV Congress, Geneva, Switzerland, 13.-17.9.2017. 2017.
 35. 2016

 36. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Facial allergic contact dermatitis. In 25th EADV Congress, Vienna. 2016.
 37. NEČAS, Miroslav. Mikrobiální ekzém. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 6, č. 4, s. 211-215. ISSN 1805-0611.
 38. NEČAS, Miroslav. Vezikulózní palmoplantární ekzém. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 6, č. 4, s. 216-219. ISSN 1805-0611.
 39. 2015

 40. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Roman HAKL, Vojtěch THON, Tomáš FREIBERGER, Barbora RAVČUKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. A novel STAT3 gene mutation revealed in a patient with hyper IgE syndrome and severe eczema. In 24th EADV Congress, 7.-11.10.2015, Copenhagen, Denmark. 2015.
 41. NEČAS, Miroslav. Neobvykle probíhající případ atypické mykobakteriózy. 2015.
 42. NEČAS, Miroslav. Nové poznatky v etiopatogenezi chronické spontánní kopřivky. In 21. národní dermatologický kongres. 2015.
 43. PAPOUŠKOVÁ, Lenka a Miroslav NEČAS. Pityriasis rubra pilaris úspěšně léčená infliximabem. 2015.
 44. 2014

 45. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Dermatologický index kvality života rodiny - validace české verze dotazníku. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 89, č. 6, s. 264-268. ISSN 0009-0514.
 46. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s cyklosporinem A v léčbě atopické dermatitidy. In 4. brněnský dermatologický den Antonína Trýba, 28.11.2014, Hotel Holiday Inn, Brno. 2014.
 47. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Eliška DASTYCHOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. In 20. národní dermatologický kongres, 11.-12.4.2014, Praha. 2014.
 48. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. In XXI. ročník Konference mladých lékařů, 4.6.2014, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno. 2014. ISSN 1805-7977.
 49. 2013

 50. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života, Stručný dotazník vnímání nemoci - nově v českém jazyce. Česká dermatovenerologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 3, č. 4, s. 247-251. ISSN 1805-0611.
 51. BŘEZINOVÁ, Eva a Miroslav NEČAS. Kvalita života u atopické dermatitidy. In 19. národní dermatologický kongres 18.-19.10.2013, Best Western Premier Hotel International Brno. 2013.
 52. BŘEZINOVÁ, Eva a Miroslav NEČAS. Úspěšná léčba cyklosporinem u případu atopické erytrodermie. In Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Konferenční sborník XX. ročníku Konference mladých lékařů 2013. 1.vyd. Brno, 2013. s. 14. ISSN 1805-7977.
 53. 2012

 54. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Contact sensitisation in patients with leg ulcers between the years 2001 and 2011 in Brno, Czech Republic. In Abstracts on CD-ROM, 21st EADV Congress Skin is vital, Praha, 27.-30.9.2012. 1. vyd. Praha, 2012. s. nestránkováno, 1 s. ISBN 978-88-906829-2-6.
 55. BŘEZINOVÁ, Eva a Miroslav NEČAS. Případ atopické erytrodermie úspěšně léčené cyklosporinem. In Grifart, spol. s r.o. Sborník abstrakt Konference s mezinárodní účastí, 3. brněnský den Antonína Trýba, Brno, 7.12.2012. 1. vyd. Brno, 2012. s. 29.
 56. 2011

 57. NEČAS, Miroslav. Atopická dermatitida a její léčba. In Praktické lékárenství 7, 2011, Suppl. A - V. kongres Praktického lékárenství - Abstrakta, Olomouc 13.-14.5.2011. 2011. ISSN 1803-5906.
 58. NEČAS, Miroslav. Atopický ekzém. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2011, roč. 1, č. 2, s. 8-23. ISSN 1805-0611.
 59. NEČAS, Miroslav. Biologická léčba psoriázy v kontextu závažných komorbidit. In 17. Národní dermatololgický kongres, Brno, 7.-8.10.2011 : Sborník abstrakt. 2011.
 60. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Contact sensitization in patients with leg dermatitis. In 8th EADV Spring Symposium, Karlovy Vary 14.-17.4.2011, Abstracts on CD-rom. I. 2011. 1 s.
 61. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Ekzém obličeje - kontaktní alergeny. In 17. Národní dermatologický kongres, Brno, 7.-8.10.2011 : Sborník abstrakt. 2011.
 62. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní ekzém. Lékařské listy : odborná příloha Zdravotnických novin. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 60, č. 3, s. 13-16, 3 s. ISSN 0044-1996.
 63. NEČAS, Miroslav. Novinky z AAD 2011 v New Orleans. In Abstrakta, AAD 2011, Akademie Ambulantních a klinických Dermatologů , Praha, 3.-4.6.2011. 2011.
 64. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 65. 2010

 66. NEČAS, Miroslav. Aeroalergeny a etiopatogeneze atopického ekzému. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010. s. 20.
 67. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Contact sensitization in patients, with lower extremity dermatitis in the South Moravian region, Czech Republic. Phlebology. Velká Británie: Royal Society of Medicine, 2010, roč. 25, č. 3, s. 132-137. ISSN 0268-3555. doi:10.1258/phleb.2009.009024.
 68. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Contact sensitization to formaldehyde releasing preservatives from cosmetic products. In 19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Goethenburg, Švédsko - Abstrakta na CD. 1. vyd. Hannover, Germany: Pharma Service, 2010. s. P41, 1 s.
 69. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Ekzém rukou - kontaktní alergeny. In V. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Abstrakta - Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 1. 1. vyd. Praha: Olympia a.s., 2010. s. 39. ISSN 0009-0514.
 70. NEČAS, Miroslav. Kdy a komu místní a celkovou léčbu psoriázy. In 16. Národní dermatologický kongres - Abstrakta. 1. vyd. Praha: Česká akademie dermatovenerologie, 2010. s. 7.
 71. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní přecitlivělost na pomocné látky přípravků kosmetických a farmaceutických u ekzematiků. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2010, roč. 85, č. 2, s. 78-90. ISSN 0009-0514.
 72. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Kontaktní přecitlivělost u pacientů s ulcus cruris. Hojení ran. Praha: Nakladatelství GEUM Praha, 2010, roč. 4, č. 3, s. 20-24. ISSN 1802-6400.
 73. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Kontaktní přecitlivělost u pacientů s ulcus cruris. In V. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Abstrakta - Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 1. 1. vyd. Praha: Olympia a.s., 2010. s. 40. ISSN 0009-0514.
 74. FIALOVÁ, Iva a Miroslav NEČAS. Naše zkušenosti s léčbou ustekinumabem u těžké ložiskové psoriázy - poster. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta, Brno, 15.10.2010. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010. s. 39.
 75. NEČAS, Miroslav. Tradiční terapie psoriázy. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010. s. 24.
 76. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Ustekinumab in the treatment of severe rupioid psoriasis: A case report. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2010, roč. 19, č. 2, s. 23-27. ISSN 1318-4458.
 77. ĎURČANSKÁ, Veronika a Miroslav NEČAS. Zaujímavá súvislosť psoriázy s artropatiou a Morbus Crohn - kazuistika. In 16. Národní dermatologický kongres - Abstrakta, Praha, 29.4.-2.5.2010. 1. vyd. Praha: Česká akademie dermatovenerologie, 2010. s. 17.
 78. NEČAS, Miroslav. Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti adalimumabu v dermatologii z dlouhodobého hlediska. Biologická léčba. Praha: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 3, č. 3, s. 135-141. ISSN 1803-5701.
 79. 2009

 80. NEČAS, Miroslav. Aeroallergens in atopic dermatitis. In Čes-slov Derm. Praha, 2009. s. 101.
 81. NEČAS, Miroslav. Aeroallergens in atopic dermatitis. In Book of abstracts na CD - Internation congress of dermatology. Praha, 2009. s. 868.
 82. NEČAS, Miroslav. Aeroallergens in atopic dermatitis. In Čes-slov Derm. Praha: Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s. Praha, 2009. s. 159. ISSN 0009-0514.
 83. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Allergic contact dermatitis of the hands. In Abstrakta na CD. Berlin, 2009.
 84. ZGAŽAROVÁ, Simona a Miroslav NEČAS. Atopický ekzém. In Sborník abstrakt, XVII. brněnské dny praktického lékařství, Brno. 1. vyd. 2009. s. nestránkováno, 1 s.
 85. JEDLIČKOVÁ, Hana, Věra SEMRÁDOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Miroslav NEČAS. Classic Kaposi sarcoma - clinical picture, diagnostics and treatment. In Sborník abstrakt. 2009.
 86. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Contact hypersensitivity to adjuvant substances of pharmaceutical and cosmetic preparations. In Čes-slov Derm 2009, 84, No. 4. Praha: Nakladatelství Olympia a.s. Praha, 2009. s. 216. ISSN 0009-0514.
 87. NEČAS, Miroslav. Contact sensitisation in patients with leg ulcers. In Abstrakta na CD. Berlin, 2009. 1 s.
 88. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Ekzém rukou - kontaktní alergeny. In Abstrakta na CD. Praha, 2009.
 89. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Frequency of contact sensitization in patients with lower extremity eczema. In Čes-slov Derm. Praha: Česká lékařská společnost Praha, Nakladatelství Olympia a.s. Praha, 2009. s. 159-160. ISSN 0009-0514.
 90. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní přecitlivělost na alergeny Evropské standardní sady. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 6, s. 320-331. ISSN 0009-0514.
 91. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Kontaktní přecitlivělost u pacientů s ulcus cruris. In Abstrakta na CD. Praha, 2009. 1 s.
 92. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Konzervanty uvolňující formaldehyd jako příčina profesionálních ekzémů u obráběčů kovů. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 2, 3 s. ISSN 0009-0514.
 93. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Miroslav NEČAS a Anna VAŠKŮ. MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) C677T polymorphism and psoriasis. Clinical and Experimental Medicine. Milan: Springer, 2009, roč. 9, č. 4, s. 327-331. ISSN 1591-8890.
 94. 2008

 95. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Contact hypersensitivity to adjuvants in patients with chronic eczema. In Contact Dermatitis. Velká Británie: Blackwell Publishing Ltd., 2008. s. 66-67. ISSN 0105-1873.
 96. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Contact hypersensitivity to selected excipients of dermatological topical preparations and cosmetics in patients with chronic eczema. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2008, roč. 17, č. 2, s. 61-68. ISSN 1318-4458.
 97. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní ekzém obličeje. In Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008. s. 115. ISSN 1212-3536.
 98. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní ekzém obličeje (vyvolávající alergeny). In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 147. ISSN 0009-0514.
 99. NEČAS, Miroslav. Některé novější aspekty patogeneze atopické dermatitidy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 329-330. ISSN 0009-0514.
 100. NEČAS, Miroslav. Případ akutního otoku v obličeji s letálním vyústěním. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 215. ISSN 0009-0514.
 101. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ generalizované psoriázy, kontraindikované ke konvenční systémové terapii, úspěšně léčené efalizumabem. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 1, s. S23-S27, 5 s. ISSN 0009-0514.
 102. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Terapie adalimumabem u pacientky s generalizovanou psoriázou a psoriatickou artropatií po selhání předchozí biologické léčby. In Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta a.s., 2008. s. 195-200. ISBN 978-80-204-1875-3.
 103. 2007

 104. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Atopické epikutánní testy při hodnocení podílu aeroalergenů na recidivách atopického ekzému. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007. s. 105-106.
 105. NEČAS, Miroslav. Atopické epikutánní testy s aerogenními alergeny. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 1, č. 1, s. 10-11. ISSN 1802-2960.
 106. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Contact hypersensitivity to the auxiliary substances of technical fluids. In Abstracts on CD-ROM 16 th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
 107. ZGAŽAROVÁ, Simona, Hana JEDLIČKOVÁ a Miroslav NEČAS. Fixní lékový exantém; popis případu. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
 108. ZGAŽAROVÁ, Simona, Hana JEDLIČKOVÁ a Miroslav NEČAS. Fixní lékový exantém; popis případu. In Česko-slovenská dermatologie. 2007.
 109. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní ekzém a průmyslové kapaliny. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
 110. DASTYCHOVÁ, Eliška a Miroslav NEČAS. Kontaktní ekzém a průmyslové kapaliny. In Česko-slovenská dermatologie. 2007.
 111. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Srovnání výsledků atopických epikutánních testů s ostatními metodami identifikace aeroalergenů jako spouštěčů atopického ekzému. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
 112. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Srovnání výsledků atopických epikutánních testů s ostatními metodami identifikace aeroalergenů jako spouštěčů atopického ekzému. In Česko-slovenská dermatologie. 2007.
 113. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Význam atopických epikutánních testů při vyšetřování pacientů s atopickým ekzémem. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 5, s. 254-259. ISSN 0009-0514.
 114. 2006

 115. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Identifikace podílu aeroalergenů na recidivách atopického ekzému. In Česko-slovenská Dermatologie, Abstrakta, 12. Pražské dermatologické sympozium s mezinárodní účastí. Praha: ČLS JEP, 2006. s. 351. ISSN 0009-0514.
 116. POSKEROVÁ, Hana, Marek ODSTRČIL a Miroslav NEČAS. Neobvyklá celková reakce na zubní náhradu. In Interdental 14.mezinárodní stomatologický kongres. 1. vydání. Bratislava SR: Slovenská komora zubných lekárov, 2006. s. 13. ISBN 0-969152-2-3.
 117. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ psoriatické erythrodermie léčené etanerceptem v kombinaci s acitretinem. Derma. Bratislava: Vydavateĺstvo SPOBAD BRATISLAVA, 2006, VI, č. 3, s. 17-21. ISSN 1335-7360.
 118. 2005

 119. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Kateřina PĚNČÍKOVÁ. Kontaktní přecitlivělost na vybrané pomocné látky dermatologických extern a kosmetických přípravků podle lokalizace ekzému. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2005, roč. 80, č. 5, s. 270-275. ISSN 0009-0514.
 120. NEČAS, Miroslav, Eliška DASTYCHOVÁ a Kateřina PĚNČÍKOVÁ. Kontaktní senzibilizace u pacientů s ekzémem bérce. Derma. Bratislava: Vydavateĺstvo SPOBAD BRATISLAVA, 2005, V, č. 1, s. 3-8. ISSN 1335-7360.
 121. DASTYCHOVÁ, Eliška, P. ČERNÝ a Miroslav NEČAS. Monitorování výskytu kontaktní senzibilizace na vybrané pomocné látky dermatologických extern a kosmetických přípravků u ekzematiků - výsledky a závěry vyplývající z řešení grantového projektu. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2005, roč. 80, č. 5, s. 278-284. ISSN 0009-0514.
 122. NEČAS, Miroslav, Věra SEMRÁDOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2005, roč. 14, č. 2, s. 57-60. ISSN 1318-4458.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 2. 2023 01:24